REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian od 5 stycznia

Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian od 5 stycznia
Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian od 5 stycznia

REKLAMA

REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej na kończącym się 4 stycznia 2023 r. dwudniowym posiedzeniu nie zmieniła oprocentowania stóp procentowych NBP. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc.

Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian od 5 stycznia

W trakcie posiedzenia w dniach 3-4 stycznia 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem aktualnie stopy procentowe NBP wynoszą (niezmiennie od 8 września 2022 r.):

Autopromocja
 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Skutki braku zmiany stóp NBP

Brak zmiany stóp procentowych NBP oznacza m.in., że nie ulegną zmianie stopy procentowe odsetek od zaległości podatkowych, odsetki od zaległości wobec ZUS a także odsetki ustawowe.

To, że stopa referencyjna nie wzrosła, to także dobra wiadomość dla kredytobiorców kredytów złotowych, bo stopa ta ma wpływ na wskaźnik WIBOR używany (wraz z marżą banku) do ustalania oprocentowania kredytów (np. hipotecznych).

Kiedy następne posiedzenie RPP?

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 7-8 lutego 2023 r.

W informacji po posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej jak zwykle odniosła się do aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski i świata oraz wyjaśniła powody swojej decyzji odnośnie stóp procentowych NBP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koniunktura, PKB, inflacja i stopy procentowe na świecie

Napływające informacje wskazują, że dynamika aktywności w gospodarce światowej w IV kw. 2022 r. obniżała się. Na aktywność w gospodarce światowej oraz jej perspektywy nadal negatywnie oddziałują konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, wysokie ceny energii, a także zacieśnianie polityki pieniężnej na świecie. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca dalszego wpływu tych szoków na koniunkturę, w tym w szczególności w gospodarce europejskiej.

W strefie euro – po obniżeniu się dynamiki PKB w III kw. ub.r. – wskaźniki koniunktury sygnalizują dalsze osłabienie aktywności gospodarczej w IV kw. 2022 r. Czynnikiem niepewności są także gospodarcze skutki sytuacji epidemicznej w Chinach. Inflacja w wielu gospodarkach – pomimo pewnego spadku w ostatnich miesiącach – utrzymuje się na wysokim poziomie, do czego przyczyniają się przede wszystkim wysokie ceny energii, wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynkach surowcowych, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. W tych warunkach inflacja bazowa w większości krajów również pozostaje wysoka.

W ślad za pogorszeniem globalnej koniunktury w ostatnich miesiącach obniżyły się jednak ceny niektórych surowców. Jednocześnie skala napięć w globalnych łańcuchach dostaw pozostaje wyraźnie niższa niż w I połowie 2022 r. W konsekwencji następuje ograniczenie presji cenowej, co znajduje odzwierciedlenie w niższej dynamice cen produkcji w wielu krajach.

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny w grudniu 2022 r. po raz kolejny podwyższyły stopy procentowe. Jednocześnie banki centralne krajów 2/3 regionu Europy Środkowo-Wschodniej – po wcześniejszych znaczących podwyżkach stóp procentowych – utrzymywały stopy procentowe bez zmian.

Gospodarka i inflacja w Polsce

W Polsce napływające dane potwierdzają spowolnienie wzrostu gospodarczego. Według danych GUS w III kw. 2022 r. roczna dynamika PKB obniżyła się do 3,6%. Dane miesięczne za październik i listopad sugerują dalsze obniżenie dynamiki PKB w IV kw. ub.r., przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością.

Mimo osłabienia wzrostu, nadal utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia. Jednocześnie jednak dane BAEL za III kw. ub. r. wskazują na spadek liczby pracujących.

Inflacja CPI w Polsce w listopadzie 2022 r. obniżyła się do 17,5% r/r. Do spadku inflacji w ujęciu rok do roku względem października przyczyniła się niższa dynamika cen nośników energii i paliw. Inflacja nadal kształtuje się jednak na wysokim poziomie, co jest w znacznej mierze związane z przenoszeniem wzrostu kosztów na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a ponadto – wraz z utrzymującymi się efektami wcześniejszych zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw – zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej. W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast tzw. Tarcza Antyinflacyjna. Jednocześnie w ostatnich miesiącach obniżała się inflacja PPI sygnalizując możliwe zmniejszanie się presji kosztowej oddziałującej na ceny konsumpcyjne.

Prognoza inflacji i PKB na kolejne miesiące

Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.
Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2023

Obowiązuje od:

Stopa referencyjna

Stopa lombardowa

Stopa depozytowa

Stopa redyskontowa weksli

Stopa dyskontowa weksli

1998

Autopromocja

1998-02-26

24,00

27,00

*

24,50

*

1998-04-23

23,00

27,00

*

24,50

*

1998-05-21

21,50

26,00

*

23,50

*

1998-07-17

19,00

24,00

*

21,50

*

1998-09-10

18,00

24,00

*

21,50

*

1998-10-29

17,00

22,00

*

20,00

*

1998-12-10

15,50

20,00

*

18,25

*

1999

1999-01-21

13,00

17,00

*

15,50

*

1999-09-23

14,00

17,00

*

15,50

*

1999-11-18

16,50

20,50

*

19,00

*

2000

2000-02-24

17,50

21,50

*

20,00

*

2000-08-31

19,00

23,00

*

21,50

*

2001

2001-03-01

18,00

22,00

*

20,50

*

2001-03-29

17,00

21,00

*

19,50

*

2001-06-28

15,50

19,50

*

18,00

*

2001-08-23

14,50

18,50

*

17,00

*

2001-10-26

13,00

17,00

*

15,50

*

2001-11-29

11,50

15,50

*

14,00

*

2001-12-01

11,50

15,50

7,50

14,00

*

2002

2002-01-31

10,00

13,50

6,50

12,00

*

2002-04-26

9,50

12,50

6,50

11,00

*

2002-05-30

9,00

12,00

6,00

10,50

*

2002-06-27

8,50

11,50

5,50

10,00

*

2002-08-29

8,00

10,50

5,50

9,00

*

2002-09-26

7,50

10,00

5,00

8,50

*

2002-10-24

7,00

9,00

5,00

7,75

*

2002-11-28

6,75

8,75

4,75

7,50

*

2003

2003-01-30

6,50

8,50

4,50

7,25

*

2003-02-27

6,25

8,00

4,50

6,75

*

2003-03-27

6,00

7,75

4,25

6,50

*

2003-04-25

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2003-05-29

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2003-06-26

5,25

6,75

3,75

5,75

*

2004

2004-07-01

5,75

7,25

4,25

6,25

*

2004-07-29

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2004-08-26

6,50

8,00

5,00

7,00

*

2005

2005-03-31

6,00

7,50

4,50

6,50

*

2005-04-28

5,50

7,00

4,00

6,00

*

2005-06-30

5,00

6,50

3,50

5,50

*

2005-07-28

4,75

6,25

3,25

5,25

*

2005-09-01

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2006

2006-02-01

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2006-03-01

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2007

2007-04-26

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2007-06-28

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2007-08-30

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2007-11-29

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2008

2008-01-31

5,25

6,75

3,75

5,50

*

2008-02-28

5,50

7,00

4,00

5,75

*

2008-03-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-06-26

6,00

7,50

4,50

6,25

*

2008-11-27

5,75

7,25

4,25

6,00

*

2008-12-24

5,00

6,50

3,50

5,25

*

2009

2009-01-28

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2009-02-26

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2009-03-26

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2009-06-25

3,50

5,00

2,00

3,75

*

2010

2010-01-01

3,50

5,00

2,00

3,75

4,00

2011

2011-01-20

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2011-04-06

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2011-05-12

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2011-06-09

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012

2012-05-10

4,75

6,25

3,25

5,00

*

2012-11-08

4,50

6,00

3,00

4,75

*

2012-12-06

4,25

5,75

2,75

4,50

*

2013

2013-01-10

4,00

5,50

2,50

4,25

*

2013-02-07

3,75

5,25

2,25

4,00

*

2013-03-07

3,25

4,75

1,75

3,50

*

2013-05-09

3,00

4,50

1,50

3,25

*

2013-06-06

2,75

4,25

1,25

3,00

*

2013-07-04

2,50

4,00

1,00

2,75

*

2014

2014-10-09

2,00

3,00

1,00

2,25

*

2015

2015-03-05

1,50

2,50

0,50

1,75

*

2020

2020-03-18

1,00

1,50

0,50

1,05

1,10

2020-04-09

0,50

1,00

0,00

0,55

0,60

2020-05-29

0,10

0,50

0,00

0,11

0,12

2021

2021-10-07

0,50

1,00

0,00

0,51

0,52

2021-11-04

1,25

1,75

0,75

1,30

1,35

2021-12-09

1,75

2,25

1,25

1,80

1,85

2022

2022-01-05

2,25

2,75

1,75

2,30

2,35

2022-02-09

2,75

3,25

2,25

2,80

2,85

2022-03-09

3,50

4,00

3,00

3,55

3,60

2022-04-07

4,50

5,00

4,00

4,55

4,60

2022-05-06

5,25

5,75

4,75

5,30

5,35

2022-06-09

6,00

6,50

5,50

6,05

6,10

2022-07-08

6,50

7,00

6,00

6,55

6,60

2022-09-08

6,75

7,25

6,25

6,80

6,85

Źródło: Narodowy Bank Polski

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  REKLAMA