| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > Jakie dokumenty jednostka powinna przygotować w związku z prowadzeniem pełnej księgowości

Jakie dokumenty jednostka powinna przygotować w związku z prowadzeniem pełnej księgowości

Zasady prowadzenia pełnej księgowości regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Jednak dla efektywniejszego zarządzania jednostki powinny stworzyć także tzw. wewnętrzne prawo, w postaci opracowanych regulaminów, instrukcji, procedur itp.

 

 

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego, a także w celu dostarczenia danych i informacji na potrzeby sprawnego zarządzania jednostką oraz skutecznej kontroli efektywności prowadzonej działalności.

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Obejmują one dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Księgi rachunkowe muszą być prowadzone zgodnie z wymogami art. 13 ust. 4 ustawy.

Jednostka zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych ma obowiązek m.in.: dokonywać inwentaryzacji, wyceniać aktywa i pasywa, ustalać wynik finansowy, wykonywać inne obowiązki w zakresie rachunkowości, w sposób określony w ustawie o rachunkowości.

W związku z tym rachunkowość jednostki obejmuje:

- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

- prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

- poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Sporządzając politykę rachunkowości, jednostka powinna zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Przy czym należy pamiętać, że stanowi ona zbiór stosowanych zasad zapewniających przedstawienie wiernego i rzetelnego obrazu w sprawozdaniu finansowym. Dlatego polityka rachunkowości powinna odpowiadać specyfice jednostki. Za jej ustalenie odpowiedzialność ponosi kierownik.

Dokumentacja dla celów kontroli wewnętrznej

Oprócz obowiązków nałożonych na spółkę przez ustawę o rachunkowości istnieją również zadania związane z rachunkowością zarządczą i kontrolą wewnętrzną, które nie wynikają wprost z ustawy o rachunkowości. Dlatego zadania te i sposób ich realizacji należy określić w wewnętrznych aktach jednostki, takich jak:

- regulamin organizacyjny,

- instrukcja obiegu dokumentów,

- regulamin kontroli wewnętrznej,

- regulamin wynagrodzeń,

- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- zasady gospodarki środkami trwałymi,

- zasady gospodarki wyposażeniem,

- zasady gospodarki magazynowej,

- zasady gospodarki kasowej,

- instrukcja inwentaryzacyjna,

- instrukcja kancelaryjna,

- zasady zatrudniania i zwalniania pracowników,

- zasady stosowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej,

- zasady stosowania dokumentacji produkcyjnej,

- zasady gospodarowania formularzami druków objętych ścisłą kontrolą zużycia.

UWAGA

Nie ma potrzeby opracowywania całej wymienionej dokumentacji. Wystarczy skupić się na tej, która będzie dla jednostki przydatna, a tym samym ułatwi jej funkcjonowanie oraz gospodarowanie posiadanym majątkiem.

W dokumentacjach tych powinny być zawarte m.in. zadania, obowiązki, czynności, uprawnienia poszczególnych komórek, działów oraz pracowników, jeśli nie wynikają z umów o pracę.

Tworząc regulaminy i instrukcje, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim specyfikę jednostki. Znając potrzeby informacyjne jednostki, łatwiej jest przygotować odpowiednią dokumentację.

Warto pamiętać, że zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki. Odpowiedzialność ta może być przeniesiona na inną osobę, np. na głównego księgowego, ale przejęcie odpowiedzialności przez tę osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej.

W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej jednostka powinna dokonać także odpowiednich zgłoszeń do sądu rejonowego, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego, inspekcji pracy itp.


- art. 3 ust. 1 pkt 9, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 5, art. 8 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Joanna Gawrońska

biegły rewident

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »