REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie podatników liniowych PIT

REKLAMA

Podatnicy rozliczający się według liniowej stawki PIT powinni pamiętać o wielu ograniczeniach. Wybór takiego opodatkowania oznacza konieczność rezygnacji z odliczenia ulg, w tym np. z tytułu remontu domu lub mieszkania. Podatnikom przysługuje jedynie prawo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do rozliczenia rocznego służy formularz PIT-36L. Przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Spełniający określone warunki podatnicy mogą skorzystać z 19-procentowej jednolitej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Umożliwia im to art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; nazywana dalej ustawą o PIT). Zgodnie z tymi przepisami, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o PIT – z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4 ustawy – wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku.

Autopromocja

Stosownie do wspomnianego art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego rozpoczęcie tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

WARTO WIEDZIEĆ
Dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami m.in. ze stosunku pracy oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Kto nie skorzysta z 19-proc. stawki

Niezwykle istotne znaczenie mają przepisy zawarte w wymienionym art. 9a ust. 3 ustawy o PIT. Stanowią, że jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie stawką liniową 19-proc., uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, to traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c. W takiej sytuacji jest zobowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Stanowisko organów podatkowych w kwestii tego rodzaju ograniczeń jest jednoznaczne. „W przypadku gdy czynności wykonywane przez podatnika na rzecz zakładu pracy w ramach umowy o pracę pokrywają się z czynnościami wykonywanymi na rzecz tego zakładu pracy w ramach działalności gospodarczej (w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy) – podatnik nie ma prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. opodatkowania stawką liniową w wysokości 19 proc.” – uznał Urząd Skarbowy w Jaworze (pismo nr PD/415-18/2004).

Które ulgi niedostępne

Podatnicy, którzy mają prawo skorzystać z 19-procentowej jednolitej stawki, powinni pamiętać podczas dokonywania rocznych rozliczeń o istotnych ograniczeniach. Otóż wybór opodatkowania podatkiem liniowym oznacza konieczność rezygnacji z odliczenia ulg, w tym ulg z tytułu remontu i modernizacji budynku lub lokalu mieszkalnego, ulg mieszkaniowych przysługujących w ramach praw nabytych i możliwości wykorzystania odliczeń mieszkaniowych, do których podatnik nabył prawo, a które nie znalazły pokrycia w podatku należnym za 2004 r. Przypomniał o tym zainteresowanym podatnikom m.in. Urząd Skarbowy w Hajnówce (pismo nr P-I/413/08/04). Jednocześnie urząd ten stwierdził, że podatnik opodatkowany podatkiem liniowym według stawki 19-proc. ma możliwość samodzielnego odliczenia z tytułu kontynuacji ulgi mieszkaniowej, tylko w sytuacji gdy osiąga dodatkowo dochody z innych źródeł niż z działalności gospodarczej (np. dochód ze stosunku pracy, z umowy o dzieło, z umowy zlecenia itp.), gdyż są one rozliczane na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Co można odliczyć

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnikowi przysługuje jedynie prawo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne (art. 30c ust. 2 i 3 ustawy) oraz prawo odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b ustawy).

Ograniczenia wynikające z opodatkowania podatkiem liniowym, w przypadku zasad określonych w art. 30c ustawy o PIT, odnoszą się jednak tylko do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie dotyczą dochodów z innych źródeł podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak również dochodów osiąganych przez małżonka podatnika.

Jakich dochodów nie należy łączyć

Zgodnie z przepisami art. 30c ust. 6 ustawy o PIT, dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych w sposób określony w przepisach art. 30c ust. 1, czyli podatkiem liniowym, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30b ustawy. Przypomnijmy, że w art. 27 mowa jest o opodatkowaniu według progresywnej skali. Z kolei art. 30b dotyczy opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Który formularz trzeba wybrać

W myśl postanowień art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT, podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c obowiązani są w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składać odrębne zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego przez nich w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty). Ponieważ w tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, więc termin złożenia zeznania za ubiegły rok upływa 2 maja br. Dla tych, którzy rozliczają się według 19-procentowego podatku liniowego, przeznaczony jest formularz PIT-36L.

WARTO WIEDZIEĆ
Podatnikom korzystającym z 19-procentowej jednolitej stawki PIT przysługuje jedynie prawo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne (art. 30c ust. 2 i 3 ustawy) oraz prawo odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 27b ustawy).

W przypadku gdy podatnicy ci osiągną także inne przychody, opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT, rozliczają je w odrębnym zeznaniu zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1 na zasadach ogólnych. W tym drugim zeznaniu podatnik może zatem dokonać przysługujących mu odliczeń, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów określających zasady i warunki ich stosowania.

  PRZYKŁAD Podatniczka uzyskuje przychody ze stosunku pracy, a także prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną zgodnie z art. 30c ustawy o PIT. Z tytułu tej działalności w 2004 r. poniosła stratę. Mąż podatniczki uzyskuje dochody wyłącznie ze stosunku pracy. Czy w takiej sytuacji małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć?

Organy podatkowe zajmują w takim przypadku jednoznaczne stanowisko (patrz wyjaśnienia Izby Skarbowej w Gdańsku, BI/005-0788/04). Otóż z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów osiąganych w 2004 r. mogą wystąpić małżonkowie, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki: oboje podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim i istniała między nimi wspólność majątkowa. Jednakże jeśli do chociażby jednego z małżonków ma zastosowanie m.in. art. 30c ustawy o PIT, wówczas małżonkowie nie mogą skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania swoich dochodów, co ustawodawca jednoznacznie potwierdził w treści art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT (obowiązek złożenia odrębnych zeznań). W rozpatrywanym przypadku podatniczce nie przysługuje prawo do opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem. Bez znaczenia jest tu kwestia poniesienia w 2004 r. straty z tej działalności gospodarczej, ponieważ nawet w takim przypadku – na podstawie art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT – małżonkowie mają obowiązek złożenia zeznań odrębnych.

Kto musi dołączyć sprawozdanie finansowe

Jak podkreślono w broszurze informacyjnej do zeznania PIT-36L, podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani dołączyć do zeznania sprawozdanie finansowe. Natomiast podatnicy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów nie dołączają ich do zeznania. Księgi te i związane z ich prowadzeniem dokumenty należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Krzysztof Tomaszewski
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Co do zasady urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

Fiskus kontroluje mniej, ale za to skuteczniej. Kto może spodziewać się kontroli?

Ministerstwo Finansów podało, że w 2023 roku wszczęto prawie 29 proc. mniej kontroli podatkowych niż rok wcześniej. Jednak wciąż są one bardzo skuteczne, w 97,6 proc. stwierdzono nieprawidłowości. Czy w tym roku będzie podobnie? Na pewno w związku z tzw. dyrektywą DAC7, fiskus będzie sprawdzać, czy firmy korzystające z internetowych platform sprzedażowych nie uchylają się od płacenia podatków.

Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Ulga na dziecko po rozwodzie - były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

REKLAMA