| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > „Podatki bez granic” – konferencja, na której warto być

„Podatki bez granic” – konferencja, na której warto być

VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 9-10 października 2015 r. w czeskiej Pradze, będzie znakomitą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między doradcami podatkowymi oraz przedsiębiorcami z Republiki Czeskiej, Polski oraz Niemiec. O tym, jak zrodził się pomysł zorganizowania konferencji, jak wyglądały w kolejnych latach i co nas czeka w tym roku – opowiada Pani Danuta Bącler, Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w wywiadzie udzielonym dla portalu Infor.pl

Portal Infor.pl jest patronem medialnych VI Międzynarodowej Konferencji „Podatki bez granic”. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdą Państwo tutaj: VI Międzynarodowa Konferencja "Podatki bez granic" - 9-10 października 2015, Praga

Infor.pl: Jaka była geneza zorganizowania wspólnej konferencji przez doradców podatkowych z trzech państw? Skąd wyszedł pomysł tego przedsięwzięcia?

Danuta Bącler: Ważne sprawy zwykle dzieją się przez przypadek. Pomysł międzynarodowej konferencji podatkowej zrodził się po pięciu latach funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami zagranicznymi, wchodzenie zagranicznych przedsiębiorstw na polski rynek tworzyły sprzyjające warunki dla ciekawych inicjatyw i odważnych pomysłów.

Konferencja „Podatki bez granic” jest tego przykładem. Mieliśmy szczęście spotkać prawdziwego człowieka renesansu – Panią dr Annettę Bussmann (1969-2011), niemiecką śpiewaczkę operową (alt), organistkę, prawniczkę, dyplomatkę, wreszcie konsula w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Dzięki Jej zaangażowaniu na rzecz wymiany kulturalnej pomiędzy Polską i Niemcami, a w szczególności polsko-niemieckiej współpracy prawniczej zrodził się pomysł polsko-niemieckiej konferencji wymiany wiedzy i doświadczeń.

W dniach 27-28 listopada 2009 r. w hotelu "Sofitel" we Wrocławiu odbyła się konferencja "Podatki bez granic. Polsko-Niemiecka Konferencja wymiany wiedzy i doświadczeń". Organizatorem i inicjatorem tego projektu byli: Dolnośląski Oddział KIDP wraz z Lubuskim Oddziałem KIDP we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu

W konferencji uczestniczyli polscy i niemieccy doradcy podatkowi, reprezentujący różne regiony swoich krajów oraz przedstawiciele: władzy ustawodawczej obu krajów, Sądów Administracyjnych zajmujących się sprawami podatkowymi w Polsce i Niemczech, świata nauki, polskiej i niemieckiej skarbowości, urzędów celnych a oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Pani Konsul Annette Bussmann

O randze tej konferencji niech świadczą nazwiska prelegentów i uczestników: Pan prof. dr hab. Ryszard Mastalski, Kier. Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego, Pan Prof. dr Claus Lambrecht - Sąd Skarbowy Berlin-Brandenburd, Pan prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Kier. Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Z-du prawa finansowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Peter Neiss - Szef Urzędu Finansowego w Oranienburgu, Pan Ryszard Pęk - Sędzia NSA i Prezes WSA we Wrocławiu, Pan Profesor dr hab. Witold Modzelewski, Pan Prof. dr hab. Jarosław Nabiałek, Pan Dariusz Polakowski - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pan dr Marcin Jamroży oraz niemieccy i polscy doradcy podatkowi: Withold Wollgarten, Waldemar Szewc, Sławomir Zieleń.

Pierwsza konferencja to też ciekawy eksperyment organizacyjny. Uczestników konferencji przywitała wokalistka zespołu „Przebudzenie” rewelacyjnym wykonaniem szlagieru zespołu "ABBA" pod tytułem "Money-Money". W pierwszym dniu konferencji, jako zapowiedź przedstawianych przez prelegentów zagadnień, zostały pokazane w konwencji scenek teatralnych - zagranych genialnie przez naszych doradców podatkowych - problemy nurtujące przedsiębiorców i ich doradców podatkowych, zarówno polskich jak i niemieckich.

Sukces pierwszej konferencji spowodował, że organizatorzy zdecydowali, że będzie to cykl konferencji pod nazwą „Podatki bez granic” a każda następna miała swoje hasło przewodnie.

I tak:

II – Wrocław 2010 - Otwarcie rynku pracy w aspekcie Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym

O tzw. „dyrektywie usługowej” można w skrócie powiedzieć, że wyrosła z potrzeby uwolnienia potencjału gospodarczego państw należących do wspólnoty europejskiej, po to by przedsiębiorcy oraz konsumenci mogli w pełni wykorzystywać dostępne warunki i możliwości. To także możliwość modernizowania polskich struktur w dziedzinie gospodarczej  i element zwiększający stan pewności prawnej wśród przedsiębiorców UE.

Organizatorzy zapewnili wysoki poziom merytoryczny konferencji poprzez zaproszenie do udziału w niej wielu znakomitych gości, między innymi: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński wygłosił wykład na temat: Zgodność polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym w kontekście swobody świadczenia usług i swobody przepływu pracowników, Sędzia WSA we Wrocławiu, Pani Dagmara Dominik przedstawiła uczestnikom: Sprawy polskie przed ETS odnoście odliczeń podatkowych, szef Urzędu Finansowego w Oranienburgu, Pan Peter Neiss omówił problem: Obcokrajowiec pracujący w Niemczech – praktyka, orzecznictwo sądowe i interpretacje organów podatkowych.

III – Zielona Góra 2011 - VAT w transakcjach międzynarodowych – transakcje trójstronne

Transakcje trójstronne to procedury dokonywania obrotu między podmiotami z różnych krajów Wspólnoty, które mają zapobiec konieczności rozliczania VAT w dwóch krajach połączonemu z późniejszym występowaniem o zwrot tego podatku. Niezwykle ważny to problem, ponieważ różne są konsekwencje dla podatników w zakresie wypełniania przez nich obowiązków dokumentacyjnych, sprawozdawczych, ewidencyjnych i administracyjnych związanych w uczestnictwem w takiej transakcji.

Wspólnej organizacji konferencji podjęły się Oddziały: Dolnośląski, Lubuski, Wielkopolski i Zachodniopomorski wspólnie z Izbą  Doradców  Podatkowych Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg), a lista uczestników poszerzyła się o gości z Rosji, Ukrainy i Czech.

Międzynarodową rangę Konferencji potwierdzili obecni na Konferencji: Robert Oppermann – Dyrektor Referatu Podatków w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Marion Maurer – Referent ds. Podatku Obrotowego w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Joachim Schulz – Członek Zarządu Izby  Doradców  Podatkowych  Brandenburgii, Wolfgang Hey – Prezes Zarządu Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii, przedstawiciele sądownictwa administracyjnego z Polski: Sylwester Marciniak i Adam Bącal – sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Dariusz Skupień – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i Niemiec: prof. dr Thomas Stapperfend – Wiceprezydent Sądu Finansowego Berlina i Brandenburgii, przedstawiciele polskich organów podatkowych: Włodzimierz Obworski – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej  Górze, Barbara  Apenit – Kierownik Wieloosobowego Stanowiska ds.  Współpracy z Zagranicą w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze oraz przedstawiciele izb doradców podatkowych Federacji Rosyjskiej: Inna Khavanova – Przewodnicząca Departamentu Podatkowych badań i ekspertyz Izby Doradców Podatkowych Rosji, Irina Chernik – Członek Izby Doradców Podatkowych Rosji, Republiki Ukrainy: Iryna Tertyshnyk – Przewodnicząca Komisji  Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Doradców  Podatkowych Ukrainy, Oleg Shmal – Członek Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Doradców Podatkowych Ukrainy oraz Republiki Czeskiej: Jiri Skampa – Wiceprezes Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Jan Rambousek – doradca podatkowy.

IV - Poznań 2012 - Praktyczne aspekty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zjawisko podwójnego opodatkowania wynika z kolizji przepisów podatkowych różnych państw. Jest to „nałożenie porównywalnych podatków w dwóch (lub więcej) państwach na tego samego podatnika w odniesieniu do tego samego przedmiotu i za identyczny okres”(cyt. Konwencja OECD).

Aby uniknąć konfliktu dwukrotnych roszczeń do tych samych dochodów i konfliktu między fiskusami różnych krajów, podpisywane są przez kraje umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. IV Konferencja poświęcona była zatem  praktycznym zagadnieniom dotyczącym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i mechanizmom ich funkcjonowania w krajach europejskich.

Kolejna imponująca lista gości i wykładowców: Prof. dr Claus Lambrecht - przedstawiciel Sądu Skarbowego Berlin-Brandenburg, Pan prof. Włodzimierz Nykiel, Pan prof. Jarosław Nabiałek, Pan dr Withold Wollgarten, Pan prof. Adam Mariański, Pan Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Adam Bącal, Pan Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Sylwester  Marciniak, Pan Waldemar Szewc, Pan Marcin Grześkowiak, Pan Ziemowit Kukulski, Pan Tomasz Piekielnik, Pan Michał Wilk, Martin Tucek-Przewodniczący Izby Doradców Podatkowych z Czech, Simona Ktofilowa, Nina Kisielewa-Członek Zarządu Permskiego Oddziału Izby Doradców Podatkowych Rosji, Robert Oppermann – Dyrektor Referatu Podatków w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Marion Maurer – Referent ds. Podatku Obrotowego w Ministerstwie Finansów Brandenburgii, Joachim Schulz – Członek Zarządu Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii, Wolfgang Hey – Prezes Zarządu Izby  Doradców Podatkowych Brandenburgii przedstawiciele polskich organów podatkowych a także Przewodniczący Confederation Fiscale Europeenne  Pan Jiri  Nekovar.

V – Wrocław 2013  - Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika

Ta edycja poświęcona była praktycznym aspektom reprezentowania  interesów  podatnika  przez  doradcę  podatkowego w  oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce, Czechach i w Niemczech.

Zagadnienia podejmowane w trakcie konferencji to m.in.: optymalizacja stosowania  prawa  podatkowego przez  doradców  podatkowych, nadużycie prawa – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa zagranicznych członków zarządów za zobowiązania podatkowe polskich spółek, różnice w polskim i niemieckim postępowaniu podatkowym – rola doradcy podatkowego na przykładzie postępowania w zakresie zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych.

Rangę jubileuszowej konferencji potwierdza kolejna imponująca lista wykładowców, gości i uczestników wśród których oprócz tradycyjnie już wspierających organizatorów konferencji  przedstawicieli świata nauki, warto wymienić: Pana dr Herberta Becherera, Wiceprzewodniczącego Confederation Fiscale Europeenne, Wiceministra Przemysłu i Handlu w Republice Czeskiej - Pan T.  Hajduska, posłankę do Parlamentu Europejskiego - Panią Lidię Geringer de Oedenberg. Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, CFE - Confederation  Fiscale  Europeenne (Europejska Konfederacja Podatkowa), Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Konsulat Generalny Niemiec.

Ogromnym wsparciem dla organizatorów cyklu konferencji „Podatki bez granic” jest patronat i wsparcie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Infor.pl: To już kolejna edycja konferencji? Czy cieszy się zainteresowaniem równie dużym jak poprzednie?

Danuta Bącler: VI Międzynarodowa konferencja z cyklu „Podatki bez granic” pod hasłem przewodnim: Systemy podatkowe w Polsce, Czechach i Niemczech po raz pierwszy odbywa się poza granicami Polski. Głównym organizatorem tegorocznej konferencji będzie Czeska Izba Doradców Podatkowych, którą  jako pomysłodawcy całego cyklu konferencji, staramy się wspierać we wszystkich działaniach organizacyjnych. W ciągu ostatnich lat prestiż konferencji znacznie wzrósł i bardzo ucieszył nas fakt, że o przewodnictwo w organizacji konferencji w tym roku zabiegali nasi koledzy z Czech.

Udział w konferencji zadeklarowali doradcy podatkowi z Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji, Austrii potwierdzając jej międzynarodowy charakter.  Zainteresowanie konferencją jak zwykle jest duże - z Polski na konferencję pojedzie ponad 70 osób.

Czytaj także

Ekspert:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Autor:

Zdjęcia

Danuta Bącler - doradca podatkowy prowadzący nieustannie własną kancelarię od 1991 roku, najpierw jako biuro rachunkowe, a później rodzinną firmę (kancelarię podatkową). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej: Akademii Ekonomicznej).  Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącej Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W poprzedniej kadencji Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP była skarbnikiem. Z powodzeniem łączy pracę zawodową z prowadzeniem zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym na studiach podyplomowych dla kandydatów na doradców podatkowych.
Danuta Bącler - doradca podatkowy prowadzący nieustannie własną kancelarię od 1991 roku, najpierw jako biuro rachunkowe, a później rodzinną firmę (kancelarię podatkową). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej: Akademii Ekonomicznej). Obecnie pełni obowiązki Przewodniczącej Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W poprzedniej kadencji Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIDP była skarbnikiem. Z powodzeniem łączy pracę zawodową z prowadzeniem zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym na studiach podyplomowych dla kandydatów na doradców podatkowych.

Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r.64.35 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK