zamknij okno Następny artykuł

Jak reagować na obraźliwe wpisy na pracodawców w internecie

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » ZUS i kadry » Zatrudnianie i zwalnianie » ZUS i kadry

Zasiłek dla bezrobotnych 2013

Ostatnia aktualizacja: 2013-02-13
W 2013 roku obowiązują kwoty zasiłków takie same jak wypłacane od 1 czerwca 2012 r. Zasiłek podstawowy dla bezrobotnych przyznany po 31 grudnia 2009 r., ustalony po waloryzacji od 1 czerwca 2012 r. wynosi:
1) 794,20 zł (761,40 zł x 104,3 proc.) – w okresie pierwszych  trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku;
2) 623,60 zł (597,90 zł x 104,3 proc.) – w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznany do 31 grudnia 2009 r., ustalony na podstawie powyższego wskaźnika, po waloryzacji od 1 czerwca 2012 r., wynosi 637 zł (610,70 zł x 104,3 proc.).

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłki dla bezrobotnych podlegają z dniem 1 czerwca każdego roku waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 stycznia 2012 r. (M.P. poz. 23) - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 104,3 proc. (wzrost cen o 4,3 proc.).

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

2) w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:
- zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
- opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia,
- wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia,
- został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,
- opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
- był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,
- był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy natomiast bezrobotni powyżej 50 roku życia i posiadający jednocześnie 20 - letni okres uprawniający do zasiłku posiadają prawo do zasiłku na okres 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:
- 7 dni od dnia rejestracji,
- 90 dni od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron lub zarejestrował się w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej , zawieszenia wykonywania działalności,
- 180 dni od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia,
- okresu, za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie.

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:
- odbywa płatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięcznie świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nie przysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3.

Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:
- do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
- od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,
- co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Od 1 czerwca 2012 r. te wartości zasiłków dla bezrobotnych kształtują się następująco:

Zasiłki dla bezrobotnych

Podstawowy 100%

Obniżony 80%

Podwyższony 120%

w okresie pierwszych 3 miesięcy posiadania prawa do zasiłku

794,20 zł

635,40 zł

953,10 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

623,60 zł

498,90 zł

748,40 zł

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.Strona
1
2 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar Szatannn

  Szatannn 2014-03-05 08:04

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  cześć, a co zrobić w przypadku, gdy osoba której należy się zasiłek dla bezrobotnych rejestruję się dnia 15.05.2013 w urzędzie pracy z prawem do zasiłku, po 7 dniach dostaje ofertę pracy na 2 miesiące - umowa o dzieło / zlecenie ( takie mamy czasy że nie ma co wybrzydzać). Więc musi się wyrejestrować z UP. Czy w takim przypadku dzieje się z zasiłkiem dla bezrobotnych? Przepada? Po 2 miesiącach osobą wraca do UP i co? Nie spełnia już wymagań do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych i zostaje z niczym dlatego że wzięła co dawali - tzn umowa dzieło? Czy może po tych 2 miesiącach "zawieszenie" dalej należy się 6 miesięcy zasiłku? Czytaj więcej na Infor.pl: http://forum.infor.pl/topic/61975-zasiłek-dla-bezrobotnych-2013/#ixzz2v4cCbnbm

 • avatar

  Koleczka 2014-03-03 21:05

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Zerknij sobie tutaj: http://bezrobotni.waw.pl/po-jakim-czasie-sie-nalezy/ Może ten artykuł jakoś Ci pomoże zrozumieć ten 18 miesięczny okres.

 • avatar

  karaska 2014-02-25 20:46

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  MAM PYTANIE NIE ROZUMIEM TEGO 18 MIESIECZNEGO OKRESU W CIAGU KTORYCH TRZEBA PRZEPRACOWAC 365 DNI .MOJ MAZ PRACOWAL OD 03.12.2012 DO 30.04.2013 NA CALY ETAT W PEWNEJ FIRMIE POZNIEJ MIAL DLUGI OKRES PRZERWY (PRZESTOJ) , ZACZAL PRACE 01.11.2013 UMOWE MA DO 30.06 .2014 CZY PO TYM OKRESIE BEDZIE PRZYSLUGIWAL MU ZASILEK ?

 • avatar

  Magda 2014-02-03 09:59

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Witam.Mam pytanie. Byłam uczennicą (przyuczenie do zawodu) do 30 września 2012 roku, szefowa podpisała ze mną umowę na cały etat 30 października na czas określony do 30 kwietnia. W marcu 2013 roku urodziła mi się córka i przebywałam przez rok czasu na urlopie macierzyńskim. Czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnej ?

 • avatar Ania_B

  Ania_B 2014-01-08 14:00

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Agnieszka, czy ja dobrze rozumiem - zostałaś zwolniona za porozumieniem stron w styczniu 2013. Zarejestrowałaś się we wrześniu 2013 w urzędzie pracy ? Aby otrzymac zasiłek w ciągu ostatnich 18 mcy musisz mieć przepracowane 365 dni - masz tyle?? a może byłaś na wychowawczym?Jeśli tak to zasiłek dla bezrobotnych Ci się należy i powinnaś go już otrzymywać. Posiadanie dzieci i wysokość alimentów na nie - nie ma wpływu na prawo do zasiłku ani na jego wysokość.Powinnaś zwrócić się do Opieki Społecznej w Twojej miejscowości. Powinnaś otrzymac pomoc materialną choćby np. dofinansowanie do czynszu.

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?