reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Zmiany przepisów o pełnomocnictwie w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej

Zmiany przepisów o pełnomocnictwie w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej

Resort finansów jest w trakcie konsultowania projektu wielowątkowej nowelizacji ordynacji podatkowej. Niektórzy nazywają te zmiany podatkową rewolucją. Projekt przewiduje kontrowersyjne zmiany, takie jak m.in. wprowadzenie klauzuli przeciwko obejściu prawa podatkowego, opinii zabezpieczających. Mniej dyskusyjne są nowe regulacje przepisów o pełnomocnictwie, które mają wejść w życie od 2016 roku.

Ministerstwo Finansów, w swojej ocenie skutków regulacji projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, podało, że rozwiązania zaproponowane w projektowanej ustawie, można podzielić na: korzystne pod względem fiskalnym, korzystne dla podatników oraz neutralne (doprecyzowujące).

Fiskalnie korzystne ma być wprowadzenie, wcześniej wspomnianej, klauzuli obejścia prawa podatkowego oraz związanych z nią opinii zabezpieczających. Natomiast korzystne dla podatników, czyli wzmacniające ich pozycję względem organów podatkowych, powinno być „kompleksowe uregulowanie tematu pełnomocnictw, w tym wprowadzenie instytucji pełnomocnika ogólnego”- czytamy w projekcie.

Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej przewiduje powstanie osobnego rozdziału o pełnomocnictwie. Obecnie przepisy odnoszące się do pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym zawarte są w rozdziale o stronach w dziale IV Postępowanie podatkowe.

Przepisy Ordynacji podatkowej umożliwiają stronie postępowania podatkowego występować za pośrednictwem pełnomocnika w sytuacji, gdy charakter czynności nie wymaga jej osobistego działania(art. 136 Ordynacji podatkowej). I ta konstrukcja prawna zasadniczo pozostanie bez zmian. Natomiast mają zostać wyodrębnione poszczególne rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne

Ważną zmianą jest oczywiście wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego. Dotychczas pełnomocnik musiał składać dokumenty oddzielnie do akt każdej sprawy. Po zmianach, podatnik będzie mógł ustanowić dla siebie pełnomocnika ogólnego i zgłosić go do utworzonego Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnik ogólny upoważniony zostanie do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Ma to, zdaniem Ministerstwa Finansów, zapewnić podatnikowi „kompleksową obsługę swoich spraw podatkowych” i umożliwić „reprezentację pełnomocnika w wszelkich relacjach z organami podatkowymi”.

Kontrowersyjne jest jednak to, że pełnomocnictwo ogólne będzie można składać jedynie w formie dokumentu elektronicznego, umieszczonego właśnie w Centralnym Rejestrze. Konfederacja Lewiatan, w konsultacjach społecznych do projektu, argumentowała, że jest to przepis wiążący się z dodatkowymi kosztami dla podatnika. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi stwierdziło, że „umożliwienie złożenia pełnomocnictwa w formie papierowej może być przedmiotem nadużyć w zakresie kto jest reprezentantem strony” oraz może „spowodować sytuację, w której nie będzie można w sposób pewny ustalić kto jest pełnomocnikiem ogólnym w określonym czasie”.

Korekta faktur - Raport INFOR - PDF

Podatki 2014 - Nowy VAT 500 pytań i odpowiedzi na trudne pytania

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Pełnomocnictwa ogólne będą gromadzone w centralniej bazie informatycznej zwanej „Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych”. Rejestr ten będzie prowadzony przez Ministra Finansów, który będzie mógł upoważnić podległe organy do wykonywania jego zadań w tym przedmiocie. Ta informatyczna baza danych będzie dostępna również dla wszystkich organów podatkowych, w tym organów samorządowych oraz organów kontroli skarbowej. Ustanowienie pełnomocnictwa, zmiana jego zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego ma wywierać skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru, natomiast w przypadku pełnomocnictwa szczególnego od dnia zawiadomienia organu podatkowego. Pełnomocnictwo ogólne będzie można zgłosić też do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG). Informacja ta zostanie przeniesiona do Centralnej Ewidencji Pełnomocnictw Ogólnych.

Pełnomocnictwa w postępowaniach podatkowych – zmiany od 1 stycznia 2016 roku

Pełnomocnictwo szczególne

Nowelizacja, wymieniając rodzaje pełnomocnictwa, pozostawia podatnikowi możliwość powołania dla swoich spraw pełnomocnika szczególnego, tak jak do tej pory upoważnionego do działania jedynie we wskazanej sprawie podatkowej. Pełnomocnik szczególny będzie mógł być zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu, ale też w formie dokumentu elektronicznego. Pełnomocnik szczególny będzie mógł występować w toczącym się już postępowaniu albo sam je rozpocząć, składając wniosek wraz z udzielonym mu pełnomocnictwem.

W celu uproszczenia i ułatwienia postępowania podatkowego w zakresie udzielania pełnomocnictwa, projekt nowelizacji przewiduje, że Minister Finansów określi wzory pełnomocnictw ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń, jak i również wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

Ponadto, projekt nowelizacji wskazuje, że pełnomocnictwo powinno wskazywać:

- adres krajowy do doręczeń

- identyfikator podatkowy pełnomocnika

- jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa nie będzie mogła się podpisać, podpisuje się osoba sprawująca za nią opiekę, czyniąc wzmiankę obok podpisu albo zgłasza się ustnie do protokołu

           

Pełnomocnictwo do doręczeń

Według założeń projektu do nowelizacji Ordynacji, zostanie zachowana instytucja pełnomocnika do doręczeń. Obecnie art. 147 Ordynacji podatkowej nakazuje stronie ustanowienie pełnomocnika do doręczeń w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy. Nieustanowienie pełnomocnika może być dla podatnika bardzo dotkliwe. Tzw. fikcja doręczenia przewiduje uznanie pisma za doręczone, w sytuacji gdy pismo zostało prawidłowo wysłane, mimo że nie zostało faktycznie podjęte przez podatnika. I to ze wszystkimi konsekwencjami. Projekt przewiduje konieczność ustanowienia pełnomocnika do doręczeń również wtedy, gdy strona postanawia zmienić adres zamieszkania na zagraniczny, bez względu na okres przebywania poza granicami kraju. Zmiana ta ma na celu usprawnienie postępowania podatkowego wobec osób czasowo pozostających zagranicą.

Również obowiązek ten zostanie zachowany wobec nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego w sytuacji, w której nierezydent otrzyma status strony postępowania w czasie pobytu w Polsce. Warto podkreślić, że pełnomocnik do doręczeń będzie ustanawiany na wypadek, gdyby nie ustanowiono wcześniej ani pełnomocnika ogólnego, ani szczególnego, bądź gdyby niemożliwe było doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnictwo do doręczeń będzie można składać na piśmie, zgłosić ustnie do protokołu lub w formie dokumentu elektronicznego. Wzór takiego pełnomocnictwa również zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama