REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej a zmiana formy opodatkowania. Wyjaśnienia ZUS

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej a zmiana formy opodatkowania. Wyjaśnienia ZUS
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej a zmiana formy opodatkowania. Wyjaśnienia ZUS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok przy zmianie formy opodatkowania? Na pytania płatników odpowiada ZUS.

Przejście płatnika ze skali podatkowej na podatek liniowy. Przykład wypełnienia ZUS DRA

Jak wypełnić ZUS DRA, gdy płatnik w 2022 r. był opodatkowany skalą podatkową, a od 2023 r. opodatkowany jest podatkiem liniowym lub odwrotnie. Czy w takim przypadku styczeń także należy wyzerować tak samo jak przy zmianie z ryczałtu na skalę?

REKLAMA

Autopromocja

Odpowiedź ZUS:

Pani Karina prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2022 r. i w 2022 r. rozliczała się według skali podatkowej. Od stycznia 2023 r. rozlicza się według podatku liniowego. W 2022 r. pani Karina uzyskała dochód z działalności gospodarczej za 2022 r. w wysokości  50 000 zł.
W kwietniu 2023 r. pani Karina ustala roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obu form opodatkowania (wg skali i wg podatku liniowego) za rok składkowy trwający od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Dla skali podatkowej (wymagane zaznaczenie pola 04):

 • pole 05: pani Karina wskazała dochód  w wysokości 50 000 zł, 
 • pole 07: roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  stanowi kwota 50 000 zł (ponieważ ta kwota jest większa od iloczynu liczby miesięcy korzystania z tej formy opodatkowania i minimalnego wynagrodzenia w 2022 r., tj. od 36 120 zł),
 • pole 08: roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4500 zł (50 000 zł × 9%),
 • pole 09: pani Karina rozliczyła w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych (dokumenty za okres luty‒grudzień 2022 r.) składki  w wysokości 5430 zł,
 • pole 11: kwota do zwrotu wynosi 930 zł (5430 zł – 4500 zł = 930 zł).

Dla podatku liniowego (wymagane zaznaczenie pola 12):

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • pole 13: brak dochodów za ten rok, które byłyby opodatkowane podatkiem liniowym, zatem kwota dochodu wynosi 0 zł,
 • pole 14: roczna podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 0 zł
  ponieważ liczba miesięcy, w których wykonywana była działalność opodatkowana podatkiem liniowym, w 2022 r. wynosiła 0 (0 × 3010 zł [minimalne wynagrodzenie w pierwszym dniu roku składkowego] = 0 zł), jak również brak dochodów za ten rok, które byłyby opodatkowane podatkiem liniowym,
 • pole 15: roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 r. wynosi 0 zł, 
 • pole 16: pani Karina rozliczyła w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych (dokument za styczeń 2023 r.) składkę  w wysokości 270,90 , ponieważ po zgłoszeniu zmiany formy opodatkowania za 2022 r. pani Karina nie mogła w tym rozliczeniu uwzględniać już dochodu z miesiąca poprzedniego, a tym samym zobowiązana była ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 r. na podstawie  kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w lutym 2022 r., czyli 3010 zł,
 • pole 18: kwota do zwrotu wynosi 270,90 zł (270,90 zł – 0 zł),
 • pole 27: w tym przypadku pani Karina będzie mogła otrzymać zwrot w wysokości  1200,90 zł (930 zł + 270,90 zł). 

 

Przejście przedsiębiorcy z podatku liniowego na skalę podatkową

Przedsiębiorca w 2022 r. opodatkowany był podatkiem liniowym. W 2023 r. zmienił formę opodatkowania za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową. Dodatkowo od stycznia 2023 r. przyjął jako formę opodatkowania skalę podatkową. Nie rozliczył dochodu za grudzień 2022 r., ponieważ w ZUS DRA za styczeń 2023 r. wykazał nową formę i składkę minimalną z dochodem 0 zł, nie wiedząc, że dokona wstecznej zmiany. Jakie składki należne wykazujemy w rozliczeniu? Czy wszystkie z deklaracji DRA od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r.? I czy to będzie jedno rozliczenie roczne?

Odpowiedź ZUS: W opisanym stanie faktycznym płatnik będzie sporządzał rozliczenie roczne tylko dla skali podatkowej. W rozliczeniu rocznym płatnik powinien wykazać sumę należnych składek wynikającą z dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. Roczną podstawę wymiaru składki będzie stanowił dochód za 2022 r., a zatem w podstawie tej powinny być ujęte także dochody za grudzień 2022 r. 

Przejście płatnika z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany

Płatnik w 2022 r. opodatkowany był podatkiem liniowym, od 2023 r. rozlicza się ryczałtem ewidencjonowanym. Czy taka zmiana wpływa na rozliczenie roczne składki zdrowotnej? Składka za styczeń 2023 r. odprowadzona jest od przychodów, a nie od dochodu z grudnia 2022 r. Czy grozi jakaś dopłata w rocznym rozliczeniu? Rozumiem, że w rocznym DRA trzeba wykazać opodatkowanie liniowe, ale od dochodu za grudzień 2022 r. nie była odprowadzona składka. Z kolei ryczałt liczymy tak jak rok kalendarzowy, czyli według mnie roczne rozliczenie tej formy opodatkowania będzie dopiero za 2023 r.

Odpowiedź ZUS: W opisanym stanie faktycznym płatnik będzie sporządzał rozliczenie roczne tylko dla podatku liniowego. W rozliczeniu rocznym płatnik powinien wykazać sumę należnych składek wynikającą z dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres od lutego 2022 r. do grudnia 2022 r. Roczną podstawę wymiaru składki będzie stanowił dochód za 2022 r. Zmiana formy opodatkowania od stycznia 2023 r. na ryczałt oznacza, że składkę należną za styczeń 2023 r. płatnik zobowiązany był rozliczyć na zasadach obowiązujących dla nowej formy opodatkowania. Styczeń 2023 r. nie będzie uwzględniony w rozliczeniu rocznym za 2022 r. – zostanie rozliczony w rozliczeniu rocznym za 2023 r. Z uwagi na to, że w opisanej sytuacji płatnik nie mógł w rozliczeniu za styczeń 2023 r. naliczyć składki od dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanego podatkiem liniowym i uzyskanego w grudniu 2022 r., w rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata składki.

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową

Składki za jaki okres należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym jeśli zmieniona została forma opodatkowania z „ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” na „skalę podatkową”?

Odpowiedź ZUS: Przy zmianie formy opodatkowania z okresem wstecz (za cały 2022 r.), do rozliczenia rocznego za rok 2022 dotyczącego tej formy uwzględnienia się:
- składki należne za okres roku składkowego, który obowiązuje od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - jeśli wraz ze zmianą wstecz formy opodatkowania z ryczałtu na skalę przedsiębiorca zgłosi wybór skali także dla roku 2023,
- składki należne za okres luty-grudzień 2022 - jeśli płatnik zmienia za rok 2022 formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową, ale od stycznia 2023r. wybrał formę opodatkowania ryczałt. 

Ze wskazanych dokumentów rozliczeniowych należy zsumować należne składki na ubezpieczenie zdrowotne i wykazać je w poz. 09 bloku XII ZUS DRA/bloku III.F ZUS RCA. Składki te  brane są do ustalenia, jaki będzie wynik rocznego rozliczenia – kwota dopłaty czy zwrotu.

Zmiana formy opodatkowania ze skali podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jak przygotować rozliczenie roczne w przypadku, gdy nastąpiła zmiana opodatkowania ze skali (2022 r.) na ryczałt (2023 r.)?

Odpowiedź ZUS: Jeżeli w 2022 r. przedsiębiorca stosował formę opodatkowania „skala podatkowa” a od stycznia 2023 r. rozpoczął stosowanie formy opodatkowania „ryczał od przychodów ewidencjonowanych”, to rozliczenie roczne za 2022 r. sporządza jedynie dla „skali podatkowej”. 
W tym przypadku suma należnych składek, która jest do wykazania w polu 09 bloku rocznego rozliczenia będzie sumą składek z dokumentów za okres od lutego do grudnia 2022 r. 
Styczeń 2023 r nie jest uwzględniony w rozliczeniu rocznym za 2022 r.. Będzie dopiero wykazany w rozliczeniu rocznym za rok 2023 przy wykazaniu jako formy opodatkowania „ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

 

Czy przy zmianie formy opodatkowania konieczna jest korekta deklaracji za cały rok?

Odpowiedź ZUS: Jeśli płatnik zmienia formę opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego za cały rok 2022 na skale podatkową (na podstawie art. art. 14-15 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw), nie sporządza korekt deklaracji za rok 2022. 
W takim przypadku składka zdrowotna rozliczona w dokumentach miesięcznych pozostaje rozliczona na formie opodatkowania sprzed zmiany (ryczałt, podatek liniowy), natomiast samo roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2022 nastąpi już dla zmienionej formy opodatkowania tj. będzie ustalona dla skali podatkowej.

Wsteczna zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową tylko w odniesieniu do 2022 roku

Czy wsteczna zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę za 2022 r., bez zmiany formy opodatkowania za 2023 r. (w 2023 r. podatek liniowy), powinna być wykazana tak samo jak zmiana formy opodatkowania ze skali na liniowy od stycznia 2023 r.?

Odpowiedź ZUS: W rozliczeniu rocznym wykazywana jest zmiana formy opodatkowania na podstawie przepisów art. 14-15 i 17 ustawy z 9 czerwca 2022 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. 
W opisanym przypadku mamy do czynienia ze zmianą opodatkowania za rok 2022 na podstawie art. 14 wskazanej ustawy, czyli z podatku liniowego na skale podatkową. Tym samym w rozliczeniu rocznym należy zaznaczyć pole 02 (blok XII ZUS DRA lub III.F ZUS RCA). 

W rozliczeniu rocznym nie zaznacza się zmiany formy opodatkowania na rok 2023. 

W opisanym przypadku należy ustalić roczną podstawę i składkę dla obu form opodatkowania, tj. dla skali (za okres od lutego do grudnia 2022 r.) oraz dla podatku liniowego za okres od 1 do 31 stycznia 2023 r.. Styczeń 2023 r. w tym przypadku jest jednomiesięcznym rokiem składkowym. 

Czy osoba, która zmieniła wstecznie formę opodatkowania z podatku liniowego na skalę, a na 2023 r. pozostała na podatku liniowym, dochód za grudzień 2022 r. ujmuje w rozliczeniu rocznym za 2022 r.?

Odpowiedź ZUS: W opisanym przypadku rozliczenie roczne powinno obejmować dwie formy opodatkowania. Dla skali dotyczy ono okresu od lutego do grudnia 2022 r. a dla podatku liniowego - okres od 1 do 31 stycznia 2023 r. Styczeń 2023 r. w tym przypadku jest jednomiesięcznym rokiem składkowym. Dochód za grudzień jakkolwiek nieoskładkowany w ramach rozliczenia miesięcznego będzie ujęty w dochodzie za rok 2022 stanowiącym roczną podstawę wymiaru składki w kontekście rozliczenia rocznego dla formy opodatkowania – skala podatkowa. Natomiast roczna podstawa wymiaru składki dla formy opodatkowania podatkiem liniowym będzie wynosiła 0 zł (gdyż nie wystąpił dochód za rok 2022 opodatkowanych podatkiem liniowym). 

Kto i do kiedy musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok?

Najpóźniej 22 maja 2023 r. część osób prowadzących pozarolniczą działalność musi złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 4 pkt 2 lit. zc) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.). 

Rozliczenie roczne pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Źródło: Wyjaśnienia ZUS, Pytania i odpowiedzi z webinarium 17 kwietnia 2023 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA