Kategorie

Na odliczenie podatku VAT będzie cały rok

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
Sejm zaczyna prace nad nowelizacją ustawy o VAT przygotowaną przez PO. PO chce skrócić termin zwrotu podatku do 50 dni i wydłużyć do roku okres do odliczenia. Projekt ujednolica moment powstania obowiązku podatkowego i wprowadza ryczałtowy VAT.

Na obecnym posiedzeniu Sejmu rozpatrywany jest projekt zmian w VAT, którego wnioskodawcą jest Platforma Obywatelska. Nowelizacja sygnowana przez PO to w rzeczywistości nieznacznie zmodyfikowany projekt, nad którym przez ponad rok pracował Sejm poprzedniej kadencji.

Nowelizację ustawy o VAT opracowało także Ministerstwo Finansów. Obie propozycje zawierają wiele korzystnych i oczekiwanych przez podatników rozwiązań podatkowych.

Do najważniejszych można zaliczyć likwidację 30-proc. sankcji, uregulowanie instytucji składów konsygnacyjnych, czy wprowadzenie możliwości składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Nowelizacja Platformy Obywatelskiej w pewnym zakresie idzie jednak dalej niż projekt rządowy. Przewiduje znaczne wydłużenie okresu, w którym możliwe jest odliczenie podatku oraz skrócenie terminu zwrotu VAT, a ponadto zmiany, których projekt rządowy nie uwzględnia, w tym: ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wprowadzenie ryczałtu w VAT.

Szybszy zwrot VAT

Zdaniem Pawła Jabłonowskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, projekt PO należy ocenić jako bardziej korzystny dla przedsiębiorców od projektu rządowego.

Niektóre z proponowanych zmian wykraczają istotnie poza to, co zaproponował rząd. Dotyczy to np. zmiany terminu zwrotu VAT. Projekt rządowy zakłada, iż podstawowym terminem zwrotu będzie 60 dni.

- Projekt poselski skraca natomiast ten termin do 50 dni, co powoduje, że podatnik aż o 10 dni krócej będzie kredytował Skarb Państwa - mówi Paweł Jabłonowski. Dodaje, że z biznesowego punktu widzenia poprawia to warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zwiększa się płynność finansowa przedsiębiorców, co pozwala lepiej organizować prowadzenie działalności.

- Należy jednak pamiętać, że z powyższej preferencji nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy wykonują czynności opodatkowane krócej niż rok - zwraca uwagę Paweł Jabłonowski.

Więcej czasu na odliczenie

Reklama

Oba projekty przewidują także wydłużenie okresu do odliczania podatku naliczonego. Dziś podatnik rozliczający się miesięcznie ma na to dwa miesiące. Propozycja MF wydłuża ten okres do trzech miesięcy. Projekt PO umożliwia odliczenie podatku przez okres jednego roku od momentu otrzymania faktury, jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego.

Według Andrzeja Bernatka, doradcy podatkowego w KPMG, konieczność wydłużenia okresu, w którym jest możliwe odliczenie VAT bez konieczności składania korekty deklaracji, jest chyba dla wszystkich przedsiębiorców zupełnie oczywista. Jak podkreśla ekspert, doradcy podatkowi postulowali to od lat i wszystkie projekty zmiany do ustawy konsultowane ze środowiskiem doradców uwzględniały zmianę w tym kierunku.

- Dyskusję, czy okres odliczenia rozszerzyć do 3 czy maksymalnie do 12 miesięcy, można skwitować jedynie powiedzeniem, że lepsze rozwiązanie jest wrogiem dobrego - mówi Andrzej Bernatek. Należy mieć nadzieję, że propozycja zawarta w projekcie poselskim zostanie przez parlament zaakceptowana. Zdaniem eksperta teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby okres ten był jeszcze dłuższy.

Reklama

- Jeżeli VAT ma być naprawdę neutralny dla przedsiębiorców, to powinni oni zawsze mieć możliwość odliczenia w przypadku zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi, a już tylko od samych zainteresowanych zależy, jak szybko to zrobią, a tym samym jak efektywne będą ich rozliczenia podatkowe - twierdzi Andrzej Bernatek. Dodaje, że nie sposób zgodzić się z argumentacją MF, że trzymiesięczny okres to maksimum, którego przekroczenie spowoduje niemożność kontrolowania nieuczciwych podatników.

- To kolejny przykład próby tworzenia prawa opartego na założeniu, że prawo nie służy większości uczciwych podatników, ale jest narzędziem do ścigania nieuczciwej mniejszości - ocenia ekspert.

Obowiązek podatkowy

Poselska nowela zakłada ponadto ujednolicenie momentu powstawania obowiązku podatkowego. Zgodnie z projektem obowiązek podatkowy powstawałby z chwilą dostawy towaru lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi. Nie może to być jednak moment późniejszy niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności lub upływu terminu, w którym należy ją uregulować.

 

Proponowane rozwiązanie nie jest obligatoryjne. Możliwe będzie stosowanie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego.

- W niektórych sytuacjach rozwiązanie takie może okazać się korzystniejsze dla przedsiębiorcy - twierdzi Paweł Jabłonowski.

Jak wyjaśnia Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy z kancelarii podatkowej Ożóg i Wspólnicy, podatnik według swojego wyboru mógłby rozliczać VAT z całej działalności według jednolitej zasady lub według szczególnych zasad powstawania obowiązku podatkowego. Zdaniem eksperta pewne wątpliwości budzi jednak zasada wyboru formy rozliczeń. Według projektu podatnik byłby obowiązany stosować zasady szczególne, a dopiero po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego miałby możliwość stosować jednolitą zasadę dla wszystkich czynności.

- To rozwiązanie będzie korzystne dla obecnie działających podatników, gdyż nie zostaną oni zaskoczeni nagłą zmianą zasad. Jeśli nie dokonają zawiadomienia, będą rozliczać się według zasad dotychczasowych - mówi Andrzej Nikończyk. Zdaniem eksperta proponowane rozwiązanie może okazać się jednak krótkowzroczne. Zmiana ustawy z założenia ma bowiem obowiązywać wiele lat, zatem wszystkie podmioty rozpoczynające działalność w kolejnych latach będą musiały zawiadomić urząd skarbowy o wyborze jednolitej zasady powstawania obowiązku podatkowego lub stosować zasady szczególne.

- Proponowane uproszczenie założenia powinno być jednak adresowane głównie do podatników rozpoczynających działalność (np. rozpoczynających wynajem mieszkania i odprzedających usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną itd.), by im ułatwić rozliczanie VAT - twierdzi Andrzej Nikończyk. W ocenie eksperta regułą powinien być zatem jednolity moment powstania obowiązku podatkowego, zaś podatnicy zainteresowani stosowaniem zasad szczególnych mogliby skorzystać z takiej opcji.

Ryczałtowy VAT

Nowelizacja PO wprowadza także ryczałtowy VAT dla drobnych podatników (których przychody nie przekraczają 50 tys. euro). Jak wskazuje Paweł Jabłonowski, w intencji posłów ma to ułatwić dokonywanie rozliczeń takim przedsiębiorcom. Jednak skorzystanie z tej preferencji obarczone zostało mnóstwem wymogów, co może zniechęcić podatników do jej stosowania.

Konieczność pisemnego zawiadomienia o wyborze ryczałtu, a także obowiązek prowadzenia dziennej ewidencji obrotów nie spowodują, że ta forma rozliczeń stanie się popularna.

- Również brak możliwości odliczania podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością działać będzie odstraszająco na przedsiębiorców - ocenia Paweł Jabłonowski. Ekspert podkreśla że projekt nie wskazuje, jaki rodzaj usług miałby podlegać opodatkowaniu ryczałtem.

Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że przepisy dotyczące ryczałtu bez odpowiedniej modyfikacji mogą okazać się bezwartościowe.

- Jednocześnie kierunek zmian należy ocenić pozytywnie, gdyż przy odpowiednich modyfikacjach, szczególnie dotyczących odformalizowania tej procedury, może ona ułatwić prowadzenie działalności drobnym przedsiębiorcom - twierdzi Paweł Jabłonowski.

Rozszerzenie katalogu zwolnień

Projekt nowelizacji ustawy o VAT autorstwa Ministerstwa Finansów został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów i niebawem również trafi do Sejmu. W projekcie dodatkowo zaproponowano rozszerzenie wyłączenia z opodatkowania VAT również w odniesieniu do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dziś spod zakresu ustawy o VAT wyłączone są jedynie transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. W przypadku przekazania części przedsiębiorstwa, np. zakładu rzemieślniczego, warunek ten w praktyce jest niemożliwy do spełnienia. W projekcie zdefiniowano pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie analogiczna jak określona w ustawie o podatku dochodowym. Wyłączenie z VAT miałoby zastosowanie pod warunkiem, że nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z Ordynacją podatkową wejdzie w prawa i obowiązki zbywcy oraz będzie podatnikiem VAT lub stanie się nim w wyniku tej transakcji.

W projekcie rządowym wprowadzono ponadto zwolnienie z podatku dla wszystkich obiektów budownictwa po pierwszym zasiedleniu, a nie jak obecnie tylko dla tych o charakterze mieszkalnym. W związku z tym zmieniona została definicja pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z projektem, należy przez to rozumieć oddanie po wybudowaniu lub po ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Ustawa zakłada także m.in. podniesienie limitu, poniżej którego przekazanie jednostkowego towaru (prezentu małej wartości) nie podlega o podatkowaniu VAT z 5 zł do 10 zł. Wartość przekazywanego prezentu będzie ustalana według ceny nabycia, a gdy nie ma ceny nabycia - według jednostkowego kosztu wytworzenia.

50 tys. euro ma wynieść limit przychodów podatników, którzy będą chcieli skorzystać z ryczałtu VAT

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Projekty zmian w ustawie o VAT

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.