Kategorie

„Podatki bez granic” – konferencja, na której warto być

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Danuta Bącler - doradca podatkowy prowadzący nieustannie własną kancelarię od 1991 roku, najpierw jako biuro rachunkowe, a później rodzinną firmę (kancelarię podatkową). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej: Akademii Ekonomicznej). Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącej Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W poprzedniej kadencji Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP była skarbnikiem. Z powodzeniem łączy pracę zawodową z prowadzeniem zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym na studiach podyplomowych dla kandydatów na doradców podatkowych.
Danuta Bącler - doradca podatkowy prowadzący nieustannie własną kancelarię od 1991 roku, najpierw jako biuro rachunkowe, a później rodzinną firmę (kancelarię podatkową). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej: Akademii Ekonomicznej). Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącej Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W poprzedniej kadencji Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP była skarbnikiem. Z powodzeniem łączy pracę zawodową z prowadzeniem zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym na studiach podyplomowych dla kandydatów na doradców podatkowych.
VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 9-10 października 2015 r. w czeskiej Pradze, będzie znakomitą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między doradcami podatkowymi oraz przedsiębiorcami z Republiki Czeskiej, Polski oraz Niemiec. O tym, jak zrodził się pomysł zorganizowania konferencji, jak wyglądały w kolejnych latach i co nas czeka w tym roku – opowiada Pani Danuta Bącler, Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w wywiadzie udzielonym dla portalu Infor.pl

Portal Infor.pl jest patronem medialnych VI Międzynarodowej Konferencji „Podatki bez granic”. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdą Państwo tutaj: VI Międzynarodowa Konferencja "Podatki bez granic" - 9-10 października 2015, Praga

Infor.pl: Jaka była geneza zorganizowania wspólnej konferencji przez doradców podatkowych z trzech państw? Skąd wyszedł pomysł tego przedsięwzięcia?

Danuta Bącler: Ważne sprawy zwykle dzieją się przez przypadek. Pomysł międzynarodowej konferencji podatkowej zrodził się po pięciu latach funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi, wchodzenie zagranicznych przedsiębiorstw na polski rynek tworzyły sprzyjające warunki dla ciekawych inicjatyw i odważnych pomysłów.

Konferencja „Podatki bez granic” jest tego przykładem. Mieliśmy szczęście spotkać prawdziwego człowieka renesansu – Panią dr Annettę Bussmann (1969-2011), niemiecką śpiewaczkę operową (alt), organistkę, prawniczkę, dyplomatkę, wreszcie konsula w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Dzięki Jej zaangażowaniu na rzecz wymiany kulturalnej pomiędzy Polską i Niemcami, a w szczególności polsko-niemieckiej współpracy prawniczej zrodził się pomysł polsko-niemieckiej konferencji wymiany wiedzy i doświadczeń.

W dniach 27-28 listopada 2009 r. w hotelu "Sofitel" we Wrocławiu odbyła się konferencja "Podatki bez granic. Polsko-Niemiecka Konferencja wymiany wiedzy i doświadczeń". Organizatorem i inicjatorem tego projektu byli: Dolnośląski Oddział KIDP wraz z Lubuskim Oddziałem KIDP we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu

W konferencji uczestniczyli polscy i niemieccy doradcy podatkowi, reprezentujący różne regiony swoich krajów oraz przedstawiciele: władzy ustawodawczej obu krajów, Sądów Administracyjnych zajmujących się sprawami podatkowymi w Polsce i Niemczech, świata nauki, polskiej i niemieckiej skarbowości, urzędów celnych a oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Pani Konsul Annette Bussmann

O randze tej konferencji niech świadczą nazwiska prelegentów i uczestników: Pan prof. dr hab. Ryszard Mastalski, Kier. Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego, Pan Prof. dr Claus Lambrecht - Sąd Skarbowy Berlin-Brandenburd, Pan prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Kier. Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Z-du prawa finansowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Peter Neiss - Szef Urzędu Finansowego w Oranienburgu, Pan Ryszard Pęk - Sędzia NSA i Prezes WSA we Wrocławiu, Pan Profesor dr hab. Witold Modzelewski, Pan Prof. dr hab. Jarosław Nabiałek, Pan Dariusz Polakowski - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pan dr Marcin Jamroży oraz niemieccy i polscy doradcy podatkowi: Withold Wollgarten, Waldemar Szewc, Sławomir Zieleń.

Pierwsza konferencja to też ciekawy eksperyment organizacyjny. Uczestników konferencji przywitała wokalistka zespołu „Przebudzenie” rewelacyjnym wykonaniem szlagieru zespołu "ABBA" pod tytułem "Money-Money". W pierwszym dniu konferencji, jako zapowiedź przedstawianych przez prelegentów zagadnień, zostały pokazane w konwencji scenek teatralnych - zagranych genialnie przez naszych doradców podatkowych - problemy nurtujące przedsiębiorców i ich doradców podatkowych, zarówno polskich jak i niemieckich.

Sukces pierwszej konferencji spowodował, że organizatorzy zdecydowali, że będzie to cykl konferencji pod nazwą „Podatki bez granic” a każda następna miała swoje hasło przewodnie.

I tak:

II – Wrocław 2010 - Otwarcie rynku pracy w aspekcie Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym

O tzw. „dyrektywie usługowej” można w skrócie powiedzieć, że wyrosła z potrzeby uwolnienia potencjału gospodarczego państw należących do wspólnoty europejskiej, po to by przedsiębiorcy oraz konsumenci mogli w pełni wykorzystywać dostępne warunki i możliwości. To także możliwość modernizowania polskich struktur w dziedzinie gospodarczej  i element zwiększający stan pewności prawnej wśród przedsiębiorców UE.

Organizatorzy zapewnili wysoki poziom merytoryczny konferencji poprzez zaproszenie do udziału w niej wielu znakomitych gości, między innymi: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński wygłosił wykład na temat: Zgodność polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym w kontekście swobody świadczenia usług i swobody przepływu pracowników, Sędzia WSA we Wrocławiu, Pani Dagmara Dominik przedstawiła uczestnikom: Sprawy polskie przed ETS odnoście odliczeń podatkowych, szef Urzędu Finansowego w Oranienburgu, Pan Peter Neiss omówił problem: Obcokrajowiec pracujący w Niemczech – praktyka, orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych.

III – Zielona Góra 2011 - VAT w transakcjach międzynarodowych – transakcje trójstronne

Transakcje trójstronne to procedury dokonywania obrotu między podmiotami z różnych krajów Wspólnoty, które mają zapobiec konieczności rozliczania VAT w dwóch krajach połączonemu z późniejszym występowaniem o zwrot tego podatku. Niezwykle ważny to problem, ponieważ różne są konsekwencje dla podatników w zakresie wypełniania przez nich obowiązków dokumentacyjnych, sprawozdawczych, ewidencyjnych i administracyjnych związanych w uczestnictwem w takiej transakcji.

Wspólnej organizacji konferencji podjęły się Oddziały: Dolnośląski, Lubuski, Wielkopolski i Zachodniopomorski wspólnie z Izbą  Doradców  Podatkowych Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg), a lista uczestników poszerzyła się o gości z Rosji, Ukrainy i Czech.

Międzynarodową rangę Konferencji potwierdzili obecni na Konferencji: Robert Oppermann – Dyrektor Referatu Podatków w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Marion Maurer – Referent ds. Podatku Obrotowego w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Joachim Schulz – Członek Zarządu Izby  Doradców  Podatkowych  Brandenburgii, Wolfgang Hey – Prezes Zarządu Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii, przedstawiciele sądownictwa administracyjnego z Polski: Sylwester Marciniak i Adam Bącal – sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Dariusz Skupień – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i Niemiec: prof. dr Thomas Stapperfend – Wiceprezydent Sądu Finansowego Berlina i Brandenburgii, przedstawiciele polskich organów podatkowych: Włodzimierz Obworski – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej  Górze, Barbara  Apenit – Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds.  Współpracy z Zagranicą w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze oraz przedstawiciele izb doradców podatkowych Federacji Rosyjskiej: Inna Khavanova – Przewodnicząca Departamentu Podatkowych badań i ekspertyz Izby Doradców Podatkowych Rosji, Irina Chernik – Członek Izby Doradców Podatkowych Rosji, Republiki Ukrainy: Iryna Tertyshnyk – Przewodnicząca Komisji  Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Doradców  Podatkowych Ukrainy, Oleg Shmal – Członek Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Doradców Podatkowych Ukrainy oraz Republiki Czeskiej: Jiri Skampa – Wiceprezes Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Jan Rambousek – doradca podatkowy.

IV - Poznań 2012 - Praktyczne aspekty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zjawisko podwójnego opodatkowania wynika z kolizji przepisów podatkowych różnych państw. Jest to „nałożenie porównywalnych podatków w dwóch (lub więcej) państwach na tego samego podatnika w odniesieniu do tego samego przedmiotu i za identyczny okres”(cyt. Konwencja OECD).

Aby uniknąć konfliktu dwukrotnych roszczeń do tych samych dochodów i konfliktu między fiskusami różnych krajów, podpisywane są przez kraje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. IV Konferencja poświęcona była zatem  praktycznym zagadnieniom dotyczącym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i mechanizmom ich funkcjonowania w krajach europejskich.

Kolejna imponująca lista gości i wykładowców: Prof. dr Claus Lambrecht - przedstawiciel Sądu Skarbowego Berlin-Brandenburg, Pan prof. Włodzimierz Nykiel, Pan prof. Jarosław Nabiałek, Pan dr Withold Wollgarten, Pan prof. Adam Mariański, Pan Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Adam Bącal, Pan Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Sylwester  Marciniak, Pan Waldemar Szewc, Pan Marcin Grześkowiak, Pan Ziemowit Kukulski, Pan Tomasz Piekielnik, Pan Michał Wilk, Martin Tucek-Przewodniczący Izby Doradców Podatkowych z Czech, Simona Ktofilowa, Nina Kisielewa-Członek Zarządu Permskiego Oddziału Izby Doradców Podatkowych Rosji, Robert Oppermann – Dyrektor Referatu Podatków w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Marion Maurer – Referent ds. Podatku Obrotowego w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Joachim Schulz – Członek Zarządu Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii, Wolfgang Hey – Prezes Zarządu Izby  Doradców Podatkowych Brandenburgii przedstawiciele polskich organów podatkowych a także Przewodniczący Confederation Fiscale Europeenne  Pan Jiri  Nekovar.

V – Wrocław 2013  - Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika

Ta edycja poświęcona była praktycznym aspektom reprezentowania  interesów  podatnika  przez  doradcę  podatkowego w  oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce, Czechach i w Niemczech.

Zagadnienia podejmowane w trakcie konferencji to m.in.: optymalizacja stosowania  prawa  podatkowego przez  doradców  podatkowych, nadużycie prawa – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa zagranicznych członków zarządów za zobowiązania podatkowe polskich spółek, różnice w polskim i niemieckim postępowaniu podatkowym – rola doradcy podatkowego na przykładzie postępowania w zakresie zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych.

Rangę jubileuszowej konferencji potwierdza kolejna imponująca lista wykładowców, gości i uczestników wśród których oprócz tradycyjnie już wspierających organizatorów konferencji  przedstawicieli świata nauki, warto wymienić: Pana dr Herberta Becherera, Wiceprzewodniczącego Confederation Fiscale Europeenne, Wiceministra Przemysłu i Handlu w Republice Czeskiej - Pan T.  Hajduska, posłankę do Parlamentu Europejskiego - Panią Lidię Geringer de Oedenberg. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, CFE - Confederation  Fiscale  Europeenne (Europejska Konfederacja Podatkowa), Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Konsulat Generalny Niemiec.

Ogromnym wsparciem dla organizatorów cyklu konferencji „Podatki bez granic” jest patronat i wsparcie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Infor.pl: To już kolejna edycja konferencji? Czy cieszy się zainteresowaniem równie dużym jak poprzednie?

Danuta Bącler: VI Międzynarodowa konferencja z cyklu „Podatki bez granic” pod hasłem przewodnim: Systemy podatkowe w Polsce, Czechach i Niemczech po raz pierwszy odbywa się poza granicami Polski. Głównym organizatorem tegorocznej konferencji będzie Czeska Izba Doradców Podatkowych, którą  jako pomysłodawcy całego cyklu konferencji, staramy się wspierać we wszystkich działaniach organizacyjnych. W ciągu ostatnich lat prestiż konferencji znacznie wzrósł i bardzo ucieszył nas fakt, że o przewodnictwo w organizacji konferencji w tym roku zabiegali nasi koledzy z Czech.

Udział w konferencji zadeklarowali doradcy podatkowi z Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji, Austrii potwierdzając jej międzynarodowy charakter.  Zainteresowanie konferencją jak zwykle jest duże - z Polski na konferencję pojedzie ponad 70 osób.


Infor.pl: Czym wyróżnia się tegoroczne wydarzenie? Jaki ma program?

Danuta Bącler: Program konferencji jest bogaty i waga problemów z którymi borykają się doradcy podatkowi, przeogromna. Kwestie podatkowe mają bardzo często zasięg międzynarodowy. Prawidłowy sposób postępowania przy rejestracjach, zastosowaniu przepisów podatkowych, rozliczaniu podatku VAT w transakcjach transgranicznych oraz dokumentacji cen transferowych pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, opodatkowaniu dochodów z udziału w zysku lub odsetek ze spółki matki oraz spółki córki znajdującej się na terenie państw sąsiednich, czyli w Republice Czeskiej, Niemczech, Polsce, Austrii oraz Słowacji, stanowią bardzo częste tematy wśród doradców podatkowych oraz ich klientów. Przedstawione na Konferencji w formie dyskusji panelowych przy udziale prelegentów z Republiki Czeskiej, Polski oraz Niemiec specjalistyczne poglądy i następnie dyskusja profesjonalistów podatkowych, dadzą możliwość zaznajomienia się z praktycznymi sposobami postępowania i momentami ryzyka, które kancelarie podatkowe w poszczególnych krajach często rozwiązują.

Tematem pierwszego dnia jest kontekst podatkowy i prawny przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez spółkę zależną od spółki dominującej w innym państwie traktatowym, problemy dotyczące zatrudniania pracowników i delegowania pracowników do innego państwa traktatowego, problemy praktyczne rozliczania podatku VAT w transakcjach transgranicznych, problemy z ujawnianiem i opodatkowaniem dochodów.

W drugim dniu konferencji dyskusja będzie koncentrować się na przedstawieniu relacji między spółkami zależnymi, określaniu prawidłowej podstawy opodatkowania i praktycznych problemach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Jest to pierwsza konferencja z tego cyklu, która ma otwarty charakter. Mogą w niej uczestniczyć nie tylko doradcy podatkowi. Skierowaliśmy zaproszenia na tę konferencję również do środowisk biznesowych mając głębokie przekonanie, że będzie to szerokie forum wymiany doświadczeń.

Szczegółowy program konferencji z listą i notkami biograficznymi wykładowców znajduje się na stronie internetowej: http://www.kdpcr.cz/informace/konferencja

Patronat nad konferencją objęły: CFE - Confederation  Fiscale  Europeenne (Europejska Konfederacja Podatkowa), Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Jesteśmy dumni również z tego, że honorowy patronat nad konferencją objęły: Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, a patronat medialny nad konferencji objął Portal INFOR.pl.

Konferencja stwarza również przestrzeń dla osobistych spotkań doradców podatkowych z sąsiadujących krajów Europy Środkowej nad tematami przekraczającymi nasze wspólne granice poprzez udział w imprezach towarzyszących. Tym razem odbędzie się to w klimacie kultury japońskiej z wieloma atrakcjami: taniec japoński, wybór najciekawszych strojów damskich i męskich, występ - taniec smoków japońskich, walka sumo - konkurs dla uczestników.

Infor.pl: Jakie cele ma konferencja oprócz edukacyjnego i integracyjnego? Czy doradcy z tych trzech państw rzeczywiście współpracują ze sobą i  wymieniają się doświadczeniami?

Danuta Bącler: Każda z dotychczasowych konferencji, a także obecna, to wypełnianie treścią hasła pierwszej konferencji: wymiana wiedzy i doświadczeń.

Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej problemy prawa podatkowego w państwach, z których pochodzą uczestnicy konferencji oraz wymiana doświadczeń i pogłębianie współpracy zarówno w obszarze nauki jak i praktyki gospodarczej, w kontekście harmonizacji podatków, która jest jednym z elementów procesu integracyjnego realizowanego w ramach Unii Europejskiej jak również konkurencji podatkowej.

Harmonizacja to budzący wiele emocji, niezwykle skomplikowanym proces, który napotyka opór ze strony państw członkowskich Unii Europejskiej, głównie z powodu obawy przed utratą suwerenności w sferze polityki podatkowej, podyktowanej również potrzebą realizacji narodowych, nierzadko specyficznych celów gospodarczych i społecznych.

O ile nie ma jeszcze i raczej nie będzie zastąpienia narodowych systemów podatkowych systemem wspólnotowym, pozostawia się na przykład ustalanie stawek podatkowych w wyłącznej kompetencji państw członkowskich, to w kontekście globalizacji działalności gospodarczej, istnienia szeregu powiązań kapitałowych, rodzinnych i innych ważne jest poznawanie systemów podatkowych obowiązujących w krajach współpracujących ze sobą przedsiębiorców.

Ważne jest również eliminowanie występujących na obszarze Wspólnoty przeszkód, utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym oraz wprowadzenie w miarę jednolitych zasad ustalania podstawy opodatkowania firm działających na obszarze więcej niż jednego  państwa członkowskiego.

Tę wiedzę muszą mieć doradcy podatkowi, aby wspomagać przedsiębiorców w ich działaniu na rynku wspólnotowym, aby oceniać ryzyka przy wykorzystywaniu elementów konkurencji podatkowej sąsiadujących państw oraz pomagać w skutecznym i bezpiecznym alokowaniu kapitałów, wykorzystującym instrumenty polityki podatkowej poszczególnych państw.

Każda z konferencji jest płaszczyzną  do  wymiany  doświadczeń  oraz  nawiązywania  interesujących  kontaktów  pomiędzy doradcami. To okazja do wymiany poglądów świata nauki i doradców podatkowych po to również, aby głos doradców podatkowych w sprawie opiniowania projektów aktów prawa podatkowego i propozycji nowych rozwiązań był słyszalny.

Nie można też przecenić osobistych kontaktów, nawiązywanych w trakcie takich spotkań, które w istotny sposób ułatwiają wzajemne relacje doradców podatkowych z poszczególnych państw.

Dziękuję za rozmowę

Adam Kuchta

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.