REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wyliczyć uzupełnienie wynagrodzenia chorobowego w przypadku usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności

Marek Rotkiewicz
Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Autor i współautor około 60 książek z tego zakresu, w tym kilku komentarzy oraz autor ponad 4000 artykułów. Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 6000 godzin szkoleniowych).
inforCMS

REKLAMA

Pracownik zachorował 24 września 2007 r. Osoba ta jest zatrudniona w naszym zakładzie pracy od początku 2007 r. i otrzymuje wynagrodzenie zmienne, uzależnione od ilości zawartych umów.

W marcu przez 15 dni kalendarzowych pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym (otrzymał za ten urlop wynagrodzenie w kwocie 1740 zł) oraz 1100 zł za pozostałą część miesiąca. W maju dwa dni robocze był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych oraz przez 5 dni roboczych z powodu choroby (za ten miesiąc otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1870 zł). W czerwcu przez niecały tydzień pobierał zasiłek opiekuńczy (w okresie 11-15 czerwca), w tym miesiącu był także kilka dni na urlopie wypoczynkowym (25-29 czerwca, czyli 5 dni); jego wynagrodzenie za ten miesiąc wyniosło 2240 zł (łącznie z wynagrodzeniem za czas urlopu wynagrodzenie zostało wypłacone na początku lipca). W jaki sposób w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby uwzględnić wskazane miesiące nie w pełni przepracowane przez pracownika?

Rozwiązanie

Wynagrodzenie za miesiące nie w pełni przepracowane jest uzupełniane, przy czym okres urlopu wypoczynkowego traktowany jest jako okres pracy. Nie uzupełniamy wynagrodzenia za miesiące, które zostały nie w pełni przepracowane w związku z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami w pracy. Szczegółowe wyliczenie przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Gdy w okresie, z którego wynagrodzenie bierzemy do podstawy wymiaru zasiłku, pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

• wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• przyjmuje się (po uzupełnieniu według zasad określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Uzupełnienia dokonujemy według zasad odnoszących się do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku w razie niezdolności do pracy powstałej w pierwszym miesiącu zatrudnienia (art. 37 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych...). I tak, uzupełnienie dokonywane jest w zależności od tego, w jaki sposób zostało ustalone wynagrodzenie pracownika. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

Autopromocja

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Kup książkę:

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

• wynagrodzenie miesięczne, określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,

• wynagrodzenie miesięczne, obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracowałby choćby 1 dzień (art. 37 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych...).

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Etap 1.

Ustalanie okresu, z jakiego przyjmujemy wynagrodzenie

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby (stosujemy tutaj odpowiednio zasady wyliczania zasiłku chorobowego) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

W przedstawionej w pytaniu sytuacji musimy brać pod uwagę okres: styczeń 2007 r. (pierwszy pełny miesiąc zatrudnienia) - sierpień 2007 r. (ostatni miesiąc przed wystąpieniem choroby).

Dosyć istotne jest to, że w związku ze zmianą stawki na ubezpieczenie rentowe (zmniejszenie stawki od 1 lipca 2007 r. i od 1 stycznia 2008 r.) musimy pamiętać o odpowiednim pomniejszaniu przyjmowanych do podstawy wymiaru wynagrodzeń. Wynagrodzeniem pracownika przyjmowanym do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych jest przychód pracownika, po odliczeniu kwoty odpowiadającej:

• 18,71% tego przychodu, jeśli przychód został wypłacony w okresie do 30 czerwca 2007 r.,

• 15,71% tego przychodu, jeżeli przychód zostanie wypłacony w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,

• 13,71% tego przychodu, jeżeli przychód zostanie wypłacony po 31 grudnia 2007 r.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku.

Etap 2.

Uzupełnianie wynagrodzenia za poszczególne miesiące, w których pracownik był nieobecny

W okresie, z którego wynagrodzenie przyjmujemy do podstawy wynagrodzenia za czas choroby, pracownik w następujących miesiącach nie przepracował realnie całego miesiąca:

• marzec - urlop przez okres 15 dni,

• maj - dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności, pięć dni nieobecności spowodowanej chorobą,

• czerwiec - 5 dni nieobecności z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny oraz 5 dni nieobecności z powodu urlopu wypoczynkowego.

Oczywiście do ustalonych poniżej kwot przychodu za te miesiące należy doliczyć wynagrodzenia otrzymane za pozostałe miesiące w okresie, który przyjmujemy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby.

Krok 1.

Uzupełnianie wynagrodzenia za marzec

Okresu urlopu wypoczynkowego nie traktujemy jako usprawiedliwionej nieobecności, która powodować będzie konieczność uzupełniania wynagrodzenia.

Wliczając wynagrodzenie za marzec do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby (lub zasiłku chorobowego), dodajemy do wynagrodzenia otrzymanego za faktycznie przepracowaną część miesiąca wynagrodzenie otrzymane za urlop.

1740 zł (wynagrodzenie za wykorzystywany w marcu urlop) + 1100 zł (wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca) = 2840 zł

2840 zł - 18,71% z 2840 zł (pomniejszenie z tytułu części składek na ubezpieczenia opłacanych z wynagrodzenia należnego pracownikowi) = 2840 zł - 531,36 zł = 2308,64 zł

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjmiemy z tytułu wynagrodzenia otrzymanego za marzec 2308,64 zł.

Krok 2.

Uzupełnianie wynagrodzenia za maj

W przypadku gdy pracownik nie osiągnął wynagrodzenia za część miesiąca z przyczyn nieusprawiedliwionych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie osiągnięte w danym miesiącu bez uzupełniania go za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Dni tych nie uwzględniamy w liczbie dni, które pracownik zobowiązany był przepracować przy ustalaniu wynagrodzenia za pełny miesiąc.

Pracownik miał przepracować w maju 21 dni (liczba dni roboczych), przepracował faktycznie 14 dni. Musimy zastosować uzupełnienie wynagrodzenia do kwoty, jaką pracownik otrzymałby, gdyby nie chorował.

1870 zł (wynagrodzenie otrzymane za maj) - 18,71% z 1870 zł (pomniejszenie z tytułu części składek na ubezpieczenia opłacanych z wynagrodzenia należnego pracownikowi) = 1520,12 zł

1520,12 zł : 14 dni (dni przepracowane) = 108,58 zł

108,58 zł × 19 dni (dni przepracowane i dni nieprzepracowane z powodu choroby) = 2063,02 zł. W takiej wysokości uwzględnimy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenie za maj.

Krok 3.

Uzupełnianie wynagrodzenia za czerwiec

Jak już wspomniano, okresu urlopu wypoczynkowego nie traktujemy jako usprawiedliwionej nieobecności, która będzie powodować konieczność uzupełniania wynagrodzenia.

Oczywiście zasady uzupełniania będą wchodziły w grę wtedy, gdy w miesiącu, w którym pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego, wystąpiły również nieobecności, np. spowodowane chorobą, czy też właśnie - tak jak w przedstawionej sytuacji - spowodowane opieką nad chorym członkiem rodziny.

Pracownik miał przepracować w czerwcu 20 dni (dni robocze w czerwcu). Przez 5 dni roboczych był nieobecny z powodu opieki, tyle samo czasu spędził na urlopie.

2240 zł (łączne wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany i za urlop) - 15,71% z 2240 zł (pomniejszenie z tytułu części składek na ubezpieczenia opłacanych z wynagrodzenia należnego pracownikowi; pomimo że dotyczy to czerwca, przychód został wypłacony już w lipcu, a więc stosujemy mniejsze obniżenie z tytułu składek) = 2240 zł - 351,90 zł = 1888,10 zł

1888,10 zł : 15 (liczba dni przepracowanych, do której wliczamy liczbę dni urlopu) = 125,87 zł

125,87 zł × 20 dni = 2517,40 zł. Jest to kwota uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego otrzymana za czerwiec.

• art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288

• art. 36-47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792

Marek Rotkiewicz

właściciel biura doradztwa prawno-kadrowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych. Codzienne aktualności o zmianach przepisów!

  IFK Platforma Księgowych i Kadrowych to nowoczesny serwis dla księgowych, kadrowych oraz biur rachunkowych. Nasza platforma oferuje kompleksową bazę informacji z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS.

  Biura rachunkowe o wdrożeniu KSeF: są obawy ale też widać szansę na rozwój

  Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) sprawdziła stan gotowości biur rachunkowych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazuje, że biura rachunkowe dostrzegają związaną z nim szanse, ale mają także obawy związane z wdrożeniem KSeF. Jakie aspekty wymagają uwagi zarówno biur rachunkowych, jak i przedsiębiorców?

  ZUS o umowach o dzieło w 2023 roku. 850 tys. umów przez 6 miesięcy

  Przez pierwsze 6 miesięcy 2023 roku zgłoszono 850,7 tys. umów o dzieło, to nieco więcej niż w analogicznym okresie w latach 2021-2022 - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło częściej były zawierane z mężczyznami i osobami w wieku 30-39 lat.

  TSUE rozstrzygnął wątpliwości w VAT dla usług turystycznych na korzyść przedsiębiorców

  Artykuł 306 unijnej dyrektywy VAT należy interpretować tak, że szczególną, preferencyjną procedurą opodatkowania VAT marża dla usług turystyki można objąć odsprzedaż usług noclegowych przedsiębiorcom, mimo że odsprzedaży tej nie towarzyszą żadne usługi dodatkowe. Tak orzekł unijny TSUE 29 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej spółki z o.o., która toczyła swój spór z organem podatkowym od kwietnia 2017 roku.

  Panele fotowoltaiczne - obowiązek podatkowy w akcyzie

  Panele fotowoltaiczne stały się symbolem przejścia ku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości energetycznej. Coraz więcej osób prywatnych i przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję w technologię słoneczną, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i obniżyć rachunki za energię. Jednak wraz z rosnącą popularnością tej technologii pojawiają się również pytania dotyczące jej aspektów podatkowych. Czy wiesz, że produkcja energii z paneli fotowoltaicznych może podlegać opodatkowaniu akcyzą? Czy zdajesz sobie sprawę, że nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby prywatne mogą być zobowiązane do zapłaty tego podatku? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii opodatkowania energii elektrycznej produkowanej z paneli fotowoltaicznych w kontekście przepisów dotyczących akcyzy. Zapraszamy do lektury!

  Faktura wystawiona na pracownika przez unijnego przewoźnika. Czy to jest import usług?

  Otrzymaliśmy fakturę za przelot pracownika na trasie Warszawa-Paryż. Dokument wystawił unijny przewoźnik, który wskazał na fakturze swój francuski numer VAT UE. Czy w tej sytuacji musimy rozliczyć import usług, jeśli faktura jest wystawiona na naszego pracownika, który nie prowadzi działalności gospodarczej?

  MF podnosi oprocentowanie obligacji skarbowych

  Ministerstwo Finansów podniosło preferencyjną marżę październikowych obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji - poinformował resort.

  Sprawdzisz online salda i szczegóły rozliczeń z fiskusem. Usługa „Rozliczenia” już działa w e-Urzędzie Skarbowym

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowali 25 września 2023 r., że usługa „Rozliczenia” jest już dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa ta pozwala podatnikom i płatnikom zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym.

  Kara 3 tys. zł za paragon na ladzie. Przepisy milczą, fiskus wręcza mandaty

  Trzy tysiące złotych - tyle miała zapłacić sprzedawczyni w jednej z lodziarni w Polsce, którą urząd skarbowy ukarał mandatem za położenie paragonu na ladzie sklepu. Kara została ostatecznie uchylona przez Krajową Administrację Skarbową. Jednak przepisy nie regulują sposobu wręczania paragonów konsumentom, co prowadzi do kuriozalnych sytuacji.

  Bezrobocie w Polsce. Sierpień 2023 w liczbach

  Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia 2023. Jak kształtują się te statystyki w porównaniu z poprzednimi miesiącami i co to oznacza dla rynku pracy?

  REKLAMA