REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak często należy zmieniać biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe

Paweł Muż
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Roczne sprawozdanie finansowe za poprzednie trzy lata było badane przez jedną i tę samą firmę audytorską. Jak często należy zmieniać podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego?


Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta


RADA

Ustawa o rachunkowości nie reguluje tej kwestii. Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki może wybrać ten sam podmiot, który badał poprzednio Państwa sprawozdania finansowe. Jedyne obostrzenie w tym zakresie dotyczy spółek zainteresowania publicznego, w których tzw. kluczowy biegły rewident nie może dokonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce w okresie dłuższym niż 5 lat. Jest to jednak obowiązek leżący po stronie podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego, a nie jednostki zobowiązanej do poddania sprawozdania finansowego badaniu. Szczegóły - w uzasadnieniu.

Autopromocja


UZASADNIENIE

Czwarty kwartał roku to m.in. czas wyboru przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego i podpisanie z nim umowy o badanie. Termin ten wynika pośrednio z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, w którym stwierdza się, że:

(...) kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Kto jest odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe

Takie sformułowanie przepisu powoduje, że wybór podmiotu przeprowadzającego badanie i zawarcie umowy powinny zostać dokonane najpóźniej w IV kwartale (tak, by biegły rewident mógł wziąć udział w inwentaryzacji). Przypomnijmy, że organem zatwierdzającym (a więc i dokonującym wyboru podmiotu uprawnionego do badania) jest:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• właściciel - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

• wspólnicy - w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych,

• walne zgromadzenie (akcjonariuszy i komplementariuszy) - w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej,

• zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy - w przypadku spółki akcyjnej,

• zwyczajne zgromadzenie wspólników - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

• walne zgromadzenie spółdzielców - w przypadku spółdzielni,

• rada pracownicza (lub organ założycielski w przypadku braku rady pracowniczej) - w przypadku przedsiębiorstwa państwowego.

Badanie i składanie sprawozdania finansowego - najważniejsze zagadnienia

Zapraszamy na forum o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości nie narzuca żadnych obowiązków w zakresie zmieniania (lub ewentualnie rotacji) podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Organ zatwierdzający może zatem wybrać ten sam podmiot uprawniony do badania sprawozdania, niezależnie od tego, ile razy w przeszłości dana jednostka była przez ten podmiot badana. Jedyne obostrzenie w tym zakresie dotyczy jednostek zainteresowania publicznego, w których tzw. kluczowy biegły rewident (na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym; dalej: ustawa o biegłych rewidentach) nie może dokonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce w okresie dłuższym niż 5 lat.

 

Należy przy tym zauważyć, że umowa o badanie może być wielokrotnie (nawet w nieskończoność) zawierana z tym samym podmiotem uprawnionym, gdyż przepisy ustawy o biegłych rewidentach wskazują jedynie na konieczność rotacji tylko kluczowego biegłego rewidenta, a nie całego podmiotu uprawnionego. Zorganizowanie odpowiedniej rotacji kluczowego biegłego rewidenta jest zatem obowiązkiem leżącym po stronie podmiotu badającego jednostki zainteresowania publicznego, a nie podmiotu badanego. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w danej jednostce zainteresowania publicznego po upływie co najmniej 2 lat (art. 89 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach).

SŁOWNICZEK

Kluczowy biegły rewident - to biegły rewident odpowiedzialny za wykonywanie czynności rewizji finansowej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, podpisującego opinię lub raport, o których mowa w art. 65 ustawy o rachunkowości.

Jednostkami zainteresowania publicznego są:

• mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego,

• banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych - w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),

• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - w rozumieniu ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 855),

• zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji - w rozumieniu ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),

• instytucje pieniądza elektronicznego - w rozumieniu ustawy z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.),

• otwarte fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne - w rozumieniu ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.),

• fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte, których publiczne certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym - w rozumieniu ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),

• podmioty prowadzące działalność maklerską z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub w zakresie doradztwa inwestycyjnego - w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Badanie i składanie sprawozdania finansowego - najważniejsze zagadnienia

Kto ma podpisać sprawozdanie finansowe, gdy zmieniła się główna księgowa

Zapraszamy na forum o Rachunkowości

Fakt, że przepisy prawa nie narzucają obowiązku zmiany podmiotu uprawnionego do badania, nie oznacza, że taka rotacja nie jest dokonywana. W kwestii tej można spotkać się z dwoma stanowiskami. Zwolennicy pierwszego uważają, że nie powinno się zbyt często zmieniać podmiotu (w tym także biegłego rewidenta) uprawnionego do badania, gdyż dzięki wielokrotnemu badaniu może on dogłębnie poznać specyfikę działalności danej jednostki, przez co wyrażona przez biegłego ocena prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości jest pełna. Natomiast zwolennicy drugiego stanowiska, tj. by rotować dość często podmiot uprawniony do badania, twierdzą, że w ten sposób unika się powstawania pewnego rodzaju niepożądanej zażyłości pomiędzy podmiotem badającym a badanym, co może wpływać na rzetelność i prawidłowość oceny sytuacji badanej firmy.

Należy przy okazji wspomnieć, że „Wykaz dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” (wydany w formie załącznika do uchwały przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - www.gpw.pl) wskazuje, że zarządy spółek giełdowych powinny zamieszczać na swoich stronach internetowych między innymi informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.


PODSTAWA PRAWNA:

• art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 613

• art. 89 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 855

Paweł Muż

ekonomista, redaktor „MONITORA księgowego”, specjalista ds. rachunkowości

CZYTAJ TAKŻE

„Umowa o badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 - wybór biegłego, podpisanie umowy, ewidencja, sankcje” - Mk nr 17/2012, dostępny na www.mk.infor.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA