| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama

Porady prawne

Czy można odliczyć VAT z faktury zaliczkowej dokumentującej zaliczkę wyższą od otrzymanej

Aktualizacja: 12.12.2005

Umówiliśmy się z dostawcą, że dokonamy na jego konto bankowe wpłaty określonej kwoty z tytułu zaliczki na poczet przyszłych dostaw. W październiku wpłaciliśmy tylko połowę zaliczki. Mimo to dostawca wystawił w tym miesiącu fakturę zaliczkową na całą umówioną kwotę. Drugą połowę zaliczki wpłaciliśmy w następnym miesiącu. Podatek VAT naliczony na otrzymanej fakturze odliczyliśmy w deklaracji VAT-7 za październik. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? »

Czy mogę zmienić sposób opodatkowania w trakcie roku

Aktualizacja: 12.12.2005

Prowadzę działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chciałabym jednak zmienić sposób opodatkowania na zasady ogólne, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy taka zmiana jest możliwa w trakcie roku? »

Kiedy należy rozliczyć podatek naliczony na podstawie proporcji

Aktualizacja: 12.12.2005

Nasz klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od 1 czerwca 2005 r. jest podatnikiem VAT. W roku bieżącym obrót firmy wyniósł 44 219 zł, w tym: pośrednictwo ubezpieczeniowe 4488,37 zł, doradztwo techniczne 1526,00 zł, usługi wewnątrzwspólnotowe 38 204,63 zł. Czy należy ustalić proporcję rocznego udziału obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego? »

Czy zorganizowanie przyjęcia świątecznego podlega VAT

Aktualizacja: 08.12.2005

Nasza firma postanowiła z okazji świąt Bożego Narodzenia zorganizować Wigilię dla pracowników. Impreza będzie w całości finansowana z ZFŚS. Zorganizowanie imprezy zleciliśmy firmie cateringowej. Czy takie świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu VAT i czy będzie nam przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tej faktury? »

Kiedy wyksięgowujemy różnice kursowe

Aktualizacja: 08.12.2005

Sprzedajemy usługi do Niemiec. Otrzymujemy zapłatę w euro na rachunek bankowy (w walutach obcych). Prowadzimy również złotówkowy rachunek bankowy. Dokonujemy przewalutowania na rachunek złotówkowy. Bank dokonuje przewalutowania wg kursu bankowego na dzień dokonywania operacji. W księgowości są zapisy wg kursów walut na dzień wpływu na ten rachunek bankowy. Kiedy należy wyksięgowywać różnice kursowe? »

Czy wykazywać przychód z tytułu rabatu

Aktualizacja: 08.12.2005

Spółka z o.o. nabyła w ramach promocji (wyprzedaż tegorocznych modeli) samochód ciężarowy z 10-procentowym rabatem. Czy można w tym przypadku mówić o rzeczy częściowo odpłatnej i o uzyskaniu z tego tytułu przychodu przez spółkę? »

Odroczenie terminu płatności podatku VAT

Aktualizacja: 08.12.2005

Nasza wspólnota boryka się z problemami finansowymi. Zawarliśmy umowę z wykonawcą elewacji naszego budynku. Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy. Z tego też powodu nie mamy na zapłatę podatku VAT w tym miesiącu. Czy nasza sytuacja jest wystarczająca do tego, aby urząd odroczył termin płatności podatku? Nigdy wcześniej nie mieliśmy żadnych opóźnień w płatnościach podatków. »

Zakup maszyny o przewidywanym okresie użytkowania poniżej roku

Aktualizacja: 08.12.2005

W listopadzie 2005 r. spółka z o.o. kupiła maszynę, którą zamierzamy sprzedać jeszcze przed upływem roku jej używania. Jak należy ująć ten zakup w księgach. Co się stanie, gdy jednak zrezygnujemy z tego pomysłu i maszynę będziemy użytkować ponad rok? »

Jak rozliczyć wynajem samochodu od leasingobiorcy

Aktualizacja: 08.12.2005

Spółka z o.o. zamierza wynająć samochód od firmy, która go leasinguje (leasingobiorcy). Mamy zgodę na wynajem od leasingodawcy. Jest to samochód combi zarejestrowany jako ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 505 kilogramów (posiada homologację importera dla samochodów ciężarowych). Czy spółka musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, aby zaliczyć wydatki z tytułu jego używania do kosztów uzyskania przychodu? »

Kiedy wykazać przychody w pkpir

Aktualizacja: 07.12.2005

Czy agencja pracy czasowej będąca podatnikiem VAT, niekorzystająca ze zwolnienia od tego podatku, prowadząca pkpir, która wystawia faktury sprzedaży z datą następnego miesiąca, może zaliczyć tę sprzedaż do przychodów miesiąca, w którym wystawiła fakturę, mimo że jest to sprzedaż miesiąca poprzedzającego datę wystawienia faktury? Przykładowo za usługi wynajmu pracowników w lipcu faktura sprzedaży wystawiona jest w pierwszych dniach sierpnia. Wynagrodzenie pracownikom za lipiec również jest wypłacone w sierpniu. Jaka będzie data powstania przychodu? »

Czy sankcja VAT zmniejsza przychód

Aktualizacja: 07.12.2005

Przepisy o podatku dochodowym mówią o możliwości pomniejszenia przychodu o należny podatek od towarów i usług. Czy dotyczy to także podatku należnego na podstawie przepisów art. 109 ust. 4 ustawy o VAT, czyli tzw. sankcji VAT? »

Ubezpieczenie po zmniejszeniu wartości samochodu

Aktualizacja: 06.12.2005

W dotychczasowej umowie ubezpieczenia określono wartość należącego do firmy samochodu w wysokości przekraczającej 20 000 euro. W nowej umowie wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia będzie w związku z jego zużyciem niższa niż 20 000 euro. Czy w takiej sytuacji składka na ubezpieczenie samochodu będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych w pełnej wysokości w momencie jej poniesienia? »

Czy sprzedaż nowych towarów można opodatkować marżą

Aktualizacja: 06.12.2005

W pewnych przypadkach ustawa o VAT przewiduje możliwość opodatkowania marżą (art. 120 ust. 4). Dotyczy to między innymi towarów używanych. Czy zgodnie z ich definicją zawartą w art. 120 ust. pkt 4 ustawy o VAT za towary używane można uznać fabrycznie nowe meble (nabywane od podmiotu zwolnienego podmiotowo od VAT)? »

Czy zwrot wierzytelności będzie przychodem

Aktualizacja: 06.12.2005

Zaliczyłem wierzytelność nieściągalną do kosztów uzyskania przychodów w 2002 r. w kwocie 500 000 zł. W styczniu 2005 r. dłużnik uzyskał zatwierdzenie układu z wierzycielami z redukcją długu wynoszącą 40 proc., czyli tracimy 200 000 zł, a 300 000 zł podlega wpłacie. Czy z punktu widzenia rachunkowości oraz z punktu widzenia podatku dochodowego muszę dokonać przeksięgowania wierzytelności zaliczonej w 2002 r. do kosztów uzyskania przychodów? Czy zwrot wierzytelności stanowi przychód podatkowy? »

Czy w grudniu 2005 r. można dokonać 30% odpisu amortyzacyjnego

Aktualizacja: 06.12.2005

Czy w grudniu 2005 r. można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego? Spółka jest zainteresowana nabyciem maszyn do robót budowlanych, samochodu ciężarowego oraz telefonów komórkowych dla wszystkich pracowników. »

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »