reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Dopłaty do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych przez osoby fizyczne

Dopłaty do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych przez osoby fizyczne

Minister Energii i Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisali 5 listopada 2019 roku rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia. Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od tej publikacji. Rozporządzenie określa zasady udzielania dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych. Z dopłat tych, wbrew pierwotnym planom Ministra Energii, nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nie będzie też dofinansowania zakupu samochodów na gaz ziemny (CNG, LNG).

Głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad i warunków udzielania finansowego wsparcia zakupu nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne (ale tylko te, które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz warunków rozliczania tego wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Po wejściu w życie tego aktu wykonawczego planowane jest ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu pojazdów będą musiały złożyć wnioski o wsparcie. Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych.

Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy czym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 000 zł.

Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 000 zł, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 000 zł. Zakup droższego samochodu nie uprawnia do dopłaty.

Wsparcie (tj. dopłata) nie zostanie udzielone, jeżeli na zakup pojazdu zostało już wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu bądź innych źródeł publicznych, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek o udzielenie wsparcia (dopłaty) na zakup nowego samochodu elektrycznego lub napędzanego wodorem zawierać musi:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych;
2) adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych;
3) adres do doręczeń wskazany przez osobę fizyczna lub osoby fizyczne;
4) adres poczty elektronicznej osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
5) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych;
6) numer PESEL osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
7) dane rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty udzielonego wsparcia;
8) kwotę wnioskowanego wsparcia;
9) dane dotyczące pojazdu, którego zakup ma być objęty wsparciem, w tym markę, model
i rodzaj napędu;
10) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie wykonują oni działalności gospodarczej;
11) oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
12) podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.

Podstawą udzielenia wsparcia jest pisemna umowa o udzielenie wsparcia zawierana przez Zarządzającego (tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW) z osobą fizyczną lub osobami fizycznymi, których wniosek został zatwierdzony przez Dysponenta (tj. Ministra Energii).

Dopłata może zostać udzielona pod warunkiem, że osoba fizyczna lub osoby fizyczne w umowie złożyły oświadczenie, w którym zobowiązały się:
1) do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu;
2) że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu;
3) do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

W przypadku naruszenia ww. zobowiązań wsparcie wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych, podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Zarządzającego. Zarządzający ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonego wsparcia.

Wsparcie jest wypłacane, jeżeli osoba fizyczna lub osoby fizyczne złożą Zarządzającemu (nie później niż w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia) następujące dokumenty:
1) kopię faktury zakupu nowego pojazdu wystawionej na osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przy czym faktura ta powinna zawierać co najmniej informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;
2) kopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;
3) kopię dokumentu ubezpieczenia zakupionego pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, na okres 1 roku od dnia zakupu pojazdu, oraz zobowiązania osoby fizycznej lub osób fizycznych do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia na okres następnego roku.

W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów w ww. terminie umowa o udzielenie wsparcia wygasa.

W przypadku gdy wsparcie na zakup pojazdu nie zostało wypłacone z powodu wyczerpania środków dostępnych w ramach danego naboru to wsparcie takie jest wypłacane osobie fizycznej lub osobom fizycznym w następnym naborze w pierwszej kolejności.

Wsparciem (dopłatą) w ramach ogłoszonego naboru mogą zostać objęte wyłącznie pojazdy zakupione po dniu zakończenia poprzedniego naboru do dnia zakończenia ogłoszonego naboru.

W pierwszym naborze ogłoszonym po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wsparciem (dopłatą) mogą zostać objęte pojazdy zakupione po dniu ogłoszenia tego naboru.

Rozporządzenie Ministra Energii z 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Jak założyć nowoczesne biuro rachunkowe?

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama