Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada

Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada
Stopy procentowe NBP 2022 - bez zmian od 10 listopada
Shutterstock
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu 9 listopada 2022 r. utrzymała wszystkie stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wynosi od 8 września br. 6,75 proc.

Stopy procentowe NBP bez zmian od 10 listopada 2022 r.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 10 listopada 2022 r.

Ważne!
Punkt procentowy ("pkt proc." albo "p.p."), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach. 
Punkt bazowy (‱; "p.b.), to jedna setna punktu procentowego.

W informacji po posiedzeniu w dniu 9 listopada 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej jak zwykle odniosła się do aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski i świata oraz wyjaśniła powody swojej decyzji odnośnie stóp procentowych NBP.

Koniunktura, PKB, inflacja i stopy procentowe na świecie

Napływające dane wskazują na pogarszanie się koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. W III kw. 2022 r. nastąpiło wyraźne obniżenie rocznej dynamiki PKB w strefie euro i jej stabilizacja w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, mimo korzystnej sytuacji na rynkach pracy w największych gospodarkach, w październiku dalej obniżały się wskaźniki koniunktury. Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oraz jej perspektywy oddziałują przede wszystkim konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, w tym wysokie ceny surowców, żywności i komponentów do produkcji, a także zacieśnianie polityki pieniężnej na świecie. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca dalszego wpływu tych szoków na koniunkturę, w tym – pomimo pewnego spadku cen gazu w Europie w ostatnim okresie – utrzymuje się niepewność dotycząca wpływu sytuacji na rynku surowców energetycznych na aktywność w gospodarce europejskiej w najbliższych kwartałach.

W wielu gospodarkach inflacja kształtuje się na najwyższym poziomie od dekad, a w strefie euro oraz w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej nadal rośnie. Istotnym źródłem wysokiej dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców, do których przyczyniają się konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, oraz utrzymujące się – pomimo ich złagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży. Do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. Czynniki te, wraz z przekładaniem się wcześniejszych wzrostów kosztów produkcji na ceny dóbr konsumpcyjnych, prowadzą również do wzrostu inflacji bazowej.

W warunkach wysokiej inflacji główne banki centralne w ostatnim okresie w dalszym ciągu zacieśniały politykę pieniężną. W szczególności Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny po raz kolejny podwyższyły stopy procentowe.

Gospodarka i inflacja w Polsce

W Polsce dostępne dane miesięczne za III kw. br., w tym o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej, oraz wskaźniki koniunktury sugerują, że roczna dynamika PKB ponownie się obniżyła. W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością. Mimo spadku dynamiki PKB, nadal utrzymuje się bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia.

Inflacja CPI w Polsce – według szybkiego szacunku GUS – wzrosła w październiku 2022 r. do 17,9% r/r. Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przenoszenia wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. Inflacja bazowa była także podwyższana przez efekty utrzymujących się – pomimo ich stopniowego łagodzenia – zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast Tarcza Antyinflacyjna.

Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2022 r. oraz informacje o planowanych zmianach legislacyjnych ogłoszonych do 7 listopada 2022 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4 – 14,5% w 2022 r. (wobec 13,2 – 15,4% w projekcji z lipca 2022 r.), 11,1 – 15,3% w 2023 r. (wobec 9,8 – 15,1%), 4,1 – 7,6% w 2024 r. (wobec 2,2 – 6,0%) oraz 2,1 – 4,9% w 2025 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,3 – 4,9% w 2022 r. (wobec 3,9 – 5,5% w projekcji z lipca 2022 r.), -0,3 – 1,6% w 2023 r. (wobec 0,2 – 2,3%), 1,0 – 3,1% w 2024 r. (wobec 1,0 – 3,5%) oraz 1,8 – 4,4% w 2025 r.

Prognoza inflacji i PKB na kolejne miesiące

Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także obniżać dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce.

