REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyżka stóp procentowych NBP od 9 lutego 2022 r.

Podwyżka stóp procentowych NBP od 9 lutego 2022 r.
Podwyżka stóp procentowych NBP od 9 lutego 2022 r.
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Na posiedzeniu 8 lutego 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę o podwyższeniu większości stóp procentowych NBP o 0,50 pkt proc. (w tym stopy referencyjnej NBP - do poziomu 2,75%). Tylko stopa rezerwy obowiązkowej wzrośnie więcej - z 2,0% do 3,5%. Uchwała RPP w sprawie podwyżek stóp procentowych wejdzie w życie 9 lutego 2022 r. Najprawdopodobniej nie jest to ostatnia podwyżka stóp NBP, jaka nas czeka w 2022 roku. Rynek finansowy spodziewa się, że w marcu nastąpi podwyżka o kolejne 0,25% i docelowo rok bieżący zakończymy ze stopami procentowymi na poziomie 3,5-4% - ocenia Andrzej Łukaszewski, ekspert Gold Finance. Zdaniem ekspertów banku Pekao w połowie 2022 roku stopa referencyjna osiągnie 4%.

Stopy procentowe NBP - wysokość od 9 lutego 2022 r.

  • stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
  • stopa lombardowa 3,25% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
  • stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
  • stopa redyskonta weksli 2,80% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
  • stopa dyskontowa weksli 2,85% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
  • stopa rezerwy obowiązkowej 3,5% w skali rocznej (podwyżka o 1,50 pkt proc.).

Gorsza koniunktura gospodarcza na świecie na początku 2022 roku

W informacji po posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej zwróciła uwagę, że napływające dane wskazują, że po silnym wzroście aktywności w gospodarce światowej w 2021 r., w ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie koniunktury w części krajów. Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oddziałują ograniczenia podażowe na części rynków, wysokie ceny surowców oraz ponowne nasilenie się pandemii. Aktualne prognozy wskazują, że w 2022 r. wzrost globalnego PKB będzie niższy niż w 2021 r., jednak pozostanie relatywnie wysoki, czemu sprzyjać będzie wzrost konsumpcji w wielu krajach następujący w warunkach utrzymywania się dobrej sytuacji na rynku pracy i trwającej odbudowy aktywności po kryzysie pandemicznym. Czynnikiem niepewności dotyczącej dalszego kształtowania się globalnej koniunktury pozostaje dalsza sytuacja epidemiczna i geopolityczna, a także kształtowanie się polityki gospodarczej w największych krajach.

REKLAMA

Autopromocja

Wyższe ceny surowców energetycznych

Ceny surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, oraz części surowców rolnych pozostają znacznie wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone. Przyczynia się to do wyraźnego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiąga poziomy nienotowane od dekad. Jednocześnie prognozy inflacji są podwyższane i wskazują, że w wielu gospodarkach w 2022 r. pozostanie ona wyższa od celów banków centralnych.

Banki centralne podnoszą stopy procentowe

W warunkach wyraźnego wzrostu inflacji wiele banków centralnych wycofuje akomodację monetarną. Banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej podnoszą stopy procentowe. EBC utrzymuje ujemne stopy procentowe, jednak zmniejsza skalę skupu aktywów. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych sygnalizuje zakończenie skupu aktywów w marcu i rozpoczęcie podwyższania stóp procentowych.

Wzrost gospodarczy w Polsce

W Polsce trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Wzrost PKB w 2021 r. wyniósł według wstępnego szacunku GUS 5,7%, a w IV kw. ub.r. nastąpiło istotne przyspieszenie rocznej dynamiki PKB. Nadal poprawia się też sytuacja na rynku pracy, co znajduje odzwierciedlenie w spadku bezrobocia i rosnącym zatrudnieniu oraz wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest m.in. wpływ pandemii na globalną i krajową koniunkturę, a także oddziaływanie ograniczeń podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na gospodarkę.

Rośnie także inflacja - dlatego RPP podnosi stopy procentowe

Inflacja w Polsce wzrosła w grudniu 2021 r. do 8,6% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,9%. Do wzrostu inflacji w 2021 r. istotnie przyczynił się wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, rekordowy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rosnące ceny towarów, których podaż jest ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne, a także dokonane w 2021 r. podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. W kierunku wzrostu inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Czynniki te wraz ze wzrostem regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną będą wpływały na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie również w 2022 r. Natomiast ograniczająco na inflację wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie inflacji, do czego przyczyni się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP. Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła 8 lutego br. ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.

Co ze stopami procentowymi NBP w marcu i kolejnych miesiącach 2022 roku?

Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy. Aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

Źródło: Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej

Pekao: w połowie 2022 roku stopa referencyjna osiągnie 4 proc.

Stopa referencyjna NBP wróciła do poziomu z czerwca 2013 r. - przekazał ekspert Piotr Bartkiewicz z Pekao komentując wtorkową decyzję RPP. To nie koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce - dodał.

REKLAMA

Zdaniem Bartkiewicza "nowością (i zaskoczeniem) jest za to podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych z 2 do 3,5 proc. (poziom sprzed pandemii)". "Tym samym ten parametr polityki pieniężnej został w pełni znormalizowany jako ostatni. Można domniemywać, że podwyżka stopy rezerw obowiązkowych ma na celu zdjęcie części nadpłynności sektora bankowego i przesunięcie stawek na rynku międzybankowym z okolic stopy depozytowej w okolice stopy referencyjnej" - tłumaczy ekspert.

Jak wskazał Bartkiewicz, "komunikat po posiedzeniu nie zmienił się znacząco w stosunku do tego ze stycznia, z jednym wyjątkiem – drogę do komunikatu znalazło stwierdzenie, że +aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej+". Wcześniej dokładnie w takim duchu wypowiadał się prezes NBP.

"Naszym zdaniem to nie koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce. Stopa referencyjna powinna sięgnąć nawet 4 proc. w połowie roku (najpóźniej w lipcu)" - przekazał ekspert.(PAP)

Podwyżka stóp procentowych - komentarz Gold Finance

Dzisiejsza podwyżka stóp procentowych o 0,5% przez Radę Polityki Pieniężnej była spodziewana przez rynek. Prezes NBP Adam Glapiński już kilka tygodni temu informował, że będzie namawiał członków Rady do takiej właśnie podwyżki. Najprawdopodobniej nie jest to ostatnia podwyżka, jaka nas czeka w 2022 roku. Rynek finansowy spodziewa się, że na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu nastąpi podwyżka o kolejne 0,25% i docelowo rok bieżący zakończymy ze stopami procentowymi na poziomie 3,5-4%. Wszystko jednak zależy od poziomu inflacji w kolejnych miesiącach. Wstępny odczyt inflacji za styczeń mówi wartości 9,5% i ma ona nadal trend rosnący.

Podwyżki stóp procentowych są nie bez znaczenia na aktualnych i przyszłych kredytobiorców. Dla przypomnienia, mamy już drugą podwyżkę stóp procentowych w tym roku i piątą w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Z poziomu 0,1% przenieśliśmy się na poziom 2,75%. Dla aktualnych kredytobiorców powoduje to znaczny wzrost wysokość comiesięcznych rat kredytów hipotecznych. Przed falą podwyżek wartość WIBOR3M kształtowała się na poziomie 0,21%, a w tej chwili (08.02.2022) jest to już wartość 3,13%. W przypadku kredytów opartych o stawkę WIBOR6M wzrost jest jeszcze większy, bo z poziomi 0,25% przeszliśmy na poziom 3,63%. Rata kredytu wzrosła o ok. 164 zł na każde 100 tys. w przy kredycie 30-letnim opartym o WIBOR3M i odpowiednio o 193  zł przy kredycie opartym o WIBOR6M. Daje to nam wzrost wysokości raty kredytu w ostatnich 4 miesiącach o 43-49%. Jest to zła wiadomość dla przyszłych kredytobiorców, których zdolność będzie przeliczana w oparciu o aktualne wskaźniki. Ostatni kwartał to spadek w zależności od banku zdolności kredytowej na poziomie 20-30%.

To, czego na pewno nie powinniśmy robić, to wpadać w panikę, która jest już lekko widoczna na rynku kredytowym. W sytuacji, w której aktualna wysokość raty stanowi dla nas problem, warto poszukać rozwiązania u eksperta kredytowego dysponującym dużą wiedzą o rynku kredytowym. Podobnie jest w sytuacji, gdy będziemy chcieli poszukać sposobu na podwyższenie naszej zdolności kredytowej.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Narodowy Bank Polski

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA