REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na zmianach w podatkach można stracić

REKLAMA

Znany jest już projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw datowany na 4 kwietnia 2006 r. Te inne ustawy to wszystkie akty prawne, które Ministerstwo Finansów chce zmienić.

Będziemy mieli zatem do czynienia z nowelizacją 20 ustaw w tym ustawy o PIT, CIT, VAT i o podatku od spadków i darowizn. Dlaczego zmiany wprowadzane są w ten sposób? Prawdopodobnie resort finansów obawia się odrzucenia któregoś z projektów przez Sejm. A tak pakiet podatkowych zmian można będzie łatwiej przepchnąć w całości. W końcu akceptacja parlamentu to jedyna droga do wdrożenia nowych pomysłów w życie.
Forma zmian legislacyjnych nie jest jednak najważniejsza. Dużo ciekawsza wydaje się treść zaproponowanych w projekcie rozwiązań. Znacznie odbiegają one od tych, które słyszeliśmy w obietnicach składanych przez Ministerstwo Finansów. Analiza zawartych w projektowanych przepisach pomysłów bulwersuje i nasuwa pewne wnioski: nie mamy co marzyć o obniżce podatków. Wręcz przeciwnie! Za przejrzysty i uproszczony systemy podatkowy będą musieli zapłacić wszyscy podatnicy. Trudno się dziwić ministerstwu. Po co ciąć wydatki państwa, jeśli za wszystko mogą zapłacić podatnicy z własnych kieszeni. W efekcie będziemy więc płacić za wszystko. I to często dużo więcej niż dziś.
Sprawdźmy zatem, co nas czeka.

Zmiany w Ordynacji

Rozwiązania, jakie mają zostać wprowadzone w Ordynacji podatkowej, zmieniają przede wszystkim zasady wydawania interpretacji podatkowych. Od 2007 roku wydawaniem interpretacji będzie zajmowało się Ministerstwo Finansów za pośrednictwem biur informacji podatkowej: w Bielsku-Białej, Lesznie, Płocku i Toruniu. Opłata za wydanie interpretacji wzroście 10, a nawet 20-krotnie. Od wniosku będzie trzeba zapłacić 50 zł lub 100 zł. Opłata 50-złotowa będzie konieczna przy wnioskach w indywidualnych sprawach dotyczących zaistniałego stanu faktycznego. Przy zdarzeniach przyszłych (czyli gdy pytamy o coś co dopiero zamierzamy zrobić) koszt za złożenie wniosku wrośnie do 100 zł.
Co ciekawe, gdy we wniosku poprosimy o interpretację różnych przepisów, opłata będzie pobierana od każdego interpretowanego przepisu. Zatem może się zdarzyć, że w jednym wniosku zapytamy o przepis PIT, VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych, a opłata wzrośnie do 150, a nawet 300 zł. Dziś za wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej płacimy 5 zł plus 50 gr za każdy załącznik.
W ubiegłym roku urzędy skarbowe wydały około 70 000 interpretacji podatkowych. Gdyby tyle samo interpretacji wydano w 2007 roku – wtedy to zaczną obowiązywać nowe regulacje – i pobrano od złożonych wniosków opłatę tylko w wysokości 50 zł, fiskus wyciągnie z kieszeni podatników 3,5 mln zł.
Drugą sprawą, jaka zasługuje na uwagę, jest instytucja sprawdzonego podatnika. Zgodnie z obietnicami resortu finansów miała to być instytucja, która będzie preferowała podatników uczciwych, nieposiadających zaległości podatkowych, co miało się odzwierciedlać m.in. w ostrzeganiu takich przedsiębiorców na miesiąc wcześniej o kontroli podatkowej.
Rzeczywiście zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w Ordynacji podatkowej. Owszem – podatnicy będą ostrzegani przed kontrolą podatkową. Jednak nikt wcześniej nie wspominał o tym, że za tę „preferencję” będzie trzeba zapłacić 250 zł. Tyle będzie kosztował wniosek o wpis do rejestru sprawdzonych podatników, który będzie prowadzony przez dyrektorów izb skarbowych.
Zanim to nastąpi podatnik będzie jednak musiał przejść audyt. A za ten też pewnie trzeba będzie zapłacić. I to zapewne niemało.
PODSUMOWANIE
Dziś opłata od wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wynosi 5 zł plus 50 gr od każdego załącznika. Od 2007 roku opłata wzrośnie do 50 zł – w przypadku wniosku dotyczącego stanu faktycznego, 100 zł – w przypadku zdarzeń przyszłych. Jeśli zapytamy o kilka przepisów w jednym wniosku, opłata będzie pobierana od każdego interpretowanego przepisu.

Nowości w PIT

Część zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter porządkujący, część można nazwać zmianami rewolucyjnymi. Przykładem może być opodatkowanie osób używających samochody firmowe do celów prywatnych. Wszystkie osoby, które wykorzystują samochód służbowy do celów prywatnych, będą musiały zapłacić PIT. Przychodem dla pracownika korzystającego prywatnie z firmowego samochodu będzie iloczyn 1/30 i 0,5 proc. wartości początkowej samochodu lub ceny wynikającej z zawartej umowy lub ceny rynkowej, jeśli korzystanie z samochodu nie zostało określone w stosownej umowie. Przychód ten będzie liczony za każdy dzień korzystania. Czyli 0,5 proc. wartości samochodu miesięcznie.
Resort finansów szacuje, że tylko z wprowadzenia tego podatku wpływy budżetowe wzrosną o 1,5 mld zł. Gdy ze służbowego samochodu korzystamy cały miesiąc, a jego wartość wynosi np. 60 tys. zł, przychód wzrasta nam o 300 zł (rocznie to już 3600 zł).
Z projektu zmian w ustawach podatkowych wynika także, że zwolniona z opodatkowania będzie część przychodów osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym, przebywających za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy za każdy dzień, w którym była wykonywana praca, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety określonej w przepisach w sprawie wysokości diet. Dziś odliczyć można jedynie 30 diet za cały rok.
Bardzo duże zmiany zajdą w kosztach uzyskania przychodów. Przede wszystkim zostaną zlikwidowane zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich w wysokości 50 proc. oraz z umów cywilnoprawnych, które wynoszą 20 proc. W zamian osobom wykonującym pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy z tytułu korzystania z praw autorskich będą przysługiwały koszty, jak z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej. Wyniosą one 0,25 proc. kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali miesięcznie. Koszty będą zatem dokładnie takie same jak w przypadku umowy o pracę. Ile z tego będzie zysku? 726 mln zł. Tyle że znów nie dla podatników, ale dla budżetu.
Przy najmie będzie można uwzględniać 30 proc. koszty zryczałtowane zamiast faktycznie poniesionych. O wyborze kosztów będzie decydował podatnik. Podatnik będzie mógł zdecydować, czy woli koszty zryczałtowane (30 proc. przychodu), czy w takiej wysokości, jaką może udokumentować. To akurat zmiana korzystna dla podatników.
Są również inne zmiany korzystne dla podatników. Jedna z nich to możliwość przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędu skarbowego.
Kolejna nowość to ulga prorodzinna, z której będą mogły korzystać od przyszłego roku rodziny z przynajmniej trojgiem dzieci. Ulga będzie stanowiła iloczyn liczby wychowywanych lub przysposobionych dzieci i kwoty 572,54 zł. Jednak faktycznie ulga zostanie wykorzystana przez podatników dopiero w 2008 roku przy rozliczeniu dochodów za 2007 rok. Wszystko dlatego, że będzie to ulga uwzględniana przy rozliczeniu rocznym.
Jest też informacja dla korzystających z ulgi internetowej. Niektórzy podatnicy jeszcze nie zdążyli przywyknąć do nowej ulgi, a już w przyszłym roku będą musieli się z nią pożegnać. Ministerstwo Finansów zdecydowało, że skreśla z ustawy o PIT przepisy o uldze internetowej.
Na tym jednak nie koniec. Ministerstwo Finansów pomyślało też i o podatnikach prowadzących działalność gospodarczą i zdecydowało o likwidacji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Jedyny ryczałt, jaki zostanie zachowany i wpisany do ustawy o PIT, to ryczałt, jaki będą opłacać duchowni.
Firmy nie będą mogły do kosztów na reprezentację i reklamę zaliczać wydatków ponoszonych na usługi gastronomiczne.
Zmianie ulegnie również opodatkowanie sprzedaży nieruchomości. Od przyszłego roku przy sprzedaży domu czy mieszkania będziemy musieli zapłacić 19 proc. podatku od dochodu. Dziś płacimy 10 proc. od przychodu (więcej w jednej z najbliższych analiz Gazety Prawnej).
PODSUMOWANIE
Dziś za używanie samochodu firmowego do celów prywatnych nie płaci się podatku dochodowego. Od przyszłego roku za każdy dzień, w który samochód służbowy będzie służył podatnikowi – również prywatnie – będzie powstawał przychód stanowiący iloczyn 1/30 i 0,5 proc. wartości początkowej samochodu lub ceny wynikającej z zawartej umowy lub ceny rynkowej, jeśli korzystanie z samochodu nie zostało określone w stosownej umowie za każdy dzień używania. Od tego przychodu będzie trzeba zapłacić PIT.
Obecnie koszty przy umowach autorskich i umowach cywilnoprawnych wynoszą odpowiednio 50 proc. i 20 proc. Po zmianach będą wynosiły 0,25 proc. kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali miesięcznie.

Składki rentowe

Jedną ze zmian, którą zaplanowało Ministerstwo Finansów, jest obniżenie składek na ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenia chorobowe. Zdaniem minister finansów Zyty Gilowskiej obniżka składek wpłynie pozytywnie na największy dramat Polski – bezrobocie. Ale czy aby na pewno. W związku z obniżeniem składki rentowej o 4 proc. wzroście podstawa opodatkowania. Co za tym idzie? Będziemy musieli zapłacić więcej podatku. Zysk dla państwa z tego tytułu wyniesie 2,4 mld zł. Dla podatnika, znacznie mniej.
PODSUMOWANIE
Dziś składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 13 proc. Miałaby wynosić od 1 stycznia 2007 r. 9 proc. Składka na ubezpieczenia chorobowe dziś wynosi 2,45 proc. Po zmianach miałaby wynosić 1,80 proc.

Ryczałt w VAT

W ustawie o VAT zmianą nową i najpoważniejszą jest wprowadzenie ryczałtu dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, a odpowiadającej równowartości 35 000 euro. Ryczałt VAT będą mogli wybrać podatnicy świadczący usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych nie będących podatnikami VAT. Ryczałt będzie uzależniony od branży, w jakiej działa podatnik. Stawka będzie wynosić albo 200 albo 500 zł. Jednak, co należy wyraźnie podkreślić, stawki ryczałtu będą podwyższane o 20 proc., gdy podatnik zatrudnia jedną osobę, albo o 40 proc., gdy podatnik zatrudnia 2 osoby. Czyżby była to nowa metoda na zmniejszenie bezrobocia? Im więcej osób zatrudnisz, tym więcej VAT będziesz musiał oddać fiskusowi. Łatwo też można zauważyć, że nie wszystkie grupy zawodowe, które dziś mogą korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, dostaną – w ramach rekompensaty związanej z ich likwidacją – prawo do wybrania zryczałtowanego VAT.
PODSUMOWANIE
Po zmianach niektórzy podatnicy będą mogli korzystać z ryczałtu VAT. Niestety, nie wszyscy spośród tej grupy, która poprzednio korzystała z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. A przecież ryczałt VAT miał stanowić rekompensatę za likwidację tych form opodatkowania.

KTO SKORZYSTA Z RYCZAŁTU VAT
Ryczałt w wysokości 500 zł miesięcznie będą mogli wybrać podatnicy świadczący usługi:
• instalowania komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKWiU 30.02.90-00.00)
• konserwacji i napraw komputerów oraz ich wyposażenia (PKWiU 72.50.12-00.10)
• instalowania pakietów programowych (PKWiU 72.50.12-00.20)
• doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego (PKWiU 74.11.11-00.00)
• doradztwa prawnego i reprezentacji w postępowaniu sądowym w innych dziedzinach prawa (PKWiU 74.11.12-00.00)
• doradztwa prawnego i reprezentacji w postępowaniu ustawowym w kolegiach, komisjach arbitrażowych itp. (PKWiU 74.11.13-00.00)
• doradztwa prawnego i informacji prawnej, pozostałe (PKWiU 74.11.17-00.00)
• doradztwa podatkowego (PKWiU 74.12.30-00.00)
• architektoniczne doradcze na etapie projektu koncepcyjnego (PKWiU 74.20.21-00.00)
• architektoniczne, pozostałe (PKWiU 74.20.23-00.00)
• projektowania technicznego instalacji mechanicznych i elektrycznych budynków (PKWiU 74.20.33-00.00)
• architektonicznego kształtowania krajobrazu (PKWiU 74.20.52-00.00)
• tłumaczeń pisemnych (PKWiU 74.83.13-00.00)
• tłumaczeń ustnych (PKWiU 74.83.14-00.00)
Ryczałt w wysokości 200 zł miesięcznie będą mogli wybrać podatnicy świadczący usługi:
• napraw i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKWiU 32.30.92)
• napraw obuwia i innych wyrobów skórzanych (PKWiU 52.71)
• napraw elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 52.72)
• napraw zegarków, zegarów i biżuterii (PKWiU 52.73)
• napraw pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKWiU 52.74.1)
• napraw rowerów (PKWiU 52.74.12)
• napraw mebli domowych (PKWiU 52.74.13-00.10)
• napraw artykułów oświetleniowych użytku domowego (PKWiU 52.74.13-00.20)
• taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00)
• sprzątania i czyszczenia obiektów (mieszkalnych) (PKWiU ex 74.7)
• fryzjerskie i kosmetyczne (PKWiU 93.02)
• roboty tynkarskie (w budynkach mieszkalnych) (PKWiU ex 45.41)
• roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian płytkami (w budynkach mieszkalnych) (PKWiU ex 45.43.1)
• roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, w tym tapetą, pozostałe (w budynkach mieszkalnych) (PKWiU ex 45.43.2)
• roboty szklarskie (w budynkach mieszkalnych) (PKWiU ex 45.44.10)
• roboty związane z malowaniem wnętrz budynków (mieszkalnych) (PKWiU ex 45.44.21)
• roboty związane z malowaniem budynków na zewnątrz (mieszkalnych) (PKWiU ex 45.44.22)
Stawki ryczałtu zostaną podwyższone...
• o 20 proc. – gdy podatnik zatrudnia 1 pracownika
• o 40 proc. – gdy podatnik zatrudnia 2 osoby

Ewa Matyszewska
ewa.matyszewska@infor.pl


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

REKLAMA