Kategorie

Angielski dla księgowych

26 maja 2021
22 cze 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

RECEIPT - potwierdzenie wpłaty, paragon

LEDGER - księga, rejestr

DEPRECIATION - dewaluacja

IN THE BLACK - być wypłacalnym, być na plusie

FIXED ASSETS - aktywa trwałe

IN THE RED - być niewypłacalnym, być na minusie

ASSIGNMENT - cesja

CURRENCY - waluta

CHEQUE - czek

DEBIT - debet/obciążenie np. konta

DUTY - cło

REFUND - zwrot

DIVIDEND - dywidenda

INFLATION - inflacja

MEANS - środki

ITEM - pozycja

EXPENDITURE - wydatek

BUDGET - budżet

BILL - rachunek

AUDIT - audyt

ACCOUNTANT - księgowy

DEBT - dług

INVOICE - faktura

IN ARREARS - z dołu

LEGAL PERSON - osoba prawna

PERSONAL PROPERTY - ruchomość

SECURITIES - papiery wartościowe

GOODWILL - wartość firmy, reputacja

INSTALMENTS - raty

TAX - podatek

INTEREST - odsetki

SUBSIDIES - dotacje

PAYROLL - wynagrodzenia

ACQUISITION - nabycie

DISPOSAL - zbycie

RECEIPTS - wpływy

DISBURSEMENTS - rozchody

SURPLUS - nadwyżka

PENSION - emerytura

COSTS - koszty

CASH FLOW STATEMENT - rachunek przepływów pieniężnych

CASH - środki pieniężne

LOSS - strata

PROFIT - zysk

TURNOVER - obrót

FINANCIAL YEAR - rok obrotowy

COMMISSION - prowizja

PROVISIONS - rezerwy

CAPITAL - kapitał

FINANCIAL STATEMENT - sprawozdanie finansowe