REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podwyżka stóp procentowych NBP od 9 lutego 2022 r.

Podwyżka stóp procentowych NBP od 9 lutego 2022 r.
Podwyżka stóp procentowych NBP od 9 lutego 2022 r.
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Na posiedzeniu 8 lutego 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę o podwyższeniu większości stóp procentowych NBP o 0,50 pkt proc. (w tym stopy referencyjnej NBP - do poziomu 2,75%). Tylko stopa rezerwy obowiązkowej wzrośnie więcej - z 2,0% do 3,5%. Uchwała RPP w sprawie podwyżek stóp procentowych wejdzie w życie 9 lutego 2022 r. Najprawdopodobniej nie jest to ostatnia podwyżka stóp NBP, jaka nas czeka w 2022 roku. Rynek finansowy spodziewa się, że w marcu nastąpi podwyżka o kolejne 0,25% i docelowo rok bieżący zakończymy ze stopami procentowymi na poziomie 3,5-4% - ocenia Andrzej Łukaszewski, ekspert Gold Finance. Zdaniem ekspertów banku Pekao w połowie 2022 roku stopa referencyjna osiągnie 4%.

Stopy procentowe NBP - wysokość od 9 lutego 2022 r.

 • stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
 • stopa lombardowa 3,25% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
 • stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
 • stopa redyskonta weksli 2,80% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
 • stopa dyskontowa weksli 2,85% w skali rocznej (podwyżka o 0,50 pkt proc.);
 • stopa rezerwy obowiązkowej 3,5% w skali rocznej (podwyżka o 1,50 pkt proc.).

Gorsza koniunktura gospodarcza na świecie na początku 2022 roku

W informacji po posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej zwróciła uwagę, że napływające dane wskazują, że po silnym wzroście aktywności w gospodarce światowej w 2021 r., w ostatnim okresie nastąpiło pogorszenie koniunktury w części krajów. Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oddziałują ograniczenia podażowe na części rynków, wysokie ceny surowców oraz ponowne nasilenie się pandemii. Aktualne prognozy wskazują, że w 2022 r. wzrost globalnego PKB będzie niższy niż w 2021 r., jednak pozostanie relatywnie wysoki, czemu sprzyjać będzie wzrost konsumpcji w wielu krajach następujący w warunkach utrzymywania się dobrej sytuacji na rynku pracy i trwającej odbudowy aktywności po kryzysie pandemicznym. Czynnikiem niepewności dotyczącej dalszego kształtowania się globalnej koniunktury pozostaje dalsza sytuacja epidemiczna i geopolityczna, a także kształtowanie się polityki gospodarczej w największych krajach.

Autopromocja

Wyższe ceny surowców energetycznych

Ceny surowców energetycznych, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, oraz części surowców rolnych pozostają znacznie wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone. Przyczynia się to do wyraźnego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiąga poziomy nienotowane od dekad. Jednocześnie prognozy inflacji są podwyższane i wskazują, że w wielu gospodarkach w 2022 r. pozostanie ona wyższa od celów banków centralnych.

Banki centralne podnoszą stopy procentowe

W warunkach wyraźnego wzrostu inflacji wiele banków centralnych wycofuje akomodację monetarną. Banki centralne w Europie Środkowo-Wschodniej podnoszą stopy procentowe. EBC utrzymuje ujemne stopy procentowe, jednak zmniejsza skalę skupu aktywów. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych sygnalizuje zakończenie skupu aktywów w marcu i rozpoczęcie podwyższania stóp procentowych.

Wzrost gospodarczy w Polsce

W Polsce trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Wzrost PKB w 2021 r. wyniósł według wstępnego szacunku GUS 5,7%, a w IV kw. ub.r. nastąpiło istotne przyspieszenie rocznej dynamiki PKB. Nadal poprawia się też sytuacja na rynku pracy, co znajduje odzwierciedlenie w spadku bezrobocia i rosnącym zatrudnieniu oraz wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest m.in. wpływ pandemii na globalną i krajową koniunkturę, a także oddziaływanie ograniczeń podażowych oraz wysokich cen surowców energetycznych na gospodarkę.

Rośnie także inflacja - dlatego RPP podnosi stopy procentowe

Inflacja w Polsce wzrosła w grudniu 2021 r. do 8,6% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,9%. Do wzrostu inflacji w 2021 r. istotnie przyczynił się wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, rekordowy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rosnące ceny towarów, których podaż jest ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne, a także dokonane w 2021 r. podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. W kierunku wzrostu inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Czynniki te wraz ze wzrostem regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną będą wpływały na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie również w 2022 r. Natomiast ograniczająco na inflację wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie inflacji, do czego przyczyni się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych NBP. Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła 8 lutego br. ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.

Co ze stopami procentowymi NBP w marcu i kolejnych miesiącach 2022 roku?

Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy. Aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej. NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

Źródło: Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej

Pekao: w połowie 2022 roku stopa referencyjna osiągnie 4 proc.

Stopa referencyjna NBP wróciła do poziomu z czerwca 2013 r. - przekazał ekspert Piotr Bartkiewicz z Pekao komentując wtorkową decyzję RPP. To nie koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce - dodał.

Zdaniem Bartkiewicza "nowością (i zaskoczeniem) jest za to podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych z 2 do 3,5 proc. (poziom sprzed pandemii)". "Tym samym ten parametr polityki pieniężnej został w pełni znormalizowany jako ostatni. Można domniemywać, że podwyżka stopy rezerw obowiązkowych ma na celu zdjęcie części nadpłynności sektora bankowego i przesunięcie stawek na rynku międzybankowym z okolic stopy depozytowej w okolice stopy referencyjnej" - tłumaczy ekspert.

Jak wskazał Bartkiewicz, "komunikat po posiedzeniu nie zmienił się znacząco w stosunku do tego ze stycznia, z jednym wyjątkiem – drogę do komunikatu znalazło stwierdzenie, że +aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej+". Wcześniej dokładnie w takim duchu wypowiadał się prezes NBP.

"Naszym zdaniem to nie koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce. Stopa referencyjna powinna sięgnąć nawet 4 proc. w połowie roku (najpóźniej w lipcu)" - przekazał ekspert.(PAP)

Podwyżka stóp procentowych - komentarz Gold Finance

Dzisiejsza podwyżka stóp procentowych o 0,5% przez Radę Polityki Pieniężnej była spodziewana przez rynek. Prezes NBP Adam Glapiński już kilka tygodni temu informował, że będzie namawiał członków Rady do takiej właśnie podwyżki. Najprawdopodobniej nie jest to ostatnia podwyżka, jaka nas czeka w 2022 roku. Rynek finansowy spodziewa się, że na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu nastąpi podwyżka o kolejne 0,25% i docelowo rok bieżący zakończymy ze stopami procentowymi na poziomie 3,5-4%. Wszystko jednak zależy od poziomu inflacji w kolejnych miesiącach. Wstępny odczyt inflacji za styczeń mówi wartości 9,5% i ma ona nadal trend rosnący.

Podwyżki stóp procentowych są nie bez znaczenia na aktualnych i przyszłych kredytobiorców. Dla przypomnienia, mamy już drugą podwyżkę stóp procentowych w tym roku i piątą w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Z poziomu 0,1% przenieśliśmy się na poziom 2,75%. Dla aktualnych kredytobiorców powoduje to znaczny wzrost wysokość comiesięcznych rat kredytów hipotecznych. Przed falą podwyżek wartość WIBOR3M kształtowała się na poziomie 0,21%, a w tej chwili (08.02.2022) jest to już wartość 3,13%. W przypadku kredytów opartych o stawkę WIBOR6M wzrost jest jeszcze większy, bo z poziomi 0,25% przeszliśmy na poziom 3,63%. Rata kredytu wzrosła o ok. 164 zł na każde 100 tys. w przy kredycie 30-letnim opartym o WIBOR3M i odpowiednio o 193  zł przy kredycie opartym o WIBOR6M. Daje to nam wzrost wysokości raty kredytu w ostatnich 4 miesiącach o 43-49%. Jest to zła wiadomość dla przyszłych kredytobiorców, których zdolność będzie przeliczana w oparciu o aktualne wskaźniki. Ostatni kwartał to spadek w zależności od banku zdolności kredytowej na poziomie 20-30%.

To, czego na pewno nie powinniśmy robić, to wpadać w panikę, która jest już lekko widoczna na rynku kredytowym. W sytuacji, w której aktualna wysokość raty stanowi dla nas problem, warto poszukać rozwiązania u eksperta kredytowego dysponującym dużą wiedzą o rynku kredytowym. Podobnie jest w sytuacji, gdy będziemy chcieli poszukać sposobu na podwyższenie naszej zdolności kredytowej.

Autopromocja
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Narodowy Bank Polski
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • paula
  2022-03-08 22:19:41
  Te dane stóp procentowych to są błędne! Stopa referencyjna NBP, czyli podstawowa stopa procentowa banku polskiego banku centralnego, została podniesiona z 2,75 proc. do 3,50 proc. Jak czytamy w komunikacie: „Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: * stopa referencyjna 3,5 proc. w skali rocznej; * stopa lombardowa 4,00 proc. w skali rocznej; * stopa depozytowa 3,00 proc. w skali rocznej; * stopa redyskonta weksli 3,55 proc. w skali rocznej;
  0
 • Tina
  2022-02-13 22:54:52
  Tak mały wzrost stóp nie powstrzyma inflacji. Kredytobiorcy może zapłacą chwilowo więcej ale za to znaczne zdewaluuje się ich dług, więc nie mogą narzekać.
  7
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

Ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT. Czy jest automatycznie uwzględniana?

Czy ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT jest uwzględniana automatycznie? Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym PIT?

Obowiązek raportowania ESG już za 2024 rok. Jak mierzyć oddziaływanie biznesu na otoczenie społeczne i środowisko?

Dyrektywa ds. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), opublikowana w grudniu 2022 r., nakłada na firmy obowiązek ujawniania konkretnych informacji pozafinansowych. Regulacje w zakresie ESG zaczną obowiązywać już od 2024 roku. Dzisiaj decydenci nie zastanawiają się czy mierzyć skalę oddziaływania biznesu na otoczenie społeczne i środowisko, ale jak to realnie robić. 

Obniżony VAT dla branży beauty. MF wyda w marcu nowe rozporządzenie

Rozporządzenie, którego celem jest wprowadzenie obniżonej, 8-proc. stawki VAT na usługi branży beauty zostanie wydane w marcu. Tak wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac Ministerstwa Finansów.

Jak udoskonalić procesy HR? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online w dniu 27 lutego, z cyklu Kawa z INFORLEX

Jak udoskonalić procesy HR? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX, które odbędzie się w dniu 27 lutego br.

Twój e-PIT - ulga na dziecko urodzone w 2023 roku. Czy jest uwzględniona?

Czy w usłudze Twój e-PIT jest automatycznie uwzględniona ulga na dziecko urodzone w 2023 roku?

11 mln zł zaległego podatku CIT - tyle zapłaciła spółka po kontroli KAS

Kontrola KAS wykazała nieprawidłowości przy rozliczeniu podatku CIT. Spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 11 mln zł zaległego podatku.

REKLAMA