| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Nowelizacja ustawy o prawie autorskim

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim

Dnia 21 października 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016), która jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt SK 40/04).

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016)

Zakwestionowane przez TK przepisy dotyczyły postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego w przedmiocie zatwierdzania przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań. Głównym zarzutem TK był brak możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu w charakterze strony użytkowników praw autorskich lub pokrewnych (podmiotów korzystających z przedmiotów tych praw).

Aby przedstawić szczegółowe uregulowania nowelizacji, należy wskazać na wstępie, że „organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi”, (dalej „organizacje”), to stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych.

Nowelizacja przewiduje, że organizacje mogą zawierać porozumienia dotyczące udzielania licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru wynagrodzeń z tytułu tego korzystania na zasadach określonych w porozumieniach.

Dodatkowo, zgodnie z nowelizacją, organizacja bez ważnych powodów nie może odmówić zgody na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w granicach wykonywanego przez siebie zarządu.

Kolejne warte przedstawienia zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą Komisji Prawa Autorskiego (dalej „Komisja”), a także postępowania przed nią. Komisja będzie składała się z 30 arbitrów, powoływanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 3 lata. Do zadań Komisji należało będzie rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel, rozstrzyganie sporów związanych z zawarciem umowy, rozpatrywanie spraw o odtworzenie akt oraz uzupełnienie lub sprostowanie orzeczenia Komisji, oraz rozpatrywanie spraw o wykładnię orzeczenia Komisji. Warto wskazać, że uczestnikami postępowania w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń są również organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel wynagrodzeń, jeżeli złożą odpowiedni wniosek.

Zgodnie z nowelizacją uczestnik niezadowolony z orzeczenia Komisji będzie mógł złożyć wniosek o zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń w całości albo w części przez sąd w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem. Minister Sprawiedliwości wyznaczy w drodze rozporządzenia jeden sąd okręgowy właściwy do rozpoznania ww. wniosków.

Podsumowując, zmiany wprowadzone nowelizacją, przede wszystkim te zapewniające udział użytkowników praw autorskich lub pokrewnych w postępowaniu przed Komisją Prawa Autorskiego w charakterze strony w przedmiocie zatwierdzania przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań oraz możliwość złożenia wniosku o zatwierdzenie tabeli do sądu, należy ocenić jak najbardziej pozytywnie.

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Czytaj także

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
Darowizny, spadki, testamenty12.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bush Taxi Off-Road Centre

Firma Bush Taxi to centrum sprzedaży oraz montażu profesjonalnych akcesoriów przeznaczonych do wszystkich pojazdów terenowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »