| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Umorzenie jest kosztowne dla gminy

Umorzenie jest kosztowne dla gminy

Jeszcze do końca sierpnia 2005 roku zamiast wszczęcia kosztownej egzekucji, zaległość podatkowa wobec gminy mogła być umarzana z urzędu bez doręczania decyzji w tej sprawie. Teraz umorzenie takie jest o wiele kosztowniejsze, bo należy decyzję doręczyć stronie.

Zaległe podatki wobec gminy wójt może umorzyć, nie tylko na wniosek podatnika, ale również z urzędu. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w art. 67d przewiduje takie sytuacje wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Umorzenie zaległości podatkowych z urzędu następuje w ściśle wymienionych sytuacjach. Umorzenie będzie możliwe, jeżeli:
• zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, np. gdy naczelnik urzędu skarbowego umorzy egzekucję z uwagi na nieściągalność dłużnika,
• kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, czyli 44 zł (5 x 8,80 zł koszty upomnienia),
• kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym,
• podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku.

WARTO WIEDZIEĆ
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Przesłanki umorzenia zaległego podatku z urzędu, po ostatniej nowelizacji Ordynacji podatkowej, pozostają takie same jak do tej pory. Zmianie uległa jedynie procedura. Po 1 września 2005 roku w przypadkach umorzenia zaległości podatkowej z urzędu z uwagi na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, oraz gdy kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, inaczej niż dotychczas, decyzję o umorzeniu zaległego podatku doręcza się podatnikowi. Do końca sierpnia 2005 roku (przed nowelizacją) decyzję taką wójt pozostawiał w aktach sprawy, np. gdy podatnik, który nie zapłacił 0,70 zł podatku leśnego (podatek jest niski, zwłaszcza gdy podatnik posiada niewielki grunt), zamiast wszczęcia kosztownej egzekucji, zaległość była umarzana.
Obecnie, jeśli wójt będzie chciał z urzędu umorzyć zaległość, będzie musiał o tym powiadomić podatnika, wysyłając do niego decyzję. Będzie to koszt 5,40 zł (koszt każdej przesłanej decyzji). Zatem umorzenie z urzędu 0,70 zł nie będzie się wójtowi opłacało, bo narazi urząd na dodatkowe, a konieczne w takiej sytuacji, koszty doręczenia decyzji. Działania takie sprawiają, że postępowanie przy umorzeniu z urzędu staje się kosztowne i nieekonomiczne. Zatem w chwili obecnej oszczędny wójt, przed podjęciem decyzji o umorzeniu z urzędu zaległego podatku, będzie bardziej zastanawiał się nad sensem takiego umorzenia.

PRZYKŁAD
W wyniku regulowania podatku od nieruchomości po terminie, wójt rozksięgował wpłatę na podatek i odsetki. W związku z tym powstała na koncie podatnika zaległość. Zamiast wysyłać upomnienie i obciążać podatnika dodatkowymi kosztami, do końca sierpnia 2005 roku zaległość taką umarzano z urzędu.

Hanna Kmieciak


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »