| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Życzenia prawne na Nowy 2011 Rok

Życzenia prawne na Nowy 2011 Rok

Każdy z nas wita Nowy 2011 Rok z nowymi nadziejami, marzeniami, czy oczekiwaniami. Każdego roku, na przełomie grudnia i stycznia składamy sobie mnóstwo życzeń, których spełnienie ma uczynić nadchodzący rok lepszym od poprzedniego. Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć Państwu najlepsze życzenia na Nowy 2011 Rok, oraz przedstawić nasze życzenia prawne dla Państwa na nadchodzący rok.

Przede wszystkim życzymy Państwu, aby w tym roku została uchwalona i weszła w życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która ma na celu zwiększenie wolności gospodarczej i uproszczenie szeregu procedur, a tym samym pobudzenie rozwoju gospodarczego. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, obywatele mogliby składać jedynie odpowiednie oświadczenia zamiast odpisów, wypisów oraz zaświadczeń (np. o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego, czy składkami do ZUS). W wielu ustawach proponowane są zmiany przepisów mówiących o konieczności dołączania do wniosku oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych odpisów i zastąpienie ich wymogiem dołączania jedynie kopii.

Ważną dla przedsiębiorców zmianą byłoby wprowadzenie możliwości podawania przez nich jedynie numeru odpowiedniego rejestru, do którego dany przedsiębiorca jest wpisany, zamiast składania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypisów i odpisów danych z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z projektowaną ustawą, organy administracji od 1 lipca 2011 r. nie mogłyby domagać się od przedsiębiorców zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zniesiono by również obowiązek przedkładania zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Przedsiębiorca składałby jedynie oświadczenie o posiadanych numerach NIP oraz REGON lub wpisywałby te numery do składanego wniosku. Projektowana ustawa wprowadziłaby również możliwość przedkładania w urzędach kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopii odpisów aktów stanu cywilnego, zamiast, jak jest obecnie, ich oryginałów. Co więcej, ustawa miałaby wprowadzić również ograniczenie reglamentacji działalności gospodarczej, a więc zmniejszyłaby obszar gospodarki objęty koncesjami, licencjami, czy zezwoleniami. Przykładowo planowane jest zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych i wprowadzenie w jego miejsce wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Kolejną ważną i korzystną zmianą, mamy nadzieję już wkrótce obowiązującą, będzie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych, która ułatwiłaby i  przyspieszyłaby proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt tej nowelizacji przewiduje, że taką rejestrację będzie można dokonać przy wykorzystaniu formularza udostępnianego drogą elektroniczną. Rada Ministrów zakłada, iż po wejściu w życie tej nowelizacji rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie możliwa w ciągu 24 godzin.

Istotną zmianą, jaką może przynieść 2011 rok, jest również ustanawianie prawa zabudowy jako nowego, kolejnego ograniczonego prawa rzeczowego, które w przyszłości mogłoby zastąpić użytkowanie wieczyste. Prawo to, zgodnie z projektem, mogłoby być ustanawiane zarówno na gruntach stanowiących własność publiczną, jak i nieruchomościach prywatnych. Powyższa regulacja z pewnością pozwoliłaby na realizację wielu istotnych inwestycji gospodarczych (np. budowy mieszkań, czy instalacji urządzeń przesyłowych).

Dla pracodawców  istotną nowelizacją byłaby zmiana ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tak aby doprecyzowany został przedmiot sporu zbiorowego, oraz aby pracodawca miał zagwarantowaną możliwość wystąpienia do sądu w sprawie zbadania legalności sporu i strajku już na etapie jego prowadzenia.

Korzystne zmiany przyniosłyby również bez wątpienia ustawy reformujące system emerytalno-rentowy, poprzez włączenie służb mundurowych do powszechnego systemu ubezpieczeń, czy zmiany systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych.

Oczekiwane przez wszystkich są również ustawy zmieniające system opieki zdrowotnej.

Które z powyższych życzeń prawnych spełnią się, okaże się pod koniec grudnia 2011 roku. Tymczasem mamy nadzieję, że Nowy 2011 Rok przyniesie same pozytywne zmiany w polskim prawodawstwie, które tworzone będą w oparciu o konsultacje społeczne, w sposób precyzyjny, jasny, wyczerpujący i niepotrzebujący kolejnych poprawek, czego serdecznie Państwu i sobie życzymy.

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Czytaj także

Źródło:

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »