REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian od 5 stycznia

Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian od 5 stycznia
Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian od 5 stycznia

REKLAMA

REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej na kończącym się 4 stycznia 2023 r. dwudniowym posiedzeniu nie zmieniła oprocentowania stóp procentowych NBP. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc.

Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian od 5 stycznia

W trakcie posiedzenia w dniach 3-4 stycznia 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem aktualnie stopy procentowe NBP wynoszą (niezmiennie od 8 września 2022 r.):

REKLAMA

Autopromocja
  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Skutki braku zmiany stóp NBP

Brak zmiany stóp procentowych NBP oznacza m.in., że nie ulegną zmianie stopy procentowe odsetek od zaległości podatkowych, odsetki od zaległości wobec ZUS a także odsetki ustawowe.

To, że stopa referencyjna nie wzrosła, to także dobra wiadomość dla kredytobiorców kredytów złotowych, bo stopa ta ma wpływ na wskaźnik WIBOR używany (wraz z marżą banku) do ustalania oprocentowania kredytów (np. hipotecznych).

Kiedy następne posiedzenie RPP?

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 7-8 lutego 2023 r.

W informacji po posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej jak zwykle odniosła się do aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski i świata oraz wyjaśniła powody swojej decyzji odnośnie stóp procentowych NBP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koniunktura, PKB, inflacja i stopy procentowe na świecie

Napływające informacje wskazują, że dynamika aktywności w gospodarce światowej w IV kw. 2022 r. obniżała się. Na aktywność w gospodarce światowej oraz jej perspektywy nadal negatywnie oddziałują konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, wysokie ceny energii, a także zacieśnianie polityki pieniężnej na świecie. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca dalszego wpływu tych szoków na koniunkturę, w tym w szczególności w gospodarce europejskiej.

W strefie euro – po obniżeniu się dynamiki PKB w III kw. ub.r. – wskaźniki koniunktury sygnalizują dalsze osłabienie aktywności gospodarczej w IV kw. 2022 r. Czynnikiem niepewności są także gospodarcze skutki sytuacji epidemicznej w Chinach. Inflacja w wielu gospodarkach – pomimo pewnego spadku w ostatnich miesiącach – utrzymuje się na wysokim poziomie, do czego przyczyniają się przede wszystkim wysokie ceny energii, wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynkach surowcowych, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. W tych warunkach inflacja bazowa w większości krajów również pozostaje wysoka.

W ślad za pogorszeniem globalnej koniunktury w ostatnich miesiącach obniżyły się jednak ceny niektórych surowców. Jednocześnie skala napięć w globalnych łańcuchach dostaw pozostaje wyraźnie niższa niż w I połowie 2022 r. W konsekwencji następuje ograniczenie presji cenowej, co znajduje odzwierciedlenie w niższej dynamice cen produkcji w wielu krajach.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny w grudniu 2022 r. po raz kolejny podwyższyły stopy procentowe. Jednocześnie banki centralne krajów 2/3 regionu Europy Środkowo-Wschodniej – po wcześniejszych znaczących podwyżkach stóp procentowych – utrzymywały stopy procentowe bez zmian.

Gospodarka i inflacja w Polsce

W Polsce napływające dane potwierdzają spowolnienie wzrostu gospodarczego. Według danych GUS w III kw. 2022 r. roczna dynamika PKB obniżyła się do 3,6%. Dane miesięczne za październik i listopad sugerują dalsze obniżenie dynamiki PKB w IV kw. ub.r., przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością.

Mimo osłabienia wzrostu, nadal utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia. Jednocześnie jednak dane BAEL za III kw. ub. r. wskazują na spadek liczby pracujących.

Inflacja CPI w Polsce w listopadzie 2022 r. obniżyła się do 17,5% r/r. Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku względem października przyczyniła się niższa dynamika cen nośników energii i paliw. Inflacja nadal kształtuje się jednak na wysokim poziomie, co jest w znacznej mierze związane z przenoszeniem wzrostu kosztów na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a ponadto – wraz z utrzymującymi się efektami wcześniejszych zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw – zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast tzw. Tarcza Antyinflacyjna. Jednocześnie w ostatnich miesiącach obniżała się inflacja PPI sygnalizując możliwe zmniejszanie się presji kosztowej oddziałującej na ceny konsumpcyjne.

Prognoza inflacji i PKB na kolejne miesiące

Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.
Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2023

Obowiązuje od:

Stopa referencyjna

Stopa lombardowa

Stopa depozytowa

Stopa redyskontowa weksli

Stopa dyskontowa weksli

1998

1998-02-26

24,00

27,00

*

24,50

*

1998-04-23

23,00

27,00

*

24,50

*

1998-05-21

21,50

26,00

*

23,50

*

1998-07-17

19,00

24,00

*

21,50

*

1998-09-10

18,00

24,00

*

21,50

*

1998-10-29

17,00

22,00

*

20,00

*

1998-12-10

15,50

20,00

*

18,25

*

1999

1999-01-21

13,00

17,00

*

15,50

*

1999-09-23

14,00

17,00

*

15,50

*

1999-11-18

16,50

20,50

*

19,00

*

2000

2000-02-24

17,50

21,50

*

20,00

*

2000-08-31

19,00

23,00

*

21,50

*

2001

2001-03-01

18,00

22,00

*

20,50

*

2001-03-29

17,00

21,00

*

19,50

*

2001-06-28

15,50

19,50

*

18,00

*

2001-08-23

14,50

18,50

*

17,00

*

2001-10-26

13,00

17,00

*

15,50

*

2001-11-29

11,50

15,50

*

14,00

*

2001-12-01

11,50

15,50

7,50

14,00

*

2002

2002-01-31

10,00

13,50

6,50

12,00

*

2002-04-26

9,50

12,50

6,50

11,00

*

2002-05-30

9,00

12,00

6,00

10,50

*

2002-06-27

8,50

11,50

5,50

10,00

*

2002-08-29

8,00

10,50

5,50

9,00

*

2002-09-26

7,50

10,00

5,00

8,50

*

2002-10-24

7,00

9,00

5,00

7,75

*

2002-11-28

6,75

8,75

4,75

7,50

*

2003

2003-01-30

6,50

8,50

4,50

7,25

*

2003-02-27

6,25

8,00

4,50

6,75

*

2003-03-27

6,00

7,75

4,25

6,50

*

2003-04-25

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2003-05-29

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2003-06-26

5,25

6,75

3,75

5,75

*

2004

2004-07-01

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2004-07-29

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2004-08-26

6,50

8,00

5,00

7,00

*

2005

2005-03-31

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2005-04-28

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2005-06-30

5,00

6,50

3,50

5,50

*

2005-07-28

4,75

6,25

3,25

5,25

*

2005-09-01

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2006

2006-02-01

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2006-03-01

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2007

2007-04-26

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2007-06-28

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2007-08-30

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2007-11-29

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2008

2008-01-31

5,25

6,75

3,75

5,50

*

2008-02-28

5,50

7,00

4,00

5,75

*

2008-03-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-06-26

6,00

7,50

4,50

6,25

*

2008-11-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-12-24

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2009

2009-01-28

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2009-02-26

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2009-03-26

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2009-06-25

3,50

5,00

2,00

3,75

*

2010

2010-01-01

3,50

5,00

2,00

3,75

4,00

2011

2011-01-20

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2011-04-06

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2011-05-12

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2011-06-09

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012

2012-05-10

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2012-11-08

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012-12-06

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2013

2013-01-10

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2013-02-07

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2013-03-07

3,25

4,75

1,75

3,50

*

2013-05-09

3,00

4,50

1,50

3,25

*

2013-06-06

2,75

4,25

1,25

3,00

*

2013-07-04

2,50

4,00

1,00

2,75

*

2014

2014-10-09

2,00

3,00

1,00

2,25

*

2015

2015-03-05

1,50

2,50

0,50

1,75

*

2020

2020-03-18

1,00

1,50

0,50

1,05

1,10

2020-04-09

0,50

1,00

0,00

0,55

0,60

2020-05-29

0,10

0,50

0,00

0,11

0,12

2021

2021-10-07

0,50

1,00

0,00

0,51

0,52

2021-11-04

1,25

1,75

0,75

1,30

1,35

2021-12-09

1,75

2,25

1,25

1,80

1,85

2022

2022-01-05

2,25

2,75

1,75

2,30

2,35

2022-02-09

2,75

3,25

2,25

2,80

2,85

2022-03-09

3,50

4,00

3,00

3,55

3,60

2022-04-07

4,50

5,00

4,00

4,55

4,60

2022-05-06

5,25

5,75

4,75

5,30

5,35

2022-06-09

6,00

6,50

5,50

6,05

6,10

2022-07-08

6,50

7,00

6,00

6,55

6,60

2022-09-08

6,75

7,25

6,25

6,80

6,85

Źródło: Narodowy Bank Polski

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA