Kategorie

Polski Ład z pakietem uszczelniającym podatki

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Polski Ład. Uszczelnianie podatków
Polski Ład. Uszczelnianie podatków
Shutterstock
Polski Ład. Koniec z nieopodatkowaną sprzedażą poleasingowych aut oraz wykorzystywaniem spółek wydmuszek do unikania podatku w Polsce. Limit transakcji gotówkowych w obrocie między przedsiębiorcami zostanie obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł

Polski Ład. Uszczelnianie podatków

Elementem Polskiego Ładu będzie pakiet uszczelniający. Poinformował o tym w rozmowie z DGP wiceminister finansów Jan Sarnowski. W pakiecie znajdą się m.in.:

 • rozwiązania dotyczące wyprowadzania z firm aut poleasingowych,
 • ochrona sygnalistów,
 • obowiązek przyjmowania w niektórych przypadkach zapłaty w formie elektronicznej,
 • zmiana podatkowych limitów pozwalających na zaliczenie transakcji gotówkowych do kosztów uzyskania przychodów,
 • kolejne utrudnienia dla prób unikania opodatkowania, w tym wyprowadzania dochodów do rajów podatkowych.

– Celem tych regulacji ma być wyrównywanie szans pomiędzy uczciwymi przedsiębiorcami a tymi, którzy działają poza lub na granicy prawa. Nie może być tak, że firmy stosujące agresywną politykę podatkową czy nadużywające przepisów są w lepszej sytuacji konkurencyjnej od tych, które takich sztuczek nie znają – powiedział wiceminister.

Potwierdził, że pakiet uszczelniający jest związany z kosztami Polskiego Ładu. Ma przynieść budżetowi państwa 6 mld zł w przyszłym roku i 9 mld zł w roku 2023.

Według informacji DGP projekt zakładający wszystkie podatkowe rozwiązania Polskiego Ładu ma być upubliczniony w przyszłym tygodniu.

Polecamy nasze publikacje: Najważniejsze zmiany w VAT i akcyzie od 1 lipca 2021 r.

Leasing samochodów

Jedno z rozwiązań, które złożą się na pakiet uszczelniający, dotyczy wyprowadzania z firm aut poleasingowych. Chodzi o sytuację, w której przedsiębiorca bierze samochód w leasing operacyjny, a po spłacie rat leasingowych wykupuje auto do majątku prywatnego. Dzięki temu już po upływie 6 miesięcy może sprzedać taki pojazd bez podatku dochodowego. Gdyby natomiast poleasingowe auto stało się składnikiem firmowego majątku, ze sprzedażą trzeba byłoby odczekać aż 6 lat (i to licząc od wycofania pojazdu z firmowej ewidencji).

Zdaniem Sarnowskiego obecne przepisy sprzyjają działaniu na granicy prawa.

Reklama

– Nie może być tak, że firma kupiła samochód, a potem jej właściciel kupuje go za przysłowiową złotówkę. W efekcie koszty prywatnego samochodu przerzuca się na firmę. Tego typu proceder nie ma żadnego uzasadnienia, jest całkowitym wyjątkiem w UE – mówi wiceminister. Dodaje, że w innych krajach Unii Europejskiej możliwe jest tylko wykupienie samochodu przez firmę.

W związku z tym Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązanie zmierzające do zaliczenia przychodów ze sprzedaży poleasingowego auta, wykupionego do majątku osobistego, do przychodów z działalności gospodarczej.

– Zmiana ta będzie istotna szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy często (np. co rok) wymieniają samochody na coraz nowsze – dodaje wiceminister.

Przenoszone do firmy

Niezależnie od tego MF chce przeciwdziałać wnoszeniu do firmy przeszacowanego majątku. Częstą praktyką bowiem – jak mówi wiceminister – jest kupowanie nowego samochodu do celów prywatnych, a następnie, po kilku latach używania, wnoszenie go do firmy.

Obecnie przepisy pozwalają amortyzować wnoszony do firmy prywatny majątek po cenie zakupu, a nie według jego wartości w momencie wniesienia. To pozwala następnie amortyzować go od zawyżonej, bo „historycznej” wartości.

W ten sposób – jak wskazuje wiceminister – zmniejsza się podatek do zapłaty za pomocą używanych samochodów i elektroniki.

MF chce więc zaproponować, aby wnoszone do firmy składniki prywatnego majątku były amortyzowane od ich aktualnej wartości rynkowej, a nie od „historycznej” ceny nabycia.

Ochrona sygnalistów

Reklama

– Rządowi zależy też na tym, by ograniczyć zjawisko zatrudniania pracowników na czarno – tłumaczy Sarnowski. Wyjaśnia, że tacy pracownicy tracą podwójnie: nie dość, że nie są objęci ochroną pracowniczą (okresem wypowiedzenia, prawem do urlopu), to jeszcze nie mają opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, co w przyszłości odbije się na ich emeryturach.

Aktualnie – jak mówi wiceminister – system podatkowy nie sprzyja zwalczaniu tego zjawiska. Obecnie bowiem pracownik, po poinformowaniu urzędu skarbowego bądź Państwowej Inspekcji Pracy o tym, że jest zatrudniony na czarno, ponosi negatywne tego konsekwencje: musi zapłacić nieodprowadzony od swojej pensji podatek wraz z odsetkami za zwłokę, a także odpowiada karnie za to, że nie zadeklarował podatku za rok, w którym osiągnął dochód.

– Chcemy całkowicie to odwrócić i dać ochronę pracownikowi – sygnaliście, który poinformuje odpowiednie służby – deklaruje wiceszef MF.

Wyjaśnia, że jeśli zatrudniony na czarno pracownik zgłosi to odpowiednim organom, nie będzie odpowiadał karnie i nie będzie musiał płacić podatku od dochodu otrzymanego pod stołem. Nieodprowadzony PIT będzie musiał uregulować wraz z odsetkami za zwłokę pracodawca. Zapłaci również dodatkową sankcję w postaci podatku od minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika na czarno.

Dopłacony podatek i sankcja nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu ani w PIT, ani w CIT – podkreśla wiceminister.

MF liczy na to, że po takiej zmianie pracownicy, kierując się własnym interesem, będą sami informować o nieuczciwych praktykach.

Obrót bezgotówkowy

Kolejne rozwiązanie, które ma ograniczać szarą strefę, to promocja obrotu bezgotówkowego.

– Od 1 lipca 2022 r. chcemy wprowadzić obowiązek akceptacji przynajmniej jednej z form płatności elektronicznych, tj. terminala, płatności telefonem lub przelewu – zapowiada wiceminister Sarnowski.

Wyjaśnia, że obowiązek ten obejmie przedsiębiorców zobowiązanych do stosowania kasy fiskalnej, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 tys. zł. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca będzie miał obowiązek przyjąć elektroniczną płatność.

– Na przykład we Francji płatności gotówką można dokonać do kwoty 1000 euro – dodaje Sarnowski.

Klienci nadal będą mogli płacić gotówką. Optują za tym Narodowy Bank Polski i prezydent – ze względu na interes osób wykluczonych cyfrowo oraz tych, które zwyczajnie nie wzięły ze sobą karty płatniczej.

– Zarówno NBP, jak i prezydent akcentują zatem to samo, co my, a mianowicie prawo konsumenta do wyboru wygodnej dla niego formy płatności – wskazuje wiceminister.

Podkreśla natomiast wagę promocji obrotu bezgotówkowego. – Obecnie większość obrotu w szarej strefie odbywa się przy zastosowaniu gotówki – mówi Jan Sarnowski.

Stąd kolejna propozycja MF – zmierzająca do obniżenia dopuszczalnego limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z aktualnych 15 tys. zł do 8 tys. zł.

Spółki wydmuszki

Kolejna część pakietu zakłada utrudnienie transferu nieopodatkowanych zysków do rajów podatkowych za pośrednictwem tzw. spółek wydmuszek.

– Dlatego, na wzór Włoch, Hiszpanii i Danii, chcemy doprecyzować pojęcie „miejsca zarządu” dla celów podatkowych, tak żeby zarejestrowana przez polskich właścicieli na Cyprze spółka wydmuszka mogła być opodatkowana w Polsce – wyjaśnia wiceminister.

MF chce też opodatkować sztuczny transfer dochodów.

– W razie uznania, że dana płatność, skutkująca zmniejszeniem podstawy opodatkowania polskiego podatnika, jest ponoszona na rzecz spółki wydmuszki z Cypru czy Luksemburga, nastąpi „neutralizacja” takiej korzyści podatkowej – wyjaśnia wiceminister. Dodaje, że rekomenduje to sama OECD (w ramach reżimu diverted profit tax), a liderami w takich działaniach są: Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia.

Więcej CFC…

Inne rozwiązanie, które ma zaproponować MF, to rozszerzenie obecnych regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych (z ang. Controlled Foreign Company, w skrócie: CFC). Chodzi o to, aby różnica w opodatkowaniu pomiędzy Polską a innym krajem wynosiła nie 50 proc. jak obecnie, tylko 25 proc., tak jak jest to w: Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii i Francji.

– Przy spełnieniu takiego warunku będą już wchodzić w grę przepisy o CFC – tłumaczy wiceminister.

Do tego dojdą dwa nowe typy spółek, które będą uznawane za CFC:

 • spółka wydmuszka (tzw. letter box company), w której zlokalizowane są aktywa o charakterze pasywnym (nieruchomości, udziały w innych spółkach);
 • spółki osiągające „ponadnormatywny” dochód, nieznajdujący pokrycia w posiadanych aktywach. – Na przykład, gdy spółka cypryjska z jednym pracownikiem i podnajmowanym biurem ma dochód w wysokości 500 mln zł z tytułu świadczonych usług zarządczych bądź opłat licencyjnych – wskazuje wiceszef MF.

W przepisach o CFC ma zostać także poszerzony katalog usług niematerialnych o prawa własności intelektualnej i know-how.

Następny ruch to – jak zapowiada Sarnowski – ograniczenie podatkowych korzyści z finansowania dłużnego.

– Obecnie międzynarodowym korporacjom opłaca się zakładać spółki z minimalnym kapitałem i finansować się długiem, żeby zamiast dywidend wypłacać sobie odsetki, które stanowią koszt podatkowy – tłumaczy wiceminister.

Przypomina, że według unijnej dyrektywy, jeśli podatnik płaci więcej odsetek niż wynosi jego 30 proc. EBITDA, to nadwyżki nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu, chyba że jest to mniej niż 3 mln euro.

W Polsce, wskutek orzecznictwa sądów administracyjnych, należy sumować oba limity: 30 proc. EBITDA i 3 mln zł, przez co – jak tłumaczy wiceminister – uszczelnienie nie działa.

…i exit tax

Ministerstwo Finansów chce również uzupełnić przepisy o exit tax, czyli o wdrożonym w 2019 r. podatku od wyprowadzania z Polski aktywów (np. przenoszenia za granicę siedziby spółki) bez opodatkowania niezrealizowanych zysków, wynikających np. ze wzrostu wartości majątku firmy.

– Exit tax to standard w UE. Polskie przepisy wymagają uzupełnienia, bo dotyczą tylko zwykłej wyprowadzki z Polski, a nie innych czynności o takim samym efekcie, np. połączenia polskiej firmy (oddziału) z zagranicznym koncernem lub wniesienia go aportem. Dlatego chcemy zwiększyć liczbę zdarzeń objętych exit taxem, tak jak to jest już w Niemczech, we Francji i w Belgii – wyjaśnia Jan Sarnowski. ©℗

Sonia Sobczyk-Grygiel

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • piotr
  2021-07-08 08:20:22
  Ludzie to jest rabunek i potężny rozwój gdzie jest ta wolność czemu rząd przyciska małych przedsiębiorców. Gdzie są obrońcy tej grupy społecznej.
  0
QR Code
Księgowość
1 sty 2000
25 lip 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

Telewizor w kosztach podatkowych firmy

Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

Usługi budowlane a kasa fiskalna

Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.