reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Jak opodatkować otrzymane odszkodowanie

Jak opodatkować otrzymane odszkodowanie

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 listopada 2006 r., nr PB I-3/4117/IN-72/US/2006/PM


INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO - GŁÓWNA TEZA
Otrzymane przez podatniczkę - tytułem odszkodowania - wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości jest realizacją uzgodnień zawartych w podpisanej z Telekomunikacją Polską S.A. umowie. Tym samym "odszkodowanie" to nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 updof gdyż przepis ten wyłącza możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymane na podstawie zawartych umów.

Otrzymane wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości (zwane w umowie odszkodowaniem) nie podlega zwolnieniu z opodatkowania i należy je zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali progresywnej określonej w art. 27 w/w ustawy.

KOMENTARZ EKSPERTA
W katalogu przychodów zwolnionych z opodatkowania ustawodawca umieścił m.in. odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, wprowadzając jednocześnie od tej reguły wyjątek. Zwolnieniem tym nie zostały objęte tego typu odszkodowania, jeśli wynikają one z zawartych umów lub ugód. Ponieważ zakres tego wyłączenia ze zwolnienia budził wątpliwości interpretacyjne, do zagadnienia tego odniósł się NSA w wyroku z 28 czerwca 2004 r. (sygn. akt FSK 196/04). Sąd podkreślił, że za odszkodowania wypłacone na podstawie przepisów prawa uznać należy odszkodowania, których źródłem jest przepis prawa, niezależnie od tego, czy bezpośrednim tytułem okaże się decyzja organu państwa, wyrok sądu czy też umowa.

Trzeba pamiętać, że aby zakwalifikować wypłacone świadczenie jako odszkodowanie, należy każdorazowo zbadać, czy wystąpiła szkoda, która jest albo źródłem zobowiązania przy tzw. odpowiedzialności ex delicto (art. 415 k.c.), albo stanowi następstwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przy odpowiedzialności ex contractu (471 k.c.). Jej wystąpienie musi zostać spowodowane działaniem lub innym zdarzeniem, a ponadto między szkodą a danym faktem musi istnieć związek przyczynowy. Brak lub przerwanie takiego związku wyłącza odpowiedzialność. Dlatego nie nazwa, ale rzeczywisty charakter świadczenia decyduje o tym, czy przybiera ono cechy odszkodowania, czy też nie.

W omawianym przypadku otrzymane wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości jest realizacją uzgodnień zawartych w podpisanej z operatorem telekomunikacyjnym w umowie zawartej zgodnie z art. 140 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Z przepisu tego wynika, że właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ma obowiązek umożliwić instalowanie na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod, na albo nad nieruchomością oraz umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości. Warunki korzystania z nieruchomości przez operatora ustala się w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora o jej zawarcie. Z przepisu tego wynika również, że korzystanie z nieruchomości ma charakter odpłatny, chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości, na ich wniosek. Dopiero gdyby nie doszło do zawarcia umowy w opisanym wyżej trybie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, regulujące zasady wywłaszczenia oraz wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz właściciela nieruchomości.

Dlatego Dyrektor Izby Skarbowej postąpił prawidłowo odmawiając zmiany postanowienia organu pierwszej instancji, w którym uznano, że powyższe wynagrodzenie nazwane w umowie odszkodowaniem nie korzysta ze przywołanego zwolnienia od podatku dochodowego, gdyż przepis ten wyłącza możliwość zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymane na podstawie zawartych umów, których źródłem nie jest przepis prawa. Organ odwoławczy słusznie zakwalifikował otrzymane wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości do przychodów z innych źródeł, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przywołane w interpretacji przepisy nie uległy zmianie. Jednak trzeba pamiętać, że od 11 grudnia 2006 r. art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) updof w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej, został uznany za niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. (opubl. w Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1657). Ponieważ powyższa interpretacja nie dotyczy ugody sądowej, to zachowuje swoją aktualność również w 2007 r.

Interpretację skomentowała
Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy
reklama

Czytaj także

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama