| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Czy gmina zawsze wystawia upomnienie

Czy gmina zawsze wystawia upomnienie

Skuteczność egzekucji zaległości podatkowych uzależniona jest przede wszystkim od działań wierzyciela, w tym np. gminy. Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego gmina musi przesłać zobowiązanemu dłużnikowi upomnienie, które powinno być skutecznie doręczone.

Gmina jako wierzyciel jest zobowiązana do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych jej należnych wynikających z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych). Jeżeli jakiś podatek nie został zapłacony w terminie, organ podatkowy wysyła upomnienie.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 110, poz. 968 z późn. zm.), rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 137, poz. 1541 z późn. zm.) ani też inne przepisy prawa podatkowego nie podają dokładnego terminu do wystawienia upomnienia przez organ podatkowy.
Wystawienie upomnienia
Z interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wynikać by mogło, że wierzyciel (wójt) wystawia upomnienie najwcześniej w dniu powstania zaległości podatkowej (następnego dnia po terminie płatności podatku), a najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tyle teoria.
W praktyce nie jest możliwe wysłanie upomnienia w dniu powstania zaległości podatkowej, gdyż nie jest możliwe zaksięgowanie wszystkich wpłat w terminach płatności. W wyciągach bankowych z kolejnych dni po terminie płatności znajdują się wpłaty podatku dokonane w terminie, w różnych bankach i placówkach pocztowych. Można jednak dokonać próby określenia najbardziej optymalnego czasu do wystawienia upomnienia: jest to okres od momentu powstania zaległości (następny dzień po terminie płatności) do terminu płatności następnego zobowiązania, następnej raty. Zauważyć należy, że wiele organów kontroli przyjmuje taki właśnie termin doręczenia upomnienia jako najwłaściwszy.
SŁOWNICZEK
UPOMNIENIE – pismo przypominające o czymś, ponaglające do działania lub zawierające naganę.
WARTO WIEDZIEĆ
Organ podatkowy doręcza upomnienie dłużnikowi (jego przedstawicielowi lub pełnomocnikowi) za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Skuteczne doręczenie
Upomnienie wierzyciel sporządza w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla podatnika, a drugi pozostaje w aktach sprawy. Kwestię doręczenia upomnień reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). W swoich przepisach przypomina regulacje doręczania pism w sprawach podatkowych określonych przez przepisy Ordynacji podatkowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »