Kategorie

Nowe interpretacje mogą być niezgodne z konstytucją

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
Od 1 lipca interpretacje podatkowe będzie wydawał minister finansów. Podatnik niezadowolony z urzędowej odpowiedzi będzie mógł złożyć skargę do sądu. Taka procedura może być uznana za niekonstytucyjną, gdyż nie przewiduje dwuinstancyjności.


NOWE PRAWO


Już w przyszłym tygodniu wiążące interpretacje podatkowe będą wydawane na nowych zasadach. Od 1 lipca odpowiedziami na wnioski podatników będzie zajmował się minister finansów za pośrednictwem czterech izb skarbowych: bydgoskiej, poznańskiej, katowickiej i warszawskiej. Obecnie interpretacje wydają urzędy skarbowe.


Procedura odwoławcza


Jednak zmiana ta jest niczym w porównaniu ze zmianą procedury odwoływania się od otrzymanej odpowiedzi ministra finansów. Nowe przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przewidują bowiem, że podatnik niezadowolony z otrzymanej interpretacji będzie mógł wnieść skargę do sądu administracyjnego. Pojawia się pytanie, co z zasadą dwuinstancyjności postępowania? Eksperci wskazują, że z jednej strony nowa procedura może budzić wątpliwości co do jej zgodności z konstytucją. Z drugiej strony, do tak stworzonych zasad wydawania interpretacji trudno było stworzyć inną drogę odwoławczą.


Zgodnie z Konstytucją RP, każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określają odpowiednie ustawy. Nowe przepisy Ordynacji podatkowej zakładają natomiast, że interpretacja indywidualna będzie zawierać pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.


- W wyniku zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, od 1 lipca 2007 r. indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez ministra finansów będą podlegać zaskarżeniu bezpośrednio do sądu administracyjnego. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji znajdą odpowiednie zastosowanie tylko niektóre przepisy postępowania podatkowego z Działu IV Ordynacji podatkowej, wskazane w art. 14h. Nie uwzględniono w tym katalogu art. 127 Ordynacji podatkowej ustanawiającego zasadę dwuinstancyjności postępowania podatkowego - zauważył Maciej Grela, prawnik w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej GLN.


Jednocześnie dodał, że nowy sposób zaskarżania interpretacji może budzić wątpliwości co do ich zgodności z konstytucyjną zasadą dwuinstancyjności postępowania.


- Zasada ta co prawda nie ma charakteru absolutnego (zgodnie z art. 78 konstytucji wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa), lecz jej ograniczenie wymaga jednak odpowiedniego uzasadnienia - podkreślił rozmówca.


Zdaniem Macieja Greli, we wspomnianej kwestii wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny. Przykładowo, w wyroku z 13 czerwca 2006 r. (sygn. SK 54/04) TK stwierdził, że ustawodawca nie ma pełnej, niczym nieskrępowanej swobody w ustalaniu katalogu wyjątków od zasady określonej w art. 78 konstytucji, a jej ograniczenia powinny być podyktowane szczególnymi okolicznościami, które usprawiedliwiałyby pozbawienie strony postępowania środka odwoławczego.


- Wydanie interpretacji stanowi w istocie rozstrzygnięcie, które wpływa istotnie na interes prawny podatnika. W świetle orzecznictwa TK, uzasadnienie dla pozbawienia podatnika prawa do kontroli instancyjnej w przypadku interpretacji może zatem budzić zastrzeżenia - argumentował prawnik Kancelarii Prawnej GLN.


Wezwanie do ministra


Eksperci, analizując nowe zasady dotyczące interpretacji, wskazują, że aby móc złożyć skargę, podatnik będzie musiał najpierw wezwać resort finansów do usunięcia naruszenia prawa polegającego na wydaniu wadliwej interpretacji. To swego rodzaju środek zastępczy dla dwuinstancyjności postępowania.


Na ten aspekt nowych interpretacji zwróciła uwagę Agnieszka Tałasiewicz, partner w Ernst&Young.


- Interpretacje wydawane przez ministra będą mogły być zaskarżane do sądu administracyjnego. Aby jednak móc złożyć skargę, podatnik będzie musiał najpierw wezwać MF do usunięcia naruszenia prawa polegającego na wydaniu wadliwej interpretacji. Wezwanie takie jest odpowiednikiem środka odwoławczego i ma zastosowanie w sytuacjach, w których nie istnieje organ odwoławczy mogący w granicach swoich kompetencji orzekać w sprawie zgodności z prawem zaskarżanego rozstrzygnięcia. W praktyce oznacza to konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy przez MF, co na pewno wydłuży postępowanie, a w bardzo niewielu sytuacjach doprowadzi do zmiany interpretacji - tłumaczyła Agnieszka Tałasiewicz.


Jej zdaniem, gwarancje procesowe wynikające z takiego rozwiązania są niewielkie i można by się nawet zastanawiać nad zgodnością z prawem takiej konstrukcji. Należy jednak pamiętać, że postępowanie w sprawach interpretacji podatkowych nie jest pełnoprawnym postępowaniem podatkowym i dlatego nie stosuje się do niego zasady dwuinstancyjności zawartej w ogólnych zasadach postępowania Ordynacji podatkowej, ani tym bardziej wynikającej z konstytucji zasady dwuinstancyjności w zakresie postępowania sądowego.


Również Marcin Panek, doradca podatkowy w White & Case podkreślił, że zgodnie prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strona niezadowolona z treści pisemnej interpretacji podatkowej wydanej przez ministra finansów, zanim wniesie skargę do sądu administracyjnego, powinna wezwać ministra do usunięcia naruszenia prawa.


- Skargę do sądu będzie można wnieść dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na to wezwanie lub po upływie 60 dni bezskutecznego oczekiwania na odpowiedź. Instytucja wezwania do usunięcia naruszenia prawa wydaje się być mało praktyczna i raczej iluzoryczna. Trudno oczekiwać, że wzywanie ministra finansów do ponownego rozważenia słuszności wydanej uprzednio interpretacji będzie odnosiło pozytywny dla podatników skutek - uważa Marcin Panek.


Według niego, w praktyce istnieje również możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym, które przynajmniej w swych założeniach daje podatnikowi obiektywne forum do rzeczywistej dyskusji z ministrem finansów.


Sąd może odrzucić skargę


Wezwanie ministra do usunięcia naruszenia prawa będzie bardzo istotnym elementem nowej procedury wydawania interpretacji podatkowych.


Tomasz Rolewicz, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers wyjaśnił, że przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego na interpretację podatnik w terminie 14 dni powinien pisemnie wezwać ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa. Wymagają tego przepisy regulujące postępowanie przed sądami administracyjnymi. W ten sposób minister ma możliwość weryfikacji i zmiany udzielonej przez siebie interpretacji, jeżeli uzna ją za niezgodną z prawem.


- Ominięcie etapu wezwania do usunięcia naruszenia prawa narazi podatników na odrzucenie skargi przez sąd, jako złożonej przedwcześnie. Rozwiązanie takie stanowi namiastkę rozpatrywania sprawy przez dwie instancje administracyjne i wynika z innego charakteru obecnych interpretacji - nie mają one formy orzeczenia, a raczej informacji na piśmie.


Można się jednak zastanawiać, czy takie rozwiązanie, ze względu na faktyczny charakter rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy podatnika przez interpretację, jest wystarczające z punktu widzenia konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności - podkreślił Tomasz Rolewicz.


Nowa forma odpowiedzi


Małgorzata Sobońska, adwokat, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wyjaśniając zasady wydawania interpretacji podatkowych po 1 lipca, stwierdziła, że w myśl przepisów Ordynacji podatkowej obowiązujących od 1 lipca 2007 r., interpretacje przepisów prawa podatkowego nie będą wydawane ani w formie postanowienia (jak obecnie), ani w formie decyzji.


- W zakresie ich wydawania nie będzie stosowana procedura analogiczna do postępowania podatkowego. Od wydanej interpretacji podatnik nie będzie mógł się odwołać do organu drugiej instancji. Jak czytamy w uzasadnieniu rządowym do nowelizacji Ordynacji podatkowej, stosowanie takiej procedury do interpretacji prawa podatkowego nie jest niezbędne dla osiągnięcia celu wiążących interpretacji, tj. zagwarantowania bezpieczeństwa zachowań podatnika - zauważyła nasza rozmówczyni.


Dodała także, że taki kształt regulacji nie narusza zasady zaskarżania orzeczeń organów administracji pierwszej instancji wyrażonej w art. 78 konstytucji przede wszystkim dlatego, że interpretacja prawa podatkowego nie jest wiążąca dla podatnika, nie stanowi zatem wprost o jego prawach lub obowiązkach.


- Będzie ją jednak można zaskarżyć do sądu administracyjnego, który zgodnie z art. 3 par. 2 pkt 4a ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od 1 lipca 2007 r. stanie się uprawniony do kontroli pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego - wyjaśniła Małgorzata Sobońska.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Zyta Gilowska


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
Wiążące interpretacje podatkowe


Ważne!

Wnioski o interpretacje podatkowe będą rozpatrywane na starych i nowych zasadach. Jeżeli ktoś złoży wniosek w urzędzie skarbowym lub wyśle go pocztą do 30 czerwca 2007 r. włącznie, to zostanie on rozpoznany jeszcze na starych zasadach. Gdy wniosek zostanie złożony 1 lipca, interpretację wyda minister finansów


Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.