reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Instrukcja inwentaryzacyjna dla organizacji non-profit

Aktualizacja: 16.11.2006

Podstawowym celem inwentaryzacji – zwłaszcza rocznej, jest wynikająca z ustawy o rachunkowości konieczność doprowadzenia danych ewidencji księgowej do ich wielkości rzeczywistych – wynikających z natury. »

Ewidencja niewygasających wydatków - nowe konto

Aktualizacja: 13.11.2006

Niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem wydatków, których źródłem finansowania są dochody własne jednostki budżetowej, wygasają z upływem roku budżetowego. »

Opakowania w księdze przychodów i rozchodów

Aktualizacja: 09.11.2006

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu mogą spotkać się z różnymi rodzajami opakowań. Są one z reguły traktowane jako towary handlowe. Jednak w przypadku opakowań wydawanych czy otrzymywanych w zamian za kaucję należy pamiętać o różnych skutkach w podatku dochodowym, jakie wówczas mogą powstać. »

Ewidencja funduszy własnych stowarzyszeń

Aktualizacja: 08.11.2006

Źródłami finansowania aktywów każdej jednostki są fundusze własne oraz fundusze obce (zobowiązania), które tworzą pasywa bilansu. Składnikami funduszy własnych w stowarzyszeniu są: fundusz statutowy, fundusz z aktualizacji wyceny oraz wynik finansowy netto za rok obrotowy. »

Zasady tworzenia rachunku dochodów własnych

Aktualizacja: 07.11.2006

Wprowadzenie dochodów własnych jednostek budżetowych przez ustawę o finansach publicznych wywołało wiele kontrowersji. Zmienione przepisy rodziły problemy interpretacyjne. »

Produkcja w toku - ujęcie księgowe i podatkowe

Aktualizacja: 07.11.2006

Produkcja w toku jest jedną z pozycji zapasów i jest prezentowana w aktywach bilansu jako pozycja B.I.3. Jednak pozycja ta nie wystąpi w każdej jednostce. »

Jak uzyskać rozłożenie podatku na raty

Aktualizacja: 06.11.2006

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym organ podatkowy może rozłożyć zapłatę podatku na raty. Trzeba tylko sporządzić dobrze uargumentowany wniosek i złożyć go w urzędzie. »

Inwestycje krótkoterminowe - ewidencja w księgach jednostki

Aktualizacja: 03.11.2006

Czym jest inwestycja krótkoterminowa? Jak wycenić posiadane inwestycje na dzień ich nabycia? Jak dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanej inwestycji krótkoterminowej? Według jakich wartości wycenić inwestycję przekwalifikowaną do inwestycji długoterminowych? »

Jak napisać skargę kasacyjną do NSA

Aktualizacja: 31.10.2006

Wyrok w sprawie, wydany przez WSA, nie zamyka możliwości obrony naszych praw. Środkiem odwoławczym od wyroku, lub postanowienia kończącego postępowanie, jest skarga kasacyjna wnoszona do NSA. Wniesienie skargi jest jednak bardzo sformalizowane. Wymagane jest spełnienie licznych warunków. »

Jakie zmiany wprowadzono w zakresie korygowania deklaracji

Aktualizacja: 30.10.2006

Ustawa o kontroli stanowi po nowelizacji, że kontrolowany może - w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli - skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. »

Kiedy można ubiegać się o przyspieszony zwrot VAT

Aktualizacja: 27.10.2006

Podatnicy VAT mogą na umotywowany wniosek ubiegać się o przyspieszony zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 lub 60 dni. »

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych

Aktualizacja: 25.10.2006

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. określiło rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz ZUS i KRUS w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz odbiorców sprawozdań. »

Jak zaksięgować inwestycje w nieruchomości

Aktualizacja: 24.10.2006

Nieruchomości, z wynajęcia których jednostka czerpie korzyści finansowe, w przypadku gdy nie są wykorzystywane w jej działalności, traktuje się jak inwestycje. »

Jak napisać protokół dotyczący inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą weryfikacji danych

Aktualizacja: 20.10.2006

Inwentaryzacja drogą weryfikacji polega na porównaniu figurujących w księgach danych dotyczących poszczególnych składników aktywów lub pasywów z odpowiednimi dokumentami stanowiącymi podstawę ich zapisu w księgach rachunkowych. »

Wezwania do organów podatkowych

Aktualizacja: 19.10.2006

Jednym z istotnych uprawnień organów podatkowych jest możliwość wzywania niektórych uczestników postępowania podatkowego w celu dokonania przez nich określonej czynności procesowej. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama