reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych – opinia Szefa KAS

Wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych – opinia Szefa KAS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, podczas odmowy wydania indywidualnej interpretacji podatkowej (zgodnie z art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej - tj w przypadku przypuszczenia zaistnienia praktyki unikania opodatkowania), będzie miał obowiązek wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany Ordynacji podatkowej w tym zakresie mają obowiązywać od 1 sierpnia 2017 roku.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się 12 czerwca 2017 r. nowy projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów.

W zakresie Ordynacji podatkowej projekt przewiduje:

- nałożenie na Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej obowiązku wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (w procedurze wydawania indywidualnej interpretacji podatkowej) nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

- umożliwienie upoważnienia innego niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. Wprowadzenie takiego uregulowania umożliwi przekazanie prowadzenia Rejestru organowi niższego stopnia, co przyczyni się do usprawnienia obsługi systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie Rejestr.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Opinia Szefa KAS

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu ustawy dotyczy art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej i ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania) lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o VAT.

W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zobligowany do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Organ interpretacyjny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, będzie mógł się zatem oprzeć na uprzednio wydanej opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii.

Uprzednio wydaną opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Proponowana zmiana ma przede wszystkim na celu usprawnienie działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wydawania tych opinii, poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów. 

Minister Rozwoju i Finansów informuje, że w ciągu 8 miesięcy obowiązywania regulacji zawartych w art. 14b § 5b-5c Ordynacji podatkowej (dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania), do ministra właściwego do spraw finansów publicznych (stan do dnia 28.02.2017 r.) wpłynęło ponad 700 wniosków organów interpretacyjnych o wydanie opinii wskazanej w art. 14b § 5c. W zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania niemal 600 wniosków (ok. 85%) dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym organ opiniujący otrzymywał w krótkim okresie czasu znaczną liczbę zapytań dotyczących identycznych spraw, np. związanych z oferowaniem pracownikom, obok zwykłego wynagrodzenia, uczestnictwa w tzw. programach motywacyjnych, w ramach których otrzymywali oni m.in. akcje lub pochodne instrumenty finansowe.

Zdaniem Ministra wprowadzenie tej zmiany wpłynie korzystnie na zracjonalizowanie współpracy Dyrektora KIS oraz Szefa KAS w tym zakresie oraz wykorzystania zasobów ludzkich w odpowiednich komórkach Krajowej Informacji Skarbowej oraz komórkach obsługujących Szefa KAS i w efekcie wyeliminuje powielanie wykonywania czynności w sprawach odpowiadających zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Przedmiotowa zmiana legislacyjna wpłynie zatem pozytywnie na realizację zadań administracji podatkowej związanych stricte z unikaniem opodatkowania.

Organ prowadzący Rejestr Zastawów Skarbowych

Artykułem 150 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, z późn. zm.) nadano nowe brzmienie art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1649, z późn. zm.), uchylając art. 43 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648,768). Tym samym zrezygnowano z konieczności wyznaczenia innego, niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej, organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

Natomiast w celu ułatwienia realizacji przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych wskazane jest uzupełnienie przepisu art. 43 ustawy – Ordynacja podatkowa o delegację umożliwiającą powierzenie prowadzenia Rejestru innemu, niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej, organowi KAS.

Zgodnie z projektem, nowelizacja ma wejść w życie od 1 sierpnia 2017 roku.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Wnuczek

Jestem aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy wspierałem klientów w obszarze prawa podatkowego i postępowań.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama