REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada

Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada
Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 9 listopada 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.

Stopy procentowe NBP bez zmian od 10 listopada 2022 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

REKLAMA

Autopromocja
  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 10 listopada 2022 r.

Ważne!
Punkt procentowy ("pkt proc." albo "p.p."), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach. 
Punkt bazowy (‱; "p.b.), to jedna setna punktu procentowego.

W informacji po posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej jak zwykle odniosła się do aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski i świata oraz wyjaśniła powody swojej decyzji odnośnie stóp procentowych NBP.

Koniunktura, PKB, inflacja i stopy procentowe na świecie

Napływające dane wskazują na pogarszanie się koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. W III kw. 2022 r. nastąpiło wyraźne obniżenie rocznej dynamiki PKB w strefie euro i jej stabilizacja w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, mimo korzystnej sytuacji na rynkach pracy w największych gospodarkach, w październiku dalej obniżały się wskaźniki koniunktury. Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oraz jej perspektywy oddziałują przede wszystkim konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, w tym wysokie ceny surowców, żywności i komponentów do produkcji, a także zacieśnianie polityki pieniężnej na świecie. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca dalszego wpływu tych szoków na koniunkturę, w tym – pomimo pewnego spadku cen gazu w Europie w ostatnim okresie – utrzymuje się niepewność dotycząca wpływu sytuacji na rynku surowców energetycznych na aktywność w gospodarce europejskiej w najbliższych kwartałach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W wielu gospodarkach inflacja kształtuje się na najwyższym poziomie od dekad, a w strefie euro oraz w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej nadal rośnie. Istotnym źródłem wysokiej dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców, do których przyczyniają się konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, oraz utrzymujące się – pomimo ich złagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży. Do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. Czynniki te, wraz z przekładaniem się wcześniejszych wzrostów kosztów produkcji na ceny dóbr konsumpcyjnych, prowadzą również do wzrostu inflacji bazowej.

W warunkach wysokiej inflacji główne banki centralne w ostatnim okresie w dalszym ciągu zacieśniały politykę pieniężną. W szczególności Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny po raz kolejny podwyższyły stopy procentowe.

Gospodarka i inflacja w Polsce

REKLAMA

W Polsce dostępne dane miesięczne za III kw. br., w tym o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej, oraz wskaźniki koniunktury sugerują, że roczna dynamika PKB ponownie się obniżyła. W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością. Mimo spadku dynamiki PKB, nadal utrzymuje się bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia.

Inflacja CPI w Polsce – według szybkiego szacunku GUS – wzrosła w październiku 2022 r. do 17,9% r/r. Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przenoszenia wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. Inflacja bazowa była także podwyższana przez efekty utrzymujących się – pomimo ich stopniowego łagodzenia – zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast Tarcza Antyinflacyjna.

Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2022 r. oraz informacje o planowanych zmianach legislacyjnych ogłoszonych do 7 listopada 2022 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4 – 14,5% w 2022 r. (wobec 13,2 – 15,4% w projekcji z lipca 2022 r.), 11,1 – 15,3% w 2023 r. (wobec 9,8 – 15,1%), 4,1 – 7,6% w 2024 r. (wobec 2,2 – 6,0%) oraz 2,1 – 4,9% w 2025 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,3 – 4,9% w 2022 r. (wobec 3,9 – 5,5% w projekcji z lipca 2022 r.), -0,3 – 1,6% w 2023 r. (wobec 0,2 – 2,3%), 1,0 – 3,1% w 2024 r. (wobec 1,0 – 3,5%) oraz 1,8 – 4,4% w 2025 r.

Prognoza inflacji i PKB na kolejne miesiące

Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także obniżać dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce.

W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2022

Obowiązuje od:

Stopa referencyjna

Stopa lombardowa

Stopa depozytowa

Stopa redyskontowa weksli

Stopa dyskontowa weksli

1998

1998-02-26

24,00

27,00

*

24,50

*

1998-04-23

23,00

27,00

*

24,50

*

1998-05-21

21,50

26,00

*

23,50

*

1998-07-17

19,00

24,00

*

21,50

*

1998-09-10

18,00

24,00

*

21,50

*

1998-10-29

17,00

22,00

*

20,00

*

1998-12-10

15,50

20,00

*

18,25

*

1999

1999-01-21

13,00

17,00

*

15,50

*

1999-09-23

14,00

17,00

*

15,50

*

1999-11-18

16,50

20,50

*

19,00

*

2000

2000-02-24

17,50

21,50

*

20,00

*

2000-08-31

19,00

23,00

*

21,50

*

2001

2001-03-01

18,00

22,00

*

20,50

*

2001-03-29

17,00

21,00

*

19,50

*

2001-06-28

15,50

19,50

*

18,00

*

2001-08-23

14,50

18,50

*

17,00

*

2001-10-26

13,00

17,00

*

15,50

*

2001-11-29

11,50

15,50

*

14,00

*

2001-12-01

11,50

15,50

7,50

14,00

*

2002

2002-01-31

10,00

13,50

6,50

12,00

*

2002-04-26

9,50

12,50

6,50

11,00

*

2002-05-30

9,00

12,00

6,00

10,50

*

2002-06-27

8,50

11,50

5,50

10,00

*

2002-08-29

8,00

10,50

5,50

9,00

*

2002-09-26

7,50

10,00

5,00

8,50

*

2002-10-24

7,00

9,00

5,00

7,75

*

2002-11-28

6,75

8,75

4,75

7,50

*

2003

2003-01-30

6,50

8,50

4,50

7,25

*

2003-02-27

6,25

8,00

4,50

6,75

*

2003-03-27

6,00

7,75

4,25

6,50

*

2003-04-25

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2003-05-29

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2003-06-26

5,25

6,75

3,75

5,75

*

2004

2004-07-01

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2004-07-29

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2004-08-26

6,50

8,00

5,00

7,00

*

2005

2005-03-31

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2005-04-28

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2005-06-30

5,00

6,50

3,50

5,50

*

2005-07-28

4,75

6,25

3,25

5,25

*

2005-09-01

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2006

2006-02-01

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2006-03-01

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2007

2007-04-26

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2007-06-28

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2007-08-30

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2007-11-29

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2008

2008-01-31

5,25

6,75

3,75

5,50

*

2008-02-28

5,50

7,00

4,00

5,75

*

2008-03-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-06-26

6,00

7,50

4,50

6,25

*

2008-11-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-12-24

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2009

2009-01-28

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2009-02-26

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2009-03-26

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2009-06-25

3,50

5,00

2,00

3,75

*

2010

2010-01-01

3,50

5,00

2,00

3,75

4,00

2011

2011-01-20

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2011-04-06

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2011-05-12

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2011-06-09

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012

2012-05-10

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2012-11-08

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012-12-06

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2013

2013-01-10

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2013-02-07

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2013-03-07

3,25

4,75

1,75

3,50

*

2013-05-09

3,00

4,50

1,50

3,25

*

2013-06-06

2,75

4,25

1,25

3,00

*

2013-07-04

2,50

4,00

1,00

2,75

*

2014

2014-10-09

2,00

3,00

1,00

2,25

*

2015

2015-03-05

1,50

2,50

0,50

1,75

*

2020

2020-03-18

1,00

1,50

0,50

1,05

1,10

2020-04-09

0,50

1,00

0,00

0,55

0,60

2020-05-29

0,10

0,50

0,00

0,11

0,12

2021

2021-10-07

0,50

1,00

0,00

0,51

0,52

2021-11-04

1,25

1,75

0,75

1,30

1,35

2021-12-09

1,75

2,25

1,25

1,80

1,85

2022

2022-01-05

2,25

2,75

1,75

2,30

2,35

2022-02-09

2,75

3,25

2,25

2,80

2,85

2022-03-09

3,50

4,00

3,00

3,55

3,60

2022-04-07

4,50

5,00

4,00

4,55

4,60

2022-05-06

5,25

5,75

4,75

5,30

5,35

2022-06-09

6,00

6,50

5,50

6,05

6,10

2022-07-08

6,50

7,00

6,00

6,55

6,60

2022-09-08

6,75

7,25

6,25

6,80

6,85

Źródło: Narodowy Bank Polski

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

REKLAMA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

REKLAMA

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Plany KAS: nowe e-usługi dla podatników 2024-2028. Co jeszcze w tym roku?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma szeroko zakrojone plany wdrażania swoich nowych elektronicznych usług dla podatników. Chce o tych planach informować z wyprzedzeniem. W opublikowanej 5 lipca 2024 r. prezentacji znalazły się plany na lata 2024-2028. Niektóre już konkretnie omówione a niektóre wskazane hasłowo.

REKLAMA