reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC

ABC

Jak ewidencjonować koszty we właściwych okresach sprawozdawczych

Aktualizacja: 18.12.2007

Kontrahent może wykonać usługę w 2007 roku, za którą faktura zostanie przesłana w kolejnym okresie sprawozdawczym. W takim przypadku, zgodnie z zasadą memoriałową, należy ująć koszt w okresie, w którym usługa została wykonana, czyli w 2007 roku. »

Kiedy trzeba ustalić dochód z remanentu likwidacyjnego

Aktualizacja: 17.12.2007

Obowiązkowo remanent sporządza się w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Jednak tylko przy likwidacji działalności ustala się dochód z remanentu, który podlega opodatkowaniu. »

Prezentacja różnic kursowych w księgach

Aktualizacja: 14.12.2007

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe zasady rozliczania różnic kursowych. Najważniejsza zmiana to możliwość stosowania przepisów o rachunkowości. Wprawdzie należy spełnić kilka warunków, ale dla dużych podmiotów nie są one trudne do spełnienia, a potencjalne korzyści wynikające z ujednolicenia podejścia do różnic kursowych są bardzo istotne. Nie bez znaczenia jest również to, że możliwość zastosowania tych przepisów do celów podatkowych zmniejszyć powinna liczbę przejściowych różnic między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym. »

Internetowe strony firmowe (www) a koszty podatkowe

Aktualizacja: 13.12.2007

Obecnie funkcjonowanie przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest uzależnione od obecności nie tylko na „rzeczywistym” rynku, np. poprzez lokal, w którym oferowane są usługi, ale również od obecności w sieci Internet, w której coraz większa liczba osób poszukuje nowych dostawców towarów i usług. Dlatego wydatki poniesione na stworzenie i utrzymywanie firmowych stron podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Kosztem takim są również wydatki na zakup domeny internetowej i zakup miejsca na serwerze, a także wydatki na tzw. pozycjonowanie strony. Warto jednak pamiętać, że w przypadku nabycia autorskich praw majątkowych do projektu strony internetowej o wartości przekraczającej kwotę 3500 zł netto, przedsiębiorca nie zaliczy wydatków bezpośrednio w koszty, ale będzie musiał dokonywać odpisów amortyzacyjnych. »

Jak opłacać ryczałt ewidencjonowany

Aktualizacja: 12.12.2007

Wysokość ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc. Tę stawkę stosuje się do przychodów nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt znacznie rośnie, bo wynosi 20 proc. przychodów. »

Jak ustalać koszty i przychody dotyczące niezakończonych usług budowlanych metodą zysku zerowego

Aktualizacja: 11.12.2007

Metoda cen stałych oraz metoda „koszt plus” należą do grupy metod stopnia zaawansowania. Metoda stopnia zaawansowania jest najpopularniejszym sposobem ustalania przychodów z usługi budowlanej, nie zawsze jednak jednostka może się nią posłużyć. W określonych przypadkach należy posłużyć się drugą metodą, zwaną metodą zysku zerowego. »

Jak ująć i wycenić w sprawozdaniu działalność w trakcie zaniechania

Aktualizacja: 10.12.2007

Przy sprzedaży lub zaprzestaniu znacznej części prowadzonej działalności pojawią się problemy związane z wyceną aktywów i zobowiązań, jak też z prawidłową prezentacją tego zjawiska w sprawozdaniu finansowym w celu zachowania porównywalności danych z danymi za ubiegłe okresy sprawozdawcze. Jak zatem w takiej sytuacji sporządzić sprawozdanie finansowe? »

Jak w księgach rachunkowych ewidencjonować szkody spowodowane pożarem w firmie

Aktualizacja: 07.12.2007

Przedsiębiorstwo może uznać pożar za zdarzenie nadzwyczajne. W takiej sytuacji wydatki związane z likwidacją szkody w księgach rachunkowych ewidencjonuje się jako straty nadzwyczajne. Natomiast otrzymane odszkodowanie ujmuje się jako zyski nadzwyczajne. »

Zadatek a VAT

Aktualizacja: 06.12.2007

Przyjmowanie przez przedsiębiorców zadatku staje się coraz częstszą praktyką w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zadatek, w przeciwieństwie do zaliczki, pełni funkcję zabezpieczającą transakcję zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego na wypadek odstąpienia od umowy jednego z nich. Zadatek wywołuje skutki prawne przewidziane w Kodeksie cywilnym. Zadatek wręczony przy zawarciu umowy w razie jej niewykonania przez jedną ze stron powoduje, że druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek. Jeżeli sama go wręczyła, wówczas wolno jej żądać sumy dwukrotnie wyższej. »

Zmiana sposobu opodatkowania

Aktualizacja: 06.12.2007

Podatnicy będący osobami fizycznymi mają prawo zmiany formy podatku dochodowego od osób fizycznych w każdym kolejnym roku podatkowym. »

Jak przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania

Aktualizacja: 06.12.2007

Z karty podatkowej można zrezygnować na początku roku. Po utracie ryczałtu trzeba zaprowadzić księgę. Osoby fizyczne mogą wybierać formę podatku co roku. »

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego programu komputerowego

Aktualizacja: 04.12.2007

Nasza spółka zakupiła specjalistyczny program komputerowy, który został wdrożony. Wysłaliśmy naszych pracowników na szkolenie dotyczące obsługi oprogramowania. Czy koszty szkolenia (w tym diety, koszty noclegów pracowników) powinny zwiększać wartość początkową wdrożonego oprogramowania, czy też mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów? »

Stratę można rozliczyć przez pięć kolejnych lat

Aktualizacja: 03.12.2007

W przypadku osiągnięcia straty z działów specjalnych produkcji rolnej możliwe jest obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych. »

Jak rozliczyć dochody z inwestycji w akcje

Aktualizacja: 28.11.2007

Zyski ze sprzedaży akcji na giełdzie lub poza giełdą trzeba uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Oprócz wysokości dochodu należy przedstawić ewentualną stratę - ta w przyszłości może zmniejszyć należności podatkowe inwestora. »

Jak ująć zaliczkę wpłaconą na zakup towarów

Aktualizacja: 28.11.2007

W ciągu siedmiu dni po wpłacie na konto płatności na poczet przyszłej dostawy towarów kontrahent powinien wystawić fakturę zaliczkową. Na dokumencie wartość zaliczki będzie stanowiła kwotę brutto. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama