REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada

Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada
Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 9 listopada 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.

Stopy procentowe NBP bez zmian od 10 listopada 2022 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

Autopromocja
 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 10 listopada 2022 r.

Ważne!
Punkt procentowy ("pkt proc." albo "p.p."), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach. 
Punkt bazowy (‱; "p.b.), to jedna setna punktu procentowego.

W informacji po posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej jak zwykle odniosła się do aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski i świata oraz wyjaśniła powody swojej decyzji odnośnie stóp procentowych NBP.

Koniunktura, PKB, inflacja i stopy procentowe na świecie

Napływające dane wskazują na pogarszanie się koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. W III kw. 2022 r. nastąpiło wyraźne obniżenie rocznej dynamiki PKB w strefie euro i jej stabilizacja w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, mimo korzystnej sytuacji na rynkach pracy w największych gospodarkach, w październiku dalej obniżały się wskaźniki koniunktury. Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oraz jej perspektywy oddziałują przede wszystkim konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, w tym wysokie ceny surowców, żywności i komponentów do produkcji, a także zacieśnianie polityki pieniężnej na świecie. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca dalszego wpływu tych szoków na koniunkturę, w tym – pomimo pewnego spadku cen gazu w Europie w ostatnim okresie – utrzymuje się niepewność dotycząca wpływu sytuacji na rynku surowców energetycznych na aktywność w gospodarce europejskiej w najbliższych kwartałach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W wielu gospodarkach inflacja kształtuje się na najwyższym poziomie od dekad, a w strefie euro oraz w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej nadal rośnie. Istotnym źródłem wysokiej dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców, do których przyczyniają się konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, oraz utrzymujące się – pomimo ich złagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży. Do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. Czynniki te, wraz z przekładaniem się wcześniejszych wzrostów kosztów produkcji na ceny dóbr konsumpcyjnych, prowadzą również do wzrostu inflacji bazowej.

W warunkach wysokiej inflacji główne banki centralne w ostatnim okresie w dalszym ciągu zacieśniały politykę pieniężną. W szczególności Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny po raz kolejny podwyższyły stopy procentowe.

Gospodarka i inflacja w Polsce

W Polsce dostępne dane miesięczne za III kw. br., w tym o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej, oraz wskaźniki koniunktury sugerują, że roczna dynamika PKB ponownie się obniżyła. W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością. Mimo spadku dynamiki PKB, nadal utrzymuje się bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia.

Inflacja CPI w Polsce – według szybkiego szacunku GUS – wzrosła w październiku 2022 r. do 17,9% r/r. Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przenoszenia wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. Inflacja bazowa była także podwyższana przez efekty utrzymujących się – pomimo ich stopniowego łagodzenia – zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast Tarcza Antyinflacyjna.

Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2022 r. oraz informacje o planowanych zmianach legislacyjnych ogłoszonych do 7 listopada 2022 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4 – 14,5% w 2022 r. (wobec 13,2 – 15,4% w projekcji z lipca 2022 r.), 11,1 – 15,3% w 2023 r. (wobec 9,8 – 15,1%), 4,1 – 7,6% w 2024 r. (wobec 2,2 – 6,0%) oraz 2,1 – 4,9% w 2025 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,3 – 4,9% w 2022 r. (wobec 3,9 – 5,5% w projekcji z lipca 2022 r.), -0,3 – 1,6% w 2023 r. (wobec 0,2 – 2,3%), 1,0 – 3,1% w 2024 r. (wobec 1,0 – 3,5%) oraz 1,8 – 4,4% w 2025 r.

Prognoza inflacji i PKB na kolejne miesiące

Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także obniżać dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce.

W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2022

Obowiązuje od:

Stopa referencyjna

Stopa lombardowa

Autopromocja

Stopa depozytowa

Stopa redyskontowa weksli

Stopa dyskontowa weksli

1998

1998-02-26

24,00

27,00

*

24,50

*

1998-04-23

23,00

27,00

*

24,50

*

1998-05-21

21,50

26,00

*

23,50

*

1998-07-17

19,00

24,00

*

21,50

*

1998-09-10

18,00

24,00

*

21,50

*

1998-10-29

17,00

22,00

*

20,00

*

1998-12-10

15,50

20,00

*

18,25

*

1999

1999-01-21

13,00

17,00

*

15,50

*

1999-09-23

14,00

17,00

*

15,50

*

1999-11-18

16,50

20,50

*

19,00

*

2000

2000-02-24

17,50

21,50

*

20,00

*

2000-08-31

19,00

23,00

*

21,50

*

2001

2001-03-01

18,00

22,00

*

20,50

*

2001-03-29

17,00

21,00

*

19,50

*

2001-06-28

15,50

19,50

*

18,00

*

2001-08-23

14,50

18,50

*

17,00

*

2001-10-26

13,00

17,00

*

15,50

*

2001-11-29

11,50

15,50

*

14,00

*

2001-12-01

11,50

15,50

7,50

14,00

*

2002

2002-01-31

10,00

13,50

6,50

12,00

*

2002-04-26

9,50

12,50

6,50

11,00

*

2002-05-30

9,00

12,00

6,00

10,50

*

2002-06-27

8,50

11,50

5,50

10,00

*

2002-08-29

8,00

10,50

5,50

9,00

*

2002-09-26

7,50

10,00

5,00

8,50

*

2002-10-24

7,00

9,00

5,00

7,75

*

2002-11-28

6,75

8,75

4,75

7,50

*

2003

2003-01-30

6,50

8,50

4,50

7,25

*

2003-02-27

6,25

8,00

4,50

6,75

*

2003-03-27

6,00

7,75

4,25

6,50

*

2003-04-25

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2003-05-29

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2003-06-26

5,25

6,75

3,75

5,75

*

2004

2004-07-01

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2004-07-29

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2004-08-26

6,50

8,00

5,00

7,00

*

2005

2005-03-31

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2005-04-28

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2005-06-30

5,00

6,50

3,50

5,50

*

2005-07-28

4,75

6,25

3,25

5,25

*

2005-09-01

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2006

2006-02-01

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2006-03-01

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2007

2007-04-26

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2007-06-28

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2007-08-30

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2007-11-29

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2008

2008-01-31

5,25

6,75

3,75

5,50

*

2008-02-28

5,50

7,00

4,00

5,75

*

2008-03-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-06-26

6,00

7,50

4,50

6,25

*

2008-11-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-12-24

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2009

2009-01-28

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2009-02-26

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2009-03-26

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2009-06-25

3,50

5,00

2,00

3,75

*

2010

2010-01-01

3,50

5,00

2,00

3,75

4,00

2011

2011-01-20

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2011-04-06

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2011-05-12

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2011-06-09

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012

2012-05-10

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2012-11-08

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012-12-06

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2013

2013-01-10

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2013-02-07

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2013-03-07

3,25

4,75

1,75

3,50

*

2013-05-09

3,00

4,50

1,50

3,25

*

2013-06-06

2,75

4,25

1,25

3,00

*

2013-07-04

2,50

4,00

1,00

2,75

*

2014

2014-10-09

2,00

3,00

1,00

2,25

*

2015

2015-03-05

1,50

2,50

0,50

1,75

*

2020

2020-03-18

1,00

1,50

0,50

1,05

1,10

2020-04-09

0,50

1,00

0,00

0,55

0,60

2020-05-29

0,10

0,50

0,00

0,11

0,12

2021

2021-10-07

0,50

1,00

0,00

0,51

0,52

2021-11-04

1,25

1,75

0,75

1,30

1,35

2021-12-09

1,75

2,25

1,25

1,80

1,85

2022

2022-01-05

2,25

2,75

1,75

2,30

2,35

2022-02-09

2,75

3,25

2,25

2,80

2,85

2022-03-09

3,50

4,00

3,00

3,55

3,60

2022-04-07

4,50

5,00

4,00

4,55

4,60

2022-05-06

5,25

5,75

4,75

5,30

5,35

2022-06-09

6,00

6,50

5,50

6,05

6,10

2022-07-08

6,50

7,00

6,00

6,55

6,60

2022-09-08

6,75

7,25

6,25

6,80

6,85

Źródło: Narodowy Bank Polski

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  REKLAMA