REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Chronione informacje płacowe

Chronione informacje płacowe
Chronione informacje płacowe

REKLAMA

REKLAMA

Prawo do wynagrodzenia jest nie tylko prawem majątkowym, ale przede wszystkim prawem podmiotowym pracownika. Na płaszczyźnie prawa cywilnego uprawniony na ogół nie musi swojego prawa realizować samodzielnie, w jego imieniu mogą działać umocowane do tego osoby, zaś prawa majątkowe są co do zasady zbywalne. Prawo pracy, w przeciwieństwie do prawa cywilnego, nie zakłada jednak równorzędności podmiotów, a ma za zdanie chronić pracownika. W jaki sposób prawo chroni informacje płacowe?

Ochrona danych osobowych

Informacje o wysokości wynagrodzenia mają charakter danych osobowych. Podlegają zatem rygorom i ochronie prawnej przewidzianej ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Na mocy jej przepisów przestępstwem jest udostępnianie lub umożliwianie dostępu do danych płacowych osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 51 ustawy ten, kto  administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Generalny Inspektor kieruje w takim przypadku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Autopromocja

Tajemnica przedsiębiorstwa

Informacja o wysokości wynagrodzenia może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. W myśl art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Dobro osobiste pracownika

Sąd Najwyższy zakwalifikował informacje o wynagrodzeniu jako dobro osobiste pracownika podlegające ochronie (uchw. SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93). Co za tym idzie ich pogwałcenie jest podstawą do pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Sąd przyjął, że naruszeniem jest ujawnienie danych o wynagrodzeniu bez zgody pracownika, jeśli narusza to jego sferę prywatności lub pracownik wyraźnie się temu sprzeciwił.

Dane płacowe jako dobro osobiste korzystają z ochrony cywilnoprawnej. Pracownik, którego dobro w postaci informacji o wynagrodzeniu zostaje naruszone może, zgodnie z art. 24 k.c., żądać zaniechania bezprawnego działania. W razie dokonania naruszenia może żądać, żeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, a w szczególności złożyła oświadczenie o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Może ponadto żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli zaś wskutek naruszenia dobra została wyrządzona szkoda majątkowa, może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Dokumentacja płacowa

Pracodawca prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym dokumentację dotyczącą wynagrodzenia. Dokumenty zgromadzone przez pracodawcę odgrywają znaczącą rolę w postępowaniu przed sądem pracy jako dowód w sporach indywidualnych. Brak dokumentacji płacowej lub zaniedbania w tym zakresie obciążają pracodawcę i to on ponosi ujemne tego konsekwencje w postaci przerzucenia na niego ciężaru dowodu. Sąd może także uznać twierdzenia pracownika za udowodnione na podstawie przedstawionej przez niego własnej dokumentacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do obowiązków pracodawcy należy ustalenie wysokości wynagrodzenia przed jego wypłatą. Obliczenie wysokości zarobku jest czynnością faktyczną, rachunkową. Popełnienie przez pracodawcę błędu w obliczeniach nie może obciążać pracownika, stąd prawo kontroli przyznane zatrudnionemu.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Emerytury - Raporty INFOR - PDF

PDF - Podróże służbowe - Raporty INFOR

Prawo wglądu w dokumenty płacowe

Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikowi, na jego żądanie, dokumenty na podstawie których został obliczony jego zarobek (art. 85 § 5 k.p.). Pracownik ma prawo wglądu dokumentów, dokonywania odpisów, wypisów i żądania wykonania ich kserokopii.

Pracownik jest jedyną osobą uprawnioną do wglądu w dokumenty płacowe. Nie można udostępnić tych danych osobom trzecim bez jego zgody. Mogłoby to zostać zakwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych zatrudnionego. Wyjątki od powyższej reguły mogą przewidywać jedynie ustawy, np. art. 248 k.p.c. nakłada na pracodawcę obowiązek udostępnienia dokumentów płacowych na zarządzenie sądu.

Wypłata wynagrodzenia

Pracodawca powinien tak przeprowadzać wypłacanie wynagrodzeń, by żadna osoba poza określonym pracownikiem otrzymującym należny mu zarobek, nie mogła dowiedzieć się o wysokości jego płacy i poszczególnych jej składników, dokonywanych potrąceniach etc. Niedopuszczalne jest upublicznianie zbiorczych list płac z widocznymi zarobkami wszystkich pracowników.


Uprawnienia związków zawodowych

Organizacja związkowa może sprawować kontrolę na wniosek pracownika, który czuje się dyskryminowany w zakresie wynagradzania. Jest uprawniona do żądania od pracodawcy informacji o wysokości pensji innego pracownika wykonującego taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Ochrona informacji płacowych po zakończeniu stosunku pracy

Przejawem ochrony informacji płacowych jest zapis art. 97 § 2 k.p. stanowiący, że informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia zamieszcza się w świadectwie pracy tylko na żądanie pracownika. Pracodawca, który wystawił świadectwo pracy z zamieszczonymi informacjami płacowymi musi liczyć się z obowiązkiem korekty świadectwa pracy.

Ilona Stefaniak

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czy Polska powinna przyjąć euro? Znamienny sondaż. Stanowcze słowa ministra finansów

W opinii 49 proc. badanych Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro. Tak wynika z sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej przeprowadzonego w dniach 20 do 23 maja 2024 roku. Według 13 proc. ankietowanych Polska powinna przyjąć euro w ciągu kolejnych 3 lat, w ocenie 22 proc. - w ciągu kolejnych 10 lat, a według 10 proc. - jeszcze później.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w 2024 roku. Do kiedy wniosek? Niedopłata już z odsetkami

ZUS informuje, że 3 czerwca 2024 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym  czasie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku.

Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

REKLAMA