W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2022

Obowiązuje od:

Stopa referencyjna

Stopa lombardowa

Stopa depozytowa

Stopa redyskontowa weksli

Stopa dyskontowa weksli

1998

1998-02-26

24,00

27,00

*

24,50

*

1998-04-23

23,00

27,00

*

24,50

*

1998-05-21

21,50

26,00

*

23,50

*

1998-07-17

19,00

24,00

*

21,50

*

1998-09-10

18,00

24,00

*

21,50

*

1998-10-29

17,00

22,00

*

20,00

*

1998-12-10

15,50

20,00

*

18,25

*

1999

1999-01-21

13,00

17,00

*

15,50

*

1999-09-23

14,00

17,00

*

15,50

*

1999-11-18

16,50

20,50

*

19,00

*

2000

2000-02-24

17,50

21,50

*

20,00

*

2000-08-31

19,00

23,00

*

21,50

*

2001

2001-03-01

18,00

22,00

*

20,50

*

2001-03-29

17,00

21,00

*

19,50

*

2001-06-28

15,50

19,50

*

18,00

*

2001-08-23

14,50

18,50

*

17,00

*

2001-10-26

13,00

17,00

*

15,50

*

2001-11-29

11,50

15,50

*

14,00

*

2001-12-01

11,50

15,50

7,50

14,00

*

2002

2002-01-31

10,00

13,50

6,50

12,00

*

2002-04-26

9,50

12,50

6,50

11,00

*

2002-05-30

9,00

12,00

6,00

10,50

*

2002-06-27

8,50

11,50

5,50

10,00

*

2002-08-29

8,00

10,50

5,50

9,00

*

2002-09-26

7,50

10,00

5,00

8,50

*

2002-10-24

7,00

9,00

5,00

7,75

*

2002-11-28

6,75

8,75

4,75

7,50

*

2003

2003-01-30

6,50

8,50

4,50

7,25

*

2003-02-27

6,25

8,00

4,50

6,75

*

2003-03-27

6,00

7,75

4,25

6,50

*

2003-04-25

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2003-05-29

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2003-06-26

5,25

6,75

3,75

5,75

*

2004

2004-07-01

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2004-07-29

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2004-08-26

6,50

8,00

5,00

7,00

*

2005

2005-03-31

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2005-04-28

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2005-06-30

5,00

6,50

3,50

5,50

*

2005-07-28

4,75

6,25

3,25

5,25

*

2005-09-01

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2006

2006-02-01

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2006-03-01

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2007

2007-04-26

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2007-06-28

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2007-08-30

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2007-11-29

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2008

2008-01-31

5,25

6,75

3,75

5,50

*

2008-02-28

5,50

7,00

4,00

5,75

*

2008-03-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-06-26

6,00

7,50

4,50

6,25

*

2008-11-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-12-24

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2009

2009-01-28

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2009-02-26

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2009-03-26

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2009-06-25

3,50

5,00

2,00

3,75

*

2010

2010-01-01

3,50

5,00

2,00

3,75

4,00

2011

2011-01-20

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2011-04-06

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2011-05-12

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2011-06-09

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012

2012-05-10

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2012-11-08

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012-12-06

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2013

2013-01-10

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2013-02-07

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2013-03-07

3,25

4,75

1,75

3,50

*

2013-05-09

3,00

4,50

1,50

3,25

*

2013-06-06

2,75

4,25

1,25

3,00

*

2013-07-04

2,50

4,00

1,00

2,75

*

2014

2014-10-09

2,00

3,00

1,00

2,25

*

2015

2015-03-05

1,50

2,50

0,50

1,75

*

2020

2020-03-18

1,00

1,50

0,50

1,05

1,10

2020-04-09

0,50

1,00

0,00

0,55

0,60

2020-05-29

0,10

0,50

0,00

0,11

0,12

2021

2021-10-07

0,50

1,00

0,00

0,51

0,52

2021-11-04

1,25

1,75

0,75

1,30

1,35

2021-12-09

1,75

2,25

1,25

1,80

1,85

2022

2022-01-05

2,25

2,75

1,75

2,30

2,35

2022-02-09

2,75

3,25

2,25

2,80

2,85

2022-03-09

3,50

4,00

3,00

3,55

3,60

2022-04-07

4,50

5,00

4,00

4,55

4,60

2022-05-06

5,25

5,75

4,75

5,30

5,35

2022-06-09

6,00

6,50

5,50

6,05

6,10

2022-07-08

6,50

7,00

6,00

6,55

6,60

2022-09-08

6,75

7,25

6,25

6,80

6,85

Źródło: Narodowy Bank Polski

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowe dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów?

  Mój Prąd 5.0. Kiedy nowa edycja programu? Jest zapowiedź! Piąta edycja to dopłaty do fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Poinformowała dzisiaj minister klimatu Anna Moskwa.

  Wnioski o dopłaty bezpośrednie 2023. Jakie zmiany? Co rolnik musi wiedzieć?

  Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie 2023 potrwa do 15 maja i jest prowadzony wyłącznie za pomocą aplikacji eWniosekPlus. W tym roku pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy realizowane są w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Jak usprawnić organizację i rozliczanie podróży służbowych w firmie? Polityka podróży, automatyzacja rezerwacji i akceptacji

  Pandemia oraz lockdown w ostatnich latach sprawił, że transformacja cyfrowa nie jest już wyborem, a koniecznością. By zachować konkurencyjność polskie firmy muszą dostosować się do zmian i zacząć korzystać z nowych narzędzi i rozwiązań. Jednym z nich na pewno będzie automatyzacja, która znacząco może skrócić czas, który pracownicy przeznaczają na niepotrzebnie przeciągające się zadania, np. rozliczanie podróży służbowych.

  Ewolucja ustawy o fundacji rodzinnej

  Nie minęło zbyt wiele od czasu uchwalenia ustawy o fundacji rodzinnej, a ustawodawca dokonał już nowych zmian w jej brzmieniu. Warto przyjrzeć się temu, co zostało wprowadzone w toku procesu legislacyjnego w tym zakresie.

  Podatki 2023. Wynajem mieszkania w działalności gospodarczej. Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności?

  Polski Ład przyniósł duże zmiany na rynku wynajmu nieruchomości. Od 2023 roku, osoby fizyczne osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego mogą je opodatkowywać wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. A jak powinni rozliczać się podatkowo przedsiębiorcy, którzy wynajmują mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? 

  PIT po terminie. Czynny żal jako ratunek

  Złożenie PIT-u po terminie może spowodować sankcję finansową. Każdy spóźniony z rozliczeniem ma jednak szansę -  czynny żal. Napisanie tego pisma jest bardzo łatwe, usprawiedliwieniem może być zwykłe roztargnienie.

  WHO: Wkrótce Covid-19 tak samo niebezpieczny jak grypa sezonowa

  Covid-19 wkrótce nie będzie bardziej niebezpieczny od grypy sezonowej - oświadczyła 17 marca 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), której szef Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził nadzieję na obniżenie w tym roku maksymalnego poziomu alarmowego w związku z pandemią koronawirusa.

  PIT 2023. Które PIT-y nie zostaną automatycznie złożone 2 maja w usłudze Twój e-PIT?

  Twój e-PIT to wygodna forma rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W większości przypadków można nie zrobić nic, a i tak roczne zeznanie podatkowe zostanie automatycznie złożone do urzędu skarbowego. Ale nie zawsze jest tak dobrze. Które zeznanie podatkowe PIT nie zostanie automatycznie złożone 2 maja 2023 r. w usłudze Twój e-PIT?

  Czego pracownicy oczekują od przełożonego? Jaki powinien być szef? Dużo kontroli, mało motywacji, rzadko słyszymy słowo „dziękuję”

  Nawet dobre wynagrodzenie nie zatrzyma w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska wynika, że 48% pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu szefa, nawet gdyby byli zadowoleni z firmy i zarobków. W relacjach z przełożonymi obecnie najbardziej brakuje pracownikom doceniania i słowa “dziękuję”. Mimo że w trudnych ekonomicznie czasach to właśnie finanse są głównym motywatorem, ogromny wpływ na zaangażowanie zatrudnionych mają także liderzy. Tymczasem firmy, zatrudniając niewłaściwych, tracą miliony i przegrywają z konkurencją w walce o talenty. 

  Obowiązkowe e-faktury od 2024 r. Jak przygotować się do KSeF?

  Wystawienie papierowej faktury na rzecz kontrahenta już niedługo nie będzie możliwe. Obowiązkowy stanie się KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Jest to jedna z najistotniejszych zmian podatkowych na przestrzeni ostatnich kilku lat.

  Uchylenie przepisów covid-owych a legalność pobytu cudzoziemców w Polsce w 2023 roku. Co się zmieni 24 sierpnia? Wyjaśnia Urząd do Spraw Cudzoziemców

  Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że 24 sierpnia 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Przepisy uchyliła ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Jakie skutki to spowoduje? Co powinni zrobić cudzoziemcy przebywający w Polsce?

  Kredyt 2% na mieszkanie a zdolność kredytowa. Jakie mieszkanie będzie można kupić?

  14 marca 2023 r. rząd przyjął program "Pierwsze Mieszkanie", który składa się z dwóch zasadniczych części:  tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc. i Konto Mieszkaniowego. Te rozwiązania mają pomóc osobom do 45 roku życia kupić swojego pierwsze mieszkanie albo dom ze wsparciem finansowym budżetu państwa. Jednocześnie zmieniły się zasady liczenia zdolności kredytowej, które oznaczają wzrost o około 20 proc. kwoty możliwej do otrzymania z banku. Jakie mieszkanie będzie można kupić z pomocą finansową państwa? Jak banki będą obliczały zdolność kredytową w przypadku programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”? 

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 r. Jakie zmiany w 2. wersji nowelizacji ustawy o VAT?

  Ministerstwo Finansów poinformowało 16 marca 2023 r., że Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt (z 22 lutego 2023 r. z autopoprawką z 7 marca br) nowelizacji ustawy o VAT wdrażający w szczególności obowiązkowy model Krajowego Systemu e-Faktur. W projekcie tym zawarte są też przepisy dot. elektronizacji wydawania i ujednolicenia prowadzenia postępowania dotyczącego wiążących informacji (WIS, WIA, WIP i WIT). Jest to druga wersja projektu w tym zakresie. Pierwsza powstała pod koniec 2022 roku. Większość przepisów tej nowelizacji - w tym wdrożenie obowiązkowego KSeF - wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

  Ulga na dziecko 2023 - w rozliczeniu za 2022 rok – ile wynosi, jak odliczyć, limity dochodu, zwrot ulgi gdy brakuje podatku

  Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że najpopularniejszą ulgą, stosowaną przez podatników jest ulga prorodzinna potocznie zwana „ulgą na dziecko”. Jak rozliczyć ulgę na dziecko w 2023 roku (za 2022 rok)? Ile wynosi ulga na dziecko? Ile można odliczyć? Kto może odliczyć tę ulgę, a kto nie ma do tego prawa? Czy można liczyć na ulgę, gdy brakuje podatku do odliczenia?

  Kredyty frankowe - wyrok TSUE. Ochrona dla konsumentów także po unieważnieniu umowy

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 16 marca 2023 r. wyrok w sprawie kredytów frankowych. Zdaniem TSUE ochrona przyznana konsumentom przez prawo UE nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po jej wykonaniu.

  Ulga dla rodzin 4+ i ulga na dziecko. Jak połączyć korzyści?

  Opieka nad czwórką lub większą liczbą dzieci daje prawo do dwóch ulg jednocześnie. Ulga dla rodzin 4+ łącznie z ulgą na dziecko może obniżyć podatek lub spowodować zwrot podatku. Jak ująć obie ulgi, żeby zyskać jak najwięcej?

  Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym na konkretną godzinę?

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że już 10 mln wizyt zostało zarezerwowanych przez podatników przez usługę „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Najczęściej osobiście przychodzą do urzędu skarbowego (po wcześniejszej rezerwacji wizyty) podatnicy którzy chcą uzyskać zaświadczenie, załatwić sprawę związaną z podatkami majątkowymi lub z rozliczeniem PIT. Trzeba wiedzieć, że można uniknąć stania w kolejce w urzędzie skarbowym jeżeli wcześniej umówi się wizytę w konkretnym terminie i o konkretnej godzinie (nawet z 21-dniowym wyprzedzeniem). Jak to zrobić? Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym? Nie zawsze jednak trzeba wizytę w urzędzie skarbowym umawiać. Kiedy nie trzeba tego robić?

  Opłaty za leasing przedsiębiorstwa i goodwill. Co z podatkiem?

  Na goodwill, czyli wartość dodatnią firmy, składają się przewyższające cenę nabycia (przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - ZCP) elementy inne niż wycenione rynkowo aktywa i zobowiązania, takiej jak: renoma, know-how, czy kontakty biznesowe. Po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych taką „niematerialną wartość dodatnią” można amortyzować, a odpisy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Czy oddanie w leasing takiej ZCP, wraz z goodwill, zrodzi po stronie firmy podlegający opodatkowaniu przychód?

  PIT 2023 - najczęstsze błędy podatników, skutki źle wypełnionego PIT-a, korekta błędu

  Jakie błędy najczęściej zdarzają się podatnikom przy wypełnianiu PIT-ów? Co grozi za źle wypełniony PIT? Jak poprawić błąd?

  Oddanie krwi to ulga w PIT i dwa dni wolne. Co jeszcze można zyskać?

  Oddanie krwi i jej składników jest prostym sposobem na uratowanie komuś zdrowia, a nawet życia. W Polsce co roku robi to około pół miliona osób. Oprócz oczywistego pożytku, jakim jest pomaganie innym, krwiodawstwo wiąże się z korzyściami dla samego dawcy, również tymi finansowymi, w rozliczeniu PIT. 

  Luka bezpieczeństwa w Microsoft Outlook. Konieczna natychmiastowa interwencja administratorów

  Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa w komunikacie z 15 marca 2023 r. poinformował, że Microsoft opublikował informację o krytycznej (czyli łatwej do wykorzystania i o szerokich skutkach) podatności w aplikacji Outlook na systemie Windows. Może ona prowadzić do zdalnego przejęcia konta, bez udziału użytkownika. Podatność była aktywnie używana w atakach przeprowadzanych przez jedną z grup powiązanych z rosyjskim rządem od kwietnia 2022 roku, w tym także w Polsce. Zalecane jest podjęcie natychmiastowych działań przez administratorów wszystkich organizacji, których użytkownicy korzystają z poczty poprzez klienta Microsoft Outlook.

  Rozliczenie faktury od oszusta. Kto powinien pobierać fakturę z KSeF?

  Jedno z pytań dotyczących KSeF: kto powinien pobierać przesłane do niego faktury, skoro domyślnie, od momentu wystawienia wszystkie są ważnymi w obiegu prawnym dokumentami?

  Zwrot podatku. Kto ma szansę na przelew z urzędu skarbowego?

  Nadpłata podatku spowoduje zwrot. Według szacunków Ministerstwa Finansów zwrot podatku PIT w 2023 r. obejmie 15 mln podatników na łączną kwotę 15 mld zł. Kto może się spodziewać dodatkowych środków po rozliczeniu PIT-u?

  Ulga na złe długi w PIT, CIT i VAT. Niezapłacone faktury bez podatku

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT a także w VAT. Ta preferencja podatkowa jest równoznaczna z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

  NBP: Program "Pierwsze mieszkanie" (kredyt 2 proc.) podniesie ceny mieszkań - skorzystają głównie deweloperzy i ludzie zamożni

  Program "Pierwsze mieszkanie" (w tym tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc.") nie zwiększy zauważalnie dostępności mieszkań, podbije ich ceny, a na programie skorzystają głównie osoby zamożne i deweloperzy - wynika z opinii Narodowego Banku Polskiego do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.