Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy działalność w zakresie handlu obwoźnego jest ewidencjonowana na kasie

Marta Wysocka
inforCMS
Prowadzę działalność w zakresie handlu obwoźnego (handel na targowisku miejskim).
1. Od kiedy zastosować kasę fiskalną?
2. W jaki sposób ją zainstalować w budce na rynku?
3. Co z kasą zimową porą, przy wysokich temperaturach?
RADA

Moment instalacji kasy fiskalnej zależy od wysokości osiąganych przez podatnika obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania zamieszczono w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ad 1. Od kiedy zainstalować kasę

Przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nie przewidują odrębnych regulacji w zakresie handlu obwoźnego. Stosuje się do niego zatem uregulowania ogólne określające moment instalacji kasy fiskalnej oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (zwolnienia z obowiązku stosowania kas są publikowane w comiesięcznym dodatku do Mk „WSKAŹNIKI i stawki”).

Od 1 lipca 2007 r. w życie weszło nowe rozporządzenie MF z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (treść rozporządzenia została zamieszczona w dodatku do Mk nr 14/2007 - „Akty wykonawcze do ustawy o VAT”). Nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących nawiązują pod względem zakresu zastosowanych zwolnień od ewidencjonowania, z pewnymi tylko wyjątkami, do uregulowań, jakie obowiązywały w poprzednim roku podatkowym (2006 r.) i w pierwszym półroczu 2007 r. Podstawowymi zwolnieniami w zakresie stosowania kas, które mogą mieć zastosowanie w przypadku handlu obwoźnego, są zwolnienia podatników osiągających niskie obroty z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (40 000 zł - podatnicy kontynuujący działalność, a 20 000 zł - podatnicy rozpoczynający działalność).

Przekroczenie limitów powoduje obowiązek zainstalowania kasy:

- u podatników rozpoczynających działalność w 2007 r. - następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty limitu,

- u podatników kontynuujących działalność - po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2007 r. przekroczenie limitu.

Należy więc określić, kiedy następuje przekroczenie wskazanych limitów obrotów. Aby to ustalić, należy zsumować całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W limicie należy uwzględnić również obrót przedmiotowo zwolniony z obowiązku stosowania kas, wymieniony w poