REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Izby skarbowe radzą, jak unikać błędów w rozliczeniu PIT

REKLAMA

Składając roczne zeznania PIT, podatnicy popełniają różne błędy. Często podają niewłaściwy numer identyfikacji podatkowej, nie podpisują formularzy. Popełniają pomyłki przy korzystaniu z darowizn czy preferencyjnych rozliczeń. Mylą się przy wpisywaniu numerów własnych kont bankowych itp.
Izby skarbowe przypominają, o czym warto pamiętać, rozliczając się z dochodów osiągniętych w 2005 roku.

RADOSŁAW HANCEWICZ Z IZBY SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU
Konieczny jest podpis
Podatnicy często zapominają, że ich zeznanie to dokument, który musi być podpisany, bo bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Osoby rozliczające się samodzielnie za pomocą formularzy PIT-36 i PIT-37 podpisują się w rubryce 207 (PIT-36) lub w rubryce 124 (PIT-37). Jeśli zaś podatnicy zamierzają rozliczyć się wspólnie z małżonkiem to w formularzu PIT-36 ten małżonek, którego dane zostały wpisane w części B1 formularza, podpisuje się w rubryce 207. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza, podpisuje się w rubryce 208. W przypadku formularza PIT-37 będą to kolejno rubryki: 124 i 125. Pamiętać należy, że podpisać się muszą wszyscy podatnicy. Brak podpisu spowoduje, że podatnik zostanie wezwany do urzędu w celu poprawienia zeznania.

Tylko aktualne formularze
W danym roku należy rozliczać się na najnowszych formularzach. Ci podatnicy, którzy robią to na formularzach z zeszłego roku lub na jeszcze starszych, popełniają błąd. Mimo że na stronie głównej zeznania podatnicy sami wpisują w puste kratki informację, za który rok składane jest zeznanie, pamiętać trzeba, że formularze co roku się zmieniają i nie można ich brać na zapas, np. na następne lata. Ten błąd dotyczy w zasadzie wszystkich rodzajów formularzy, także NIP-1 i NIP-3. Po najświeższe formularze podatnicy nie muszą fatygować się osobiście do urzędu skarbowego. Można je pobrać ze strony internetowej izb skarbowych lub zrobić kopię od kogoś, kto takie aktualne formularze pobrał. Urzędy przyjmują zeznania także na kopiach formularzy, pod warunkiem że są one zgodne z oryginałami.

ANDRZEJ KULMATYCKI Z IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE
Wspólne rozliczenia
Ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać małżonkowie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, między którymi istnieje wspólność majątkowa. Do wspólnego rozliczenia ma też prawo podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania, przy czym pozostawał w związku przez cały rok podatkowy.
Jeżeli którykolwiek z małżonków w danym roku podatkowym dla przychodów z działalności gospodarczej wybrał opodatkowanie według 19-proc. stawki liniowej lub zryczałtowaną formę opodatkowania, małżonkom nie przysługuje prawo do wspólnego opodatkowania (wyjątkiem są opodatkowane ryczałtowo przychody z najmu, podnajmu i dzierżawy).
Składając zeznanie podatkowe, podatnicy muszą pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniej pozycji (kwadratu 2 lub 3, w zależności od tego, czy zeznanie zostało złożone przez oboje małżonków czy też przez podatnika, którego małżonek zmarł przed złożeniem zeznania) opodatkowanie „wspólnie z małżonkiem”. Niezbędne są również podpisy pod zeznaniem obojga małżonków. W sytuacji gdy wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków składany jest przez podatnika, którego małżonek zmarł w ciągu 2005 roku lub przed złożeniem zeznania, jedynie podatnik składający wniosek podpisuje zeznanie.

Miejsce zamieszkania
Dla celów rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych właściwy dla podatnika urząd skarbowy określa się według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Gdy zamieszkanie na terenie Polski ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. Zasada ta dotyczy podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Natomiast podatnicy niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jest to miejsce, w którym dana osoba przebywa przez dłuższy okres i z którym jest związana, np. osobiście, rodzinnie czy też zawodowo.

MARIUSZ OLECH Z IZBY SKARBOWEJ W LUBLINIE
Konieczna aktualizacja
Zawarcie związku małżeńskiego niosące z sobą zmianę nazwiska, przeprowadzka powodująca zmianę adresu zamieszkania czy wymiana dowodu osobistego – to tylko niektóre okoliczności, na które trzeba zwrócić uwagę pod kątem prawidłowego i szybkiego rozliczenia się z podatku. Podatnicy, u których nastąpiły zmiany danych w stosunku do podanych wcześniej w złożonym NIP, powinni zawiadomić o nich właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Należy przy tym podkreślić, że nie wystarczy jedynie wpisanie nowych danych do składanej deklaracji PIT, albowiem przepisy wymagają złożenia w tym celu druku NIP-1 lub NIP-3, czyli formularza takiego samego jak ten, na którym dokonywane jest zgłoszenie w celu uzyskania NIP. Wspomniany formularz należy wypełnić w całości, niezależnie od tego, jak duży jest zakres zmian. Osoby zamierzające dokonać aktualizacji danych, podobnie jak osoby chcące otrzymać numer NIP, mogą złożyć takie zawiadomienie wraz z zeznaniem rocznym. Podatnicy nieprowadzący samodzielnie działalności gospodarczej składają NIP-3, zaś prowadzący taką działalność – NIP-1.

Problemy z rachunkiem
Do posiadania konta w banku i jego zgłoszenia w urzędzie skarbowym zobowiązani są jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Jednak ze względu na wymierne korzyści, związane m.in. z szybszym i łatwiejszym zwrotem nadpłaty podatku coraz częściej na podanie numeru konta decyduje się wielu podatników, którzy działalności nie prowadzą. W wielu przypadkach okazuje się jednak, że oczekiwany zwrot nie następuje, ponieważ numer konta, na które mają być przelane pieniądze – jest nieaktualny. Sporo nieporozumień powstaje także w wyniku przechodzenia klientów z jednego banku do drugiego i braku zawiadomienia o tym fakcie urzędu skarbowego, w którym potem te osoby rozliczają się z podatku.
Banalnym, ale niestety powszechnym uchybieniem jest także nieczytelne lub błędne wpisywanie przez podatników ich aktualnych numerów kont. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zazwyczaj nie tylko wydłużony czas oczekiwania na pieniądze, ale także dodatkowe koszty, które podatnik musi ponieść, gdyż zwrot podatku w takim przypadku odbywa się za pośrednictwem poczty.

KRYSTYNA ARCISZEWSKA Z IZBY SKARBOWEJ W OLSZTYNIE
Ważny NIP
Podatnicy, wypełniając zeznanie roczne, popełniają błędy polegające na wpisaniu błędnego numeru identyfikacji podatkowej. Najczęściej zamiast własnego numeru NIP wpisują numer płatnika widniejący na formularzu PIT-11, PIT-40 lub NIP małżonka. Należy zatem zwrócić uwagę na wpisanie właściwego NIP. W tym celu podatnik może posłużyć się decyzją nadającą ten numer lub zeznaniami podatkowymi z lat ubiegłych.
Podatnicy, wypełniając zeznanie roczne, pomijają też pozycję 8 w części A (miejsce i cel złożenia zeznania). Omawiana pozycja musi być bezwzględnie wypełniona. Należy zatem zwrócić uwagę na zaznaczenie właściwego kwadratu w tej pozycji. Dopilnowanie tych formalności pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie celem uzupełnienia lub skorygowania wcześniej złożonego zeznania.

RENATA BORKOWSKA Z IZBY SKARBOWEJ W ŁODZI
Poprawi urząd
Podstawa opodatkowania, kwota podatków, odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna, oprocentowanie nadpłat – od 1 stycznia 2006 r. zaokrąglane są do pełnego złotego w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy zaokrągla się w górę do pełnych złotych.
W przypadku gdy podatnik złoży po 1 stycznia 2006 r. deklarację (zeznanie), w której urząd stwierdzi brak zaokrągleń, urząd może sam skorygować błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź zwróci się do składającego deklarację o jej skorygowanie.
Zmiana w deklaracji (zeznaniu) wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku korekty z urzędu nie może przekroczyć 1000 zł. W przypadku większej ilości uchybień dotyczących różnych elementów deklaracji, m.in. brak podpisów bądź gdy korekta deklaracji powinna nastąpić poprzez sporządzenie nowego dokumentu. Wtedy urząd zwróci się do podatnika o złożenie korekty.
Uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji (zeznania) z urzędu wraz z pismem informującym urząd doręcza podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Podatnik może wnieść sprzeciw na taką korektę. Sprzeciw powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia kopii skorygowanej deklaracji (zeznania).

MONIKA KOPIECKA Z IZBY SKARBOWEJ W GDAŃSKU
Korzystanie z darowizn
Jeżeli chodzi o odliczenia od dochodu darowizn, podatnicy powinni pamiętać, że są zobowiązani wykazać nie tylko kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia ale również dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, a w szczególności jego nazwę i adres.
W zakresie możliwości pomniejszania o 1 proc. należnego podatku o darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego zaszła istotna różnica, a mianowicie pomniejszeniu podlegają wpłaty dokonane od 1 maja roku, którego dotyczy zeznanie, a dniem jego złożenia, ale nie później niż do upływu terminu składania zeznań za ten rok, czyli dokonane w okresie od 1 maja 2005 r. do 2 maja 2006 r. W tym zakresie podatnicy powinni też mieć na uwadze, że należny podatek można pomniejszyć tylko o faktycznie dokonane wpłaty na konto organizacji pożytku publicznego. Nie podlegają zatem pomniejszeniu kwoty wykazywane przed datą dokonania wpłaty. Nie ma też podstaw prawnych do pomniejszania podatku należnego o wpłaty na rzecz np. rad rodziców czy na rzecz szkół. W dalszym ciągu kwoty wpłat zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Opracowała Ewa Matyszewska


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

Pieniądze z KPO to ogromna szansa dla przedsiębiorców. "Żeby otrzymać dotację trzeba wykonać kilkanaście bardzo precyzyjnych kroków"

Pieniądze z KPO to duży zastrzyk dla polskiej gospodarki. "To przede wszystkim ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców. Jednak aby pozyskać unijną dotację trzeba mieć pomysł i warto wesprzeć się wiedzą oraz doświadczeniem ekspertów” – powiedział Krzysztof Fintzel z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana. Zmiany dotyczą głównie dużych firm

Duże firmy będą miały obowiązek ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji w podziale na poszczególne kraje.

Księgowy nie uwzględnił w rozliczeniach prawie 190 faktur na samochody, czyli dlaczego warto mieć wysokie OC

Jakie ubezpieczenia OC najczęściej wybierają księgowi i księgowe? Co w ramach polisy przejmuje ubezpieczyciel? Jakie pomyłki bywają najbardziej kosztowne? 

Fundacja rodzinna nie dla spółki cywilnej

Fundacja rodzinna może przystępować jedynie do spółek prawa handlowego, które są podatnikami CIT. Natomiast spółka cywilna jest podatnikiem PIT, a nie CIT, a więc nie spełnia wskazanego kryterium. W konsekwencji nie może zostać uznana jako podmiot o podobnym charakterze do spółek prawa handlowego.

Kwestionowanie kredytów opartych o WIBOR. Jakie argumenty można podnieść przed sądem?

Niezadowoleni kredytobiorcy coraz częściej kwestionują umowy oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR. Okazuje się, że argumentów w oparciu o które można kwestionować WIBOR w umowach kredytowych jest całkiem sporo.  

Zmiany w zamówieniach publicznych - wprowadzenie certyfikacji wykonawców od 2025 roku. Na początku certyfikacja obejmie wyłącznie zamówienia na roboty budowlane

Certyfikacja wykonawców w systemie zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 2025 roku, ma zapewniać wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że wobec danego wykonawcy nie zachodzą objęte zakresem certyfikacji podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, lub że posiada on zdolności i zasoby (np. określone doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę) na poziomie wskazanym w certyfikacie, które będzie wykorzystywał do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

REKLAMA