| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Warto wiedzieć > Jakie są założenia projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego leasingu

Jakie są założenia projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego leasingu

Celem projektowanego standardu jest określenie prawidłowych zasad rachunkowości, które obowiązują korzystających i finansujących, oraz zakresu ujawnianych informacji dotyczących umów leasingu.


Standard nie ma zastosowania u korzystającego, który kwalifikacji umów leasingu dokonuje według zasad określonych w przepisach podatkowych. Wyjaśnienia projektowanego standardu nie służą do interpretacji przepisów podatkowych.Dla celów projektowanego standardu przez umowę leasingu rozumie się umowę leasingu nazwaną w Kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę zawartą na czas oznaczony, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Umowy leasingu w rozumieniu standardu obejmują więc również zawarte na czas oznaczony umowy najmu i dzierżawy.


Transakcje leasingowe klasyfikowane są zgodnie z zasadą przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną. Dla celów standardu wyróżnia się:

- leasing finansowy i

- leasing operacyjny.

Klasyfikacja leasingu przyjęta w standardzie obejmuje zakres, w którym ryzyko i korzyści związane z własnością aktywów są przypisane leasingodawcy lub leasingobiorcy. Jeżeli umowa leasingu spełnia przynajmniej jeden z siedmiu poniżej wymienionych warunków, klasyfikowana jest jako leasing finansowy:

- po zakończeniu okresu umowy następuje przeniesienie własności przedmiotu na korzystającego;

- po zakończeniu umowy korzystający ma prawo do nabycia przedmiotu za cenę niższą od wartości rynkowej z dnia nabycia;

- okres umowy jest równy lub dłuższy od 75% przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego;

- suma opłat leasingowych ustalona w dniu zawarcia umowy, pomniejszonych o dyskonto, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień; w sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu; do sumy opłat nie zalicza się płatności za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;

- w umowie umieszczono przyrzeczenie finansującego przedłużenia dotychczasowej umowy lub zawarcia z korzystającym kolejnej, dotyczącej tego samego przedmiotu - na warunkach znacznie korzystniejszych od przewidzianych w dotychczas obowiązującej umowie;

- w umowie przewidziano możliwość jej wypowiedzenia przed końcem okresu obowiązywania, z zastrzeżeniem, że wszystkie powstałe z tego tytułu koszty i straty finansującego pokryje korzystający,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »