reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Ewidencja w księgach rachunkowych skutków pożaru

Aktualizacja: 28.09.2006

Wśród zdarzeń, które pozostają poza zwykłą działalnością jednostki, znajdują się m.in. wypadki losowe, czyli pożary, kradzieże, klęski żywiołowe itp. Skutki tych zdarzeń zalicza się do strat nadzwyczajnych, a otrzymane z tego tytułu odszkodowanie do zysków nadzwyczajnych. »

Systemy ERP, czyli jak wykorzystać nowe możliwości e-rachunkowości

Aktualizacja: 26.09.2006

Małe i średnie firmy chętnie korzystają z outsourcingu usług rachunkowych. Nowoczesne technologie w znaczny sposób upraszczają organizację takiego działania. »

Ewidencja operacji gospodarczych za pomocą kart płatniczych

Aktualizacja: 26.09.2006

W przypadku ewidencji płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej konieczne jest uwzględnienie, że jednostka nie dysponuje jeszcze bankowym dowodem dokonania zapłaty, a jedynie potwierdzeniem dokonania płatności. »

Niepotrzebne badania samochodów

Aktualizacja: 26.09.2006

Zaświadczenie o spełnieniu przez dane auto wymagań ustawy o VAT jest potwierdzeniem stanu faktycznego. Nie decyduje o prawie podatnika do odliczania podatku naliczonego. »

Jak prawidłowo ująć sprzedaż inwestycji krótkoterminowych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Aktualizacja: 22.09.2006

W rozumieniu MSR nr 39 - "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena" oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych wycena tych inwestycji, bez względu na ich kwalifikację, jest dokonywana według wartości godziwej. »

Jak rozliczyć koszty produkcji

Aktualizacja: 21.09.2006

Sposób ewidencji i rozliczenia kosztów produkcji zależy od wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ustawa o rachunkowości wymaga dostosowania rozwiązań ewidencji i rachunku kosztów do potrzeb jednostki. Dlatego koszty rozliczamy albo tylko na kontach zaspołu 4, albo również na kontach zespołu 5. »

Ewidencja działalności gospodarczej organizacji non-profit

Aktualizacja: 20.09.2006

Sposób ewidencji operacji gospodarczych w organizacjach non-profit zależy od tego, czy organizacja prowadzi tylko działalność statutową czy też działalność gospodarczą. Wątpliwości zwykle powstają w związku z wyodrębnieniem przychodów i kosztów działalności statutowej. »

O czym informuje rachunek zysków i strat

Aktualizacja: 19.09.2006

Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizowanie zysku i tym samym osiąganie jak najwyższej rentowności. O tym, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi rentowną działalność i wypracowuje zyski, informuje nas sprawozdanie finansowe, a dokładniej: poszczególne pozycje rachunku zysków i strat. »

Jak wystawiać i korygować faktury wewnętrzne

Aktualizacja: 18.09.2006

Podstawowym błędem podatników jest wystawianie faktur wewnętrznych w sytuacjach nieprzewidzianych przepisami. Ustawodawca wymienił bowiem wyłącznie kilka przypadków, gdy podatnik jest uprawniony (i zobowiązany) do wystawienia faktury wewnętrznej. »

Ulepszenie zaliczane do kosztów

Aktualizacja: 19.09.2006

Składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej wymagają często poniesienia nakładów inwestycyjnych mających na celu zwykle zwiększenie ich wydajności, czy wydłużenie czasu wykorzystywania. »

Jak rozliczyć zakup środków trwałych

Aktualizacja: 13.09.2006

Zakup środka trwałego to dla firmy często duża inwestycja. Również dla rozliczeń VAT z tego tytułu ustawa przewiduje specjalne zasady. Szczególny przywilej to prawo do powiększenia kwoty do zwrotu o podatek od zakupionych środków trwałych. »

Jak przyjęta metoda amortyzacji wpływa na osiągniętą nadwyżkę finansową

Aktualizacja: 13.09.2006

Decyzje finansowe o podwyższeniu lub obniżeniu stawki amortyzacyjnej, o wykorzystaniu metody degresywnej lub liniowej czy też zastosowaniu stawki indywidualnej wpływają na wzrost lub zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu amortyzacji, a tym samym na poziom zysków generowanych przez jednostkę. »

Zróżnicowane ujęcie podatkowe programów komputerowych

Aktualizacja: 12.09.2006

Jako program komputerowy (będący synonimem słowa oprogramowanie) przyjmuje się całość informacji w postacie zestawu instrukcji i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. »

Jakie skutki w VAT pociąga za sobą stwierdzenie zawinionego niedoboru

Aktualizacja: 13.09.2006

Przy obciążaniu pracownika za niedobór towarów nie ma obowiązku doliczania podatku VAT i odprowadzania go do urzędu skarbowego jako VAT-u należnego. Nie trzeba też dokonywać korekty VAT. Bywają jednak urzędy skarbowe, które w tej sprawie prezentują odmienne stanowisko. »

Kasowo czy memoriałowo - czyli jak ująć koszt

Aktualizacja: 08.09.2006

Koszty uzyskania przychodów to istotny element konstrukcyjny podatku dochodowego, gdyż dochodem do opodatkowania jest nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama