reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC

ABC

Jakie terminy obowiązują przy zapłacie VAT

Aktualizacja: 05.09.2007

Do zapłaty podatku od towarów i usług są zobowiązani nie tylko podatnicy VAT czynni, ale w niektórych przypadkach inne podmioty. Dla nich też obowiązują inne terminy, do których powinni uiścić podatek. »

Rozliczanie diet i kosztów podróży służbowych w organizacjach pozarządowych

Aktualizacja: 04.09.2007

Ani w przepisach ustawy o fundacjach, ani w prawie o stowarzyszeniach nie ma odniesienia do świadczeń, w tym świadczeń w przypadku wyjazdów służbowych (diet) związanych z realizacją zadań statutowych, jakie mogą uzyskiwać działacze stowarzyszeń, fundacji oraz osoby współpracujące z tymi organizacjami. W tym zakresie przepisy o stowarzyszeniach i o fundacjach pozostawiają organom tych organizacji prawo do samodzielnego stanowienia o przyznaniu świadczeń, ich wysokości i zasadach wypłacania. »

Kiedy opłaca się zostać podatnikiem VAT

Aktualizacja: 03.09.2007

Przedsiębiorcy, którzy osiągają wysoki obrót z działalności gospodarczej lub którzy wykonują kontrakty na rzecz innych podatników VAT, powinni od razu zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni. Będzie to dla nich korzystne, gdyż wcześniej czy później będą musieli rozliczać VAT. »

Koszty leczenia a ubezpieczenie OC

Aktualizacja: 31.08.2007

Ubezpieczyciel i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będą przekazywali do Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę ryczałtową ze środków z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. »

Jak ująć środki płatnicze w jednostkach budżetowych

Aktualizacja: 31.08.2007

W skład sektora finansów publicznych wchodzą jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. Mają one specyficzne konta bilansowe. »

Dokumentowanie operacji gospodarczych

Aktualizacja: 31.08.2007

Jakie wymagania stawiane są dowodom księgowym? Jak kontrolować dowody księgowe? Jak długo je przechowywać? Kiedy można udostępniać dowody księgowe osobom trzecim? »

Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

Aktualizacja: 28.08.2007

Podstawą rachunkowości jednostek gospodarczych jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów dla wskazanych jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres stosowania ustawy obejmuje również m.in. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. »

Jak zaksięgować rozchód materiałów

Aktualizacja: 27.08.2007

Jeżeli przy ewidencji materiałów spółka korzysta ze stałych cen ewidencyjnych, musi rozliczyć różnicę między przyjętą wartością a ceną faktycznie zapłaconą. Do księgowania takich rozliczeń należy skorzystać z konta zespołu 3 „Odchylenia od cen ewidencyjnych”. »

Jak rozlicza się mała firma handlowa

Aktualizacja: 24.08.2007

Księgi rachunkowe prowadzą niezależnie od wielkości firmy spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz inne osoby prawne, a także osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie, gdy ich przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 800 tys. euro. »

Jak rozliczyć VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Aktualizacja: 23.08.2007

Transakcje wewnątrzwspólnotowe charakteryzują się specyficznymi zasadami rozliczania VAT. Przy wewnątrzwspólnotowej dostawie stosuje się 0-proc. VAT, a przy wewnątrzwspólnotowym zakupie podatek należny stanowi jednocześnie podatek naliczony. »

Jak przekwalifikować środki trwałe do inwestycji

Aktualizacja: 22.08.2007

Zakwalifikowanie aktywów do środków trwałych oznacza, że są one wykorzystane na potrzeby własne jednostki. Co zrobić, jeżeli jednostka zdecyduje się przeznaczyć je na inne cele? »

Czesne w księgach rachunkowych szkoły STO

Aktualizacja: 21.08.2007

Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest jednostką bez osobowości prawnej (samobilansującą). Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak prawidłowo powinna przebiegać ewidencja czesnego? Czy do przychodów ujmować czesne faktycznie wpłacone czy czesne należne? Jak potraktować czesne zapłacone jednorazowo np. za 2 miesiące? »

VAT od usług budowlanych wykonanych częściowo

Aktualizacja: 21.08.2007

Czy prawidłowe jest ustalenie w deklaracji VAT-7, że obowiązek podatkowy w VAT powstał 30. dnia od daty wystawienia faktury (to znaczy w miesiącu następnym, gdy faktura została wystawiona w ostatnim dniu miesiąca) za częściowe wykonanie robót budowlanych, na podstawie podpisanego w tym dniu protokołu odbioru robót, w przypadku gdy zapłata nie nastąpiła w miesiącu wystawienia faktury, lecz w następnym lub nawet później? Czy może należy rozliczyć VAT należny w deklaracji VAT-7 w miesiącu wystawienia faktury bez względu na to, czy kontrahent, na rzecz którego zostały wykonane częściowe roboty budowlane, dokonał zapłaty za tę fakturę czy nie? »

Wszystko o podatkowych skutkach umów pożyczek

Aktualizacja: 01.06.2010

Ogólnoprawny charakter i wymogi umowy pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Z kolei jej podatkowe skutki określa przede wszystkim ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. »

Jak ewidencjonować kredyt bankowy

Aktualizacja: 17.08.2007

Zawierane umowy kredytu z bankami często przewidują wypłatę wartości udzielonego kredytu w kwocie pomniejszonej o wartość prowizji. W takiej sytuacji konieczne jest, aby jej wartość została rozliczona w czasie spłaty kredytu jako koszt finansowy. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama