reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC

ABC

Jak ująć różnice kursowe przy kompensacie

Aktualizacja: 05.11.2007

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą dla celów bilansowych, przy kompensacie rozrachunków zagranicznych, stosuje się niższy kurs waluty, według którego ustalono wartość należności lub zobowiązania w chwili wprowadzania ich do ksiąg rachunkowych. »

Kto ponosi koszty postępowania podatkowego

Aktualizacja: 01.06.2010

Koszty postępowania przed organami podatkowymi zasadniczo ponosi Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina. Czasami kosztami obciążani są podatnicy. Kiedy? »

Kiedy można dokonać kompensaty różnic inwentaryzacyjnych

Aktualizacja: 31.10.2007

Po ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych trzeba określić, które z nich są rzeczywiste, a które pozorne. Różnice pozorne, często wynikające z błędnych zapisów w księgach, podlegają rozliczeniu w pierwszej kolejności w drodze kompensaty. »

Jakie są zasady przekształcania zakładów budżetowych

Aktualizacja: 31.10.2007

Decyzja o przekształceniu zakładu budżetowego w inną formę organizacyjnoprawną wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów. Przekształcenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjnoprawną wymaga uprzednio jego likwidacji. »

Przeznaczenie obligacji decyduje o ich wycenie

Aktualizacja: 30.10.2007

Firma może nabyć obligacje, aby je odsprzedać po kilku miesiącach. W księgach należy je zakwalifikować jako przeznaczone do obrotu i wycenić według wartości godziwej. »

Firma przejęta w spadku

Aktualizacja: 29.10.2007

Osoba, która nabyła firmę w drodze spadku lub darowizny i zamierza kontynuować działalność, powinna dopełnić koniecznych formalności, które umożliwią dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa. »

Jak opodatkowany jest eksport towarów

Aktualizacja: 26.10.2007

Prawo stosowania stawki 0 proc. w eksporcie towarów przysługuje, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. »

Jak korzystać z amortyzacji metodą degresywną

Aktualizacja: 25.10.2007

Podatnicy, którzy chcą szybko wliczyć w koszty wydatki inwestycyjne, a nie mają prawa do amortyzacji ekspresowej, powinni wybrać metodę degresywną. »

Zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją

Aktualizacja: 23.10.2007

Zakup środka trwałego, który został sfinansowany z dotacji podmiotowych uzyskanych na działalność gospodarczą, pozwala na odliczenie VAT. Otrzymana dotacja nie stanowi też obrotu, czyli nie jest opodatkowana. »

Jak księgować fakturę i notę korygującą

Aktualizacja: 01.06.2010

Błędne zapisy w dowodach źródłowych zewnętrznych można korygować. Jak zaksięgować takie dokumenty? »

Jakie skutki podatkowe ma śmierć podatnika

Aktualizacja: 19.10.2007

Spadkobierca w zakresie nabytych praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej wstępuje w miejsce spadkodawcy, stając się podatnikiem. Musi więc rozliczyć się z fiskusem lub ewentualnie zapłacić należne podatki. »

Skutki przerwania biegu przedawnienia

Aktualizacja: 19.10.2007

W wypadku przerwania biegu przedawnienia cały okres, który upłynął do tego momentu, uważa się za niebyły, a po ustaniu przyczyny bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo. »

Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w czasie inwentaryzacji drogą spisu z natury

Aktualizacja: 18.10.2007

Stosownie do art. 27 ustawy o rachunkowości ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym na dzień inwentaryzacji a stanem na ten dzień wykazanym w księgach rachunkowych należy odpowiednio udokumentować oraz wyjaśnić. Rozlicza się je w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. »

Konieczna korekta wartości towarów

Aktualizacja: 17.10.2007

Jeśli reklamacja dotycząca towarów, które firma odsprzedała, zostanie załatwiona pozytywnie, konieczne będzie skorygowanie wartości towarów w rachunku zysków i strat. »

Jak ująć wierzytelności zgłoszone do masy upadłości

Aktualizacja: 15.10.2007

Przy należnościach od dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji, odpisu aktualizującego dokonuje się do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama