reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Rynek biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce 2019 - sprawozdanie KNA

Rynek biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce 2019 - sprawozdanie KNA

21 czerwca 2019 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) przyjęła "Sprawozdanie z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu".

Sprawozdanie KNA z monitorowania rynku audytorskiego

Na podstawie artykułu 27 rozporządzenia UE nr 537/2014 organy nadzoru nad firmami audytorskimi badającymi jednostki zainteresowania publicznego (JZP) w państwach członkowskich UE sporządzają przynajmniej co trzy lata sprawozdanie z monitorowania rynku. KNA przyjęła pierwsze takie sprawozdanie w 2016 r.

Sprawozdanie jest oparte na metodyce i wskaźnikach wypracowanych wraz z innymi państwami członkowskimi UE w ramach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego, dzięki czemu dane będą porównywalne i możliwe do zagregowania na poziomie UE. Od poprzedniego sprawozdania metodyka została zmodyfikowana.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

W sprawozdaniu zaprezentowane są tzw. kluczowe wskaźniki monitorowania rynku i jest ono podzielone na trzy części:

  • pierwsza - zawiera wskaźniki w zakresie koncentracji rynku,
  • druga - zawiera wskaźniki w zakresie ryzyk dla jakości badań sprawozdań finansowych, w tym w zakresie badań sprawozdań finansowych JZP,
  • trzecia - zawiera wskaźniki w zakresie działalności komitetów audytu.

Dane dotyczące kontroli w firmach audytorskich w zakresie czynności innych niż badania ustawowe sprawozdań finansowych JZP opierają się na wynikach kontroli przeprowadzanych przez organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - Krajową Komisję Nadzoru. Natomiast dane dotyczące działalności komitetów audytu zostały zebrane i zagregowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Mając na uwadze, że nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi funkcjonuje w Polsce już 10 lat w sprawozdaniu ukazane są dodatkowo dane wieloletnie w zakresie wielkości i struktury rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, tak aby ukazać zmiany jakie nastąpiły od 2009 r.

Sprawozdanie z monitorowania rynku 2019

3 tysiące czynnych biegłych rewidentów w Polsce

W Polsce jest 6 tys. biegłych rewidentów, ale tylko połowa z nich, tj. 3 tys. wykonuje zawód. Działa natomiast 1,5 tys. firm audytorskich, przy czym należy zauważyć, że w Polsce nie zarejestrowała się żadna firma z innego państwa członkowskiego UE, mimo że ustawa o biegłych rewidentach z 2017 r. wprowadziła taką możliwość. To rozwiązanie zostało wprowadzone jako implementacja przepisów unijnych w celu zintegrowania rynku w całej UE, ale na chwilę obecną można stwierdzić, że nie ma ono zastosowania w Polsce.

Ze względu na różne reżimy regulacyjne na rynku możemy wyróżnić firmy audytorskie świadczące usługi jednostkom zainteresowania publicznego (JZP) i te, które świadczą usługi jedynie jednostkom, które nie są JZP. W 2018 r. 74 firmy audytorskie przeprowadzały badania ustawowe na rzecz JZP. Firmy te pod względem przychodów z tytułu rewizji finansowej posiadają ok. 70% rynku, gdzie suma przychodów z tego tytułu to ok. 760 mln zł.

Na rynku badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP, ogólnie i gdy spojrzy się na poszczególne segmenty JZP, dominują firmy z tzw. wielkiej czwórki (Deloitte, E&Y, KPMG, PwC). Na przykład łącznie osiągnęły one 74,8% przychodów z badań ustawowych na rzecz JZP osiągniętych w Polsce w 2018 r. Przy czym należy zauważyć, że osobno żadna z sieci wielkiej czwórki nie posiada pozycji dominującej w tym aspekcie.

Analiza poszczególnych sektorów JZP, przy czym skupia się ona na najważniejszych sektorach JZP, tj. spółkach giełdowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, ukazuje w szczególności, że dwa sektory są zdominowane przez dane firmy audytorskie lub ich sieci. Dotyczy to zakładów ubezpieczeń i banków spółdzielczych (patrz: str. 23-25). W dłuższej perspektywie czasowej będzie można zaobserwować jak wpłynie na tę sytuację mechanizm rotacji sieci firm przeprowadzających badania ustawowe danej JZP wprowadzony rozporządzeniem UE nr 537/2014 i ustawą o biegłych rewidentach.

Ryzyka w audycie

W Polsce firmy audytorskie podlegają m.in. planowym kontrolom w zakresie świadczonych usług rewizji finansowej, przy czym kontrolom planowym KNA podlegają badania sprawozdań finansowych JZP. KNA przeprowadziła pierwszy roczny cykl kontroli planowych w firmach audytorskich badających JZP, dlatego na obecnym etapie trudno jest wypowiadać się o istotności stwierdzonych nieprawidłowości i ich wpływie na cały rynek audytu w Polsce.

Jednakże, na podstawie ustaleń zarówno kontroli planowych przeprowadzonych przez KNA w ramach pierwszego cyklu kontroli w firmach audytorskich badających JZP jak i na podstawie kontroli planowych przeprowadzonych przez KKN, KNA nie zidentyfikowała: 

- przesłanek wskazujących na bardziej systemowe braki w sieciach firm audytorskich;

- przesłanek, które mogłyby doprowadzić do upadku firmy audytorskiej; 

- przesłanek związanych z ryzykiem potencjalnego zakłócenia rynku usług badania ustawowego w określonym sektorze lub w wielu sektorach;

- możliwości wpływu stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli firm audytorskich na sektor finansowy jako całość.

Działalność komitetów audytu

W Polsce działalność komitetów audytu jest monitorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, która m.in. w oparciu o kwestionariusz wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE, przeprowadziła badanie wśród wybranej grupy komitetów audytu (50 respondentów).

Dane pochodzące od wybranej grupy komitetów audytu pozwalają przy uogólnieniu i przy zachowaniu marginesu możliwych wyjątków wnioskować, że w Polsce co do zasady JZP i działające w nich komitety audytu dostosowały się do nowych wymogów prawa w zakresie powołania, składu i zadań komitetów audytu. Na podstawie udzielonych informacji komitety audytu wydają się odpowiednio realizować powierzone zadania.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Groński

Radca prawny i Partner Zarządzający (komplementariusz) w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama