| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Inne > Jaki kurs należy zastosować do rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika

Jaki kurs należy zastosować do rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika

W marcu 2007 r. pracownik zatrudniony w firmie na umowę o pracę został wysłany w podróż służbową do Niemiec. Po powrocie przedstawił faktury w euro, potwierdzające pokrycie kosztów paliwa i noclegów. Pracownik nie dostał zaliczki na podróż służbową. Jaki kurs powinien być przyjęty do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej z euro na złote? Czy powinien to być kurs z dnia rozliczenia się z delegacji, czy też kurs z dnia poniesienia wydatku z faktury?

rada

 

Do przeliczenia na złote kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika poniesionych w euro należy zastosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu przez spółkę, tj. dzień zaksięgowania kosztów paliwa i noclegów na podstawie przedstawionych przez pracownika faktur.

uzasadnienie

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Koszty poniesione w walutach obcych należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 15 ust. 1 updop).

Przepisy podatku dochodowego nie zawierają ani zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów wydatków poniesionych przez pracodawcę z tytułu podróży służbowych pracowników (z wyjątkiem kosztów ryczałtowych i diet).

Ustalenie wysokości kosztów związanych z podróżą służbową poniesionych bezpośrednio przez pracownika, np. kosztów paliwa i noclegów, możliwe jest dopiero po zakończeniu podróży służbowej i po przedłożeniu przez pracownika odpowiednich dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Koszty związane z podróżą służbową poniesione w walucie obcej, jako koszt pracodawcy, powinny być przeliczane na złote według ogólnej reguły wyrażonej w art. 15 ust. 1 updop, tj. według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

WAŻNE!

Dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

W opisywanej sytuacji dzień zaksięgowania będzie tożsamy z dniem rozliczenia delegacji przez pracownika. W związku z faktem, że pracownikowi nie została wypłacona zaliczka na poczet delegacji, w omawianym przypadku nie nastąpiła rozbieżność czasowa między dniem zapłaty (dzień wypłaconej zaliczki) a dniem zarachowania wydatku w koszty (dzień rozliczenia delegacji). Oznacza to, że w tym przypadku nie powstaną różnice kursowe.

l art. 15 ust. 1 i 4e, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

l art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 426

l rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - Dz.U. Nr 236, poz. 1991; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661

Dominika Ramírez-Wołkiewicz

doradca podatkowy

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »