REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Konferencja: Podatki VAT i CIT - nowelizacja ustaw podatkowych w 2014 roku

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W dniach 29 – 31 stycznia 2014 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja poświęcona zmianom w ustawie o VAT i ustawie o CIT, jakie wejdą w życie od 2014 roku. Organizatorem Konferencji jest MDDP Akademia Biznesu.

PROWADZĄCY KONFERENCJE:

Autopromocja

 

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS.

 

Aneta Pożarowska - doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT - ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997 - 1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.

 

Piotr Liss - doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

 

Marcin Górski - adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Adwokat Marcin Górski pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa finansowego, prawa gospodarczego, w tym prawa podatkowego, między innymi takimi jak: Artur Andersen Sp. z o.o. Obecnie jest właścicielem indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Specjalizuje się w doradztwie przy złożonych transakcjach gospodarczych, takich jak sprzedaż oraz wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, łączenie oraz podziały spółek kapitałowych, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Adwokat Marcin Górski posiada ponadto szerokie doświadczenie w przedmiocie przeprowadzania audytów podatkowych w zakresie podatku CIT i VAT, oraz w przedmiocie sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Dawid Milczarek - prawnik, ekspert podatkowy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Były pracownik Izby Skarbowej (2004-2007), asystent sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (2007-2010), wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa podatkowego. Autor artykułów i komentarzy podatkowych publikowanych między innymi na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Prawa i Podatków". Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Akademii Biznesu MDDP. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w procedurze sądowoadministracyjnej.

 

Program konferencji:

Autopromocja

 

               

 DZIEŃ I

 

9:30 - 10:00 - przerwa powitalna

 

10:00 - 11:45 - Marcin Górski

 

1. Korekta kosztów uzyskania przychodów - zmiana od 1 stycznia 2013 r., skutki w trakcie i na koniec roku podatkowego, najnowsze interpretacje oraz podejście organów podatkowych.

 

2. Amortyzacja środków trwałych według nowych zasad - zapłata jako element konieczny uznania odpisu za koszt uzyskania przychodów (w tym leasing finansowy).

 

11:45 - 12:00 - przerwa kawowa

 

12:00 - 13:30 - Piotr Liss

 

3. Omówienie aktualnych kontrowersji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

a) przychody z nieodpłatnych świadczeń,

b) korekta przychodów,

c) koszty reprezentacji,

d) moment ujęcia kosztu jako koszt uzyskania przychodu.

 

13:30 - 14:30 lunch

 

14:30 - 16:00 - Piotr Liss

 

4. Omówienie zmian do ustawy o podatku dochodowych od 2014 roku:

a) opodatkowanie spółek komandytowych oraz komandytowo akcyjnych - konsekwencje i nowe zasady:

  - spółki komandytowo - akcyjne jako podatnicy CIT od 1 stycznia 2014 r.,

  - spółki komandytowe jako podatnicy CIT od 1 stycznia 2014 r.

b) zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji,

c) opodatkowanie dywidendy uregulowanej w formie niepieniężnej,

d) przekształcenie spółki - kwoty zgromadzone na kapitałach zapasowych i rezerwowych, jako przychód,

e) zmiany w zakresie zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów,

f) zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu zbycia wierzytelności w kwocie netto,

g) pozostałe zmiany.

 

DZIEŃ II

 

9:30 - 10:00 - przerwa powitalna

 

10:00 - 11:15 - Sędzia NSA

 

1. Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

11:15 - 11:30 - przerwa kawowa

 

Nowelizacja ustawy o VAT w 2014 roku

 

11:30 - 13:00 - Krzysztof Woźniak

 

2. Zmiany w terminach rozliczenia VAT należnego - nowe zasady powstawania  obowiązku podatkowego:

a) wydanie towaru, wykonanie usługi, otrzymanie zapłaty - jako zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego,

b) w jakich przypadkach wystawienie faktury będzie definiowało moment powstania obowiązku podatkowego?

c) obowiązek podatkowy w dostawach i usługach ciągłych - zasady i wyjątki,

d) przepisy przejściowe stosowane na przełomie 2013/2014 ważne dla momentu powstania obowiązku podatkowego.

 

13:00 - 13:45 przerwa lunchowa

 

13:45 - 15:30 - Aneta Pożarowska

 

3. Nowe zasady określania podstawy opodatkowania - art. 29a:

a) kiedy wartość transportu i innych dodatkowych opłat należy włączyć do podstawy opodatkowania?

b) co dalej z refakturowaniem?

 

4. Zmiany w zasadach i terminach wystawiania faktur dokumentujących czynności opodatkowane VAT:

a) nowe definicje faktury i faktury elektronicznej,

b) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczenia usług zwolnionych z VAT,

c) nowe terminy wystawiania faktur „ex post” i „ex ante” - potencjalne ryzyka związane z wystawieniem faktur przed dokonaną czynnością,

d) potwierdzenie odbioru korekty faktury i skutki braku takiego potwierdzenia odbioru - zmiany dla podatników VAT.

 

15:30 - 15:45 - przerwa kawowa

 

15:45 - 16:45 - Aneta Pożarowska

 

5. Nowe zasady określania podatku naliczonego:

a) terminy odliczenia podatku naliczonego uzależnione od uprzedniego powstania obowiązku podatkowego u dostawcy/usługodawcy,

b) wpływ otrzymania faktury na termin odliczenia podatku naliczonego,

c) nowe wymogi formalne w zakresie odliczania podatku naliczonego w WNT, dostawie towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz w imporcie usług i ich zgodność z Dyrektywą 2006/112/WE,

d) przepisy przejściowe w zakresie podatku naliczonego obowiązujące na przełomie 2013/2014,

e) zmiana w zakresie liczenia struktury dla częściowego odliczania VAT,

f) co dalej z odliczaniem VAT-u od samochodów osobowych i innych niespełniających kryteriów do pełnego odliczenia podatku VAT - kolejny wniosek o derogację przepisów.

 

DZIEŃ III SPECJALNY:

 

9:30 - 10:00 - przerwa powitalna

 

10:00 - 13:00 - Dawid Milczarek

 

11:15 - 11:30 przerwa kawowa

 

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego uchwalone na 2014 r.:

a) data sprzedaży a moment powstania obowiązku podatkowego,

b) szczegółowe zasady określania daty sprzedaży w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług,

c) data sprzedaży w przypadku świadczeń wykonywanych etapami,

d) data sprzedaży a umowy między kontrahentami i protokoły zdawczo-odbiorcze,

e) reguły określenia momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi w przypadku świadczeń ciągłych i okresowych,

f) zasady powstawania obowiązku podatkowego w 2013 i 2014 r. - porównanie,

g) nowe terminy wystawiania faktur,

h) obowiązek podatkowy w przypadku usług wykonanych w części,

i) obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze ciągłym lub okresowym,

j) zaliczki, zadatki, przedpłaty, raty a moment powstania obowiązku podatkowego,

k) zasady określania okresów rozliczeniowych i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,

l) nowy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych:

  - moment wykonania usługi budowlanej (rola protokołów zdawczo-odbiorczych),

  - termin wystawienia faktury w przypadku usług budowlanych,

  - zapłata przed wykonaniem usługi (przedpłata) a zapłata po wykonaniu usługi budowlanej.

m) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia, dostawy mediów i usług komunalnych:

  - data wystawienia faktury w przypadku ww. usług,

  - termin płatności określony w umowie a termin płatności określony na fakturze,

  - otrzymanie zapłaty przed wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy oraz zasady wystawiania faktur.

n) likwidacja szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych:

 - fakturowanie usług transportowych, zapłata a obowiązek podatkowy.

o) pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz zasady dokumentowania transakcji:

  - dostawa drukowanych książek i czasopism,

  - czynności wykonywane na zlecenie sądów,

  - usługi finansowe,

  - przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

  - dotacje, subwencje.

p) regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.:

  - czynności dokonane częściowo lub całkowicie w 2013 lub w 2014 r.,

  - czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał pod koniec 2013 lub na początku 2014 r.,

  - czynności zafakturowane na przełomie 2013 i 2014 r.

q) nowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a problematyka refakturowania:

  - prawidłowe określenie daty sprzedaży na refakturze,

  - moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług.

r) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji międzynarodowych w 2014 r.:

  - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,

  - import i eksport towarów,

  - nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,

  - import i eksport usług.

 

13:00 - 13:45 lunch

 

13:45 - 15:45 - Dawid Milczarek

 

2. Ważne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczące ustalania momentu powstania prawa do odliczenia:

a) prawo do odliczenia a data otrzymania faktury,

b) moment powstania prawa do odliczenia a obowiązek podatkowy u sprzedawcy,

c) prawo do odliczenia a nowe terminy wystawiania faktur,

d) moment powstania prawa do odliczenia a umowny termin płatności,

e) odliczanie podatku w miesiącu otrzymania faktury oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych,

f) odliczanie podatku w przypadku faktur zaliczkowych,

g) odliczanie podatku w przypadku nieopłaconych faktur,

h) prawo do odliczenia a duplikat faktury zakupowej,

i) nowe zasady odliczania VAT w przypadku faktur za media i usługi komunalne,

j) nowe terminy odliczania VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru osób i mienia,

k) prawo do odliczenia w przypadku usług budowlanych i transportowych,

l) prawo do odliczenia w przypadku zakupu towarów handlowych i środków trwałych,

m) prawo do odliczenia z faktur za usługi reklamowe, marketingowe, serwisowe, informatyczne, doradcze, pośrednictwa,

n) prawo do odliczenia w przypadku zakupu samochodów osobowych,

o) prawo do odliczenia w przypadku zakupów dokonywanych u małych podatników,

p) prawo do odliczenia w przypadku WNT - ważne zmiany w 2014 r.,

q) prawo do odliczenia w przypadku importu usług.

 

3. Korekty podatku w 2014 r.:

a) korekta faktury a korekta deklaracji,

b) korekta podatku należnego u sprzedawcy oraz podatku naliczonego u nabywcy,

c) korekty in plus i korekty in minus,

d) przyczyna korekty a termin jej dokonania,

e) zasady wykazywania korekt w deklaracji podatkowej,

f) zasady korygowania faktur w 2014 r.

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Koszt uczestnictwa w konferencji dzień I i II:

- jednej osoby 1690 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os. + 23% VAT

 

Koszt uczestnictwa w konferencji i dniu specjalnym (3 dni) wynosi:

- jednej osoby 2190 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1990 zł/os. + 23% VAT

 

Koszt uczestnictwa w dniu specjalnym dzień III:

- jednej osoby 690 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 640 zł/os. + 23% VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Godziny zajęć:

Dzień I: 10:00-16:00

Dzień II: 10:00-16:45

Dzień III: 10:00-15:45

 

Miejsce zajęć: hotel w centrum

 

Informacje:    

Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl;

joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Monika
    2021-11-15 16:43:24
    Czy teraz odbywają się takie konferencje? Można brać w nich udział na żywo, czy tylko online? Na facebooku widziałam że Akademia MDDP zmienia nazwę na ADN Akademia.
    0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

REKLAMA