REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Udokumentowanie zakupu środka trwałego

REKLAMA

Czy autoklaw, którego zakup udokumentowany został dowodem uiszczenia ceny, dowodem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zgromadzoną korespondencją prowadzoną ze sprzedawcą może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki podlegających amortyzacji? - Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie z 30 października 2006 r. (nr IS.I/2-4231/20/06)

Odpowiedź:

Przedstawiając stan faktyczny spółka wskazała, że dokonała na rzecz osoby fizycznej wpłaty kwoty 5250 zł tytułem ceny za sprzedany jej autoklaw. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami sprzedawca miał po wpływie należności na konto przesłać wnioskującej przedmiot sprzedaży wraz z umową, lecz wywiązał się tylko z obowiązku dostawy towaru, natomiast nie dopełnił formalności związanych z umową. Spółka w związku z niemożnością uzyskania ww. potwierdzenia zawarcia umowy odprowadziła podatek od czynności cywilnoprawnych, jednakże powstał problem z wprowadzeniem autoklawu do ewidencji środków trwałych spółki i z jego amortyzacją. W tak opisanym stanie faktycznym spółka wniosła o wydanie interpretacji, czy autoklaw, którego zakup udokumentowany został dowodem uiszczenia ceny, dowodem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zgromadzoną korespondencją prowadzoną ze sprzedawcą, może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki podlegających amortyzacji. Jej zdaniem, cyt.: „na podstawie dowodu wpłaty ceny, odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych oraz korespondencji prowadzonej ze sprzedawcą mogła wprowadzić ww. przedmiot jako środek trwały zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. Takie stanowisko potwierdza „fakt, iż ustawodawca dokonując zmian w kodeksie cywilnym uchylił przepis, który przewidywał wymóg formy pisemnej dla czynności prawnych powodujących rozporządzenie prawem o wartości powyżej dwóch tysięcy zł”. Skoro spółka jest w posiadaniu dowodu wpłaty ceny oraz przedmiotu umowy wraz z instrukcjami, istnieje możliwość wprowadzenia go do ewidencji i amortyzacji.
 

Stanowisko organów podatkowych:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, po dokonaniu oceny stanowiska zawartego w ww. wniosku, postanowieniem z 7 czerwca 2006 r., znak USIl--423/45/3/06, stwierdził, że interpretacja przepisów prawa podatkowego dokonana przez wnioskującą jest nieprawidłowa. W uzasadnieniu ww. postanowienia, wskazując na zapisany w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, oraz na sposób dokumentowania transakcji zapisany w art. 21 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), stwierdził, że spółka, nie posiadając dowodu księgowego potwierdzającego zakup środka trwałego w postaci faktury, ani pisemnej umowy cywilnoprawnej stwierdzającej prawo własności zakupionej maszyny bądź dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy określonej w art. 17a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (umowa leasingu), nie ma prawa do ujęcia posiadanego autoklawu w stosownej ewidencji, a w konsekwencji nie ma prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego urządzenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie analizując przedstawiony stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy oraz przedmiotowe postanowienie stwierdził:
Stosownie do zapisu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c ww. ustawy, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania (...) maszyny, urządzenia (...) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W świetle zapisu art. 16d ust. 2 ww. ustawy składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Wynikający z zapisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, jakimi niewątpliwie jest ustawa o rachunkowości, nie oznacza, iż przepisy ustawy o rachunkowości są przepisami „podatkotwórczymi”, a co za tym idzie, zapisy zaistniałych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, dokonywane tylko w sposób przewidziany jej przepisami, mogą być przekładane wprost do rozstrzygania spraw podatkowych. Zakres obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami, zapisany w art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odnosi się do prowadzenia ich w taki sposób, by na ich podstawie możliwe było określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku, a w zakresie ewidencji majątku trwałego tak, by zawarte w nich były informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 marca 2004 r. (sygn. akt III SA 1240/02, POP 2005/4/106) wskazał, że wydatki faktycznie poczynione, a jedynie wadliwie, czy też w sposób niepełny udokumentowane, nie mogą być tylko z tego powodu pominięte przy określaniu podstawy opodatkowania, jeśli mogą być udowodnione innymi dowodami zasługującymi na wiarę, chyba że przepisy prawa podatkowego przewidują określony sposób dokumentowania tych wydatków. W kwestii udokumentowania wydatków wypowiedział się także Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2001 r. (sygn. akt III SA 3352/99, PP 2002/2/63), stwierdzając, że przepisów ustawy o rachunkowości nie należy stosować wprost do rozstrzygnięcia spraw podatkowych, a zakres obowiązku podatkowego może być określony tylko ustawami podatkowymi. Prowadzi to do wniosku, iż poniesienie wydatku może być, praktycznie rzecz biorąc, udowodnione każdym rzetelnym i wiarygodnym dowodem.

Z uwagi na powyższe oraz stan faktyczny sprawy, wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli postanowienie rażąco narusza prawo. Zawarte w uzasadnieniu ww. postanowienia stanowisko, iż w sytuacji braku na dzień wprowadzenia autoklawu do ewidencji środków trwałych faktury potwierdzającej zakup tego urządzenia pozbawia spółkę (która w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego nabyła środek trwały w drodze kupna-sprzedaży) możliwości ujęcia posiadanej maszyny w stosownej ewidencji, nie jest zasadne.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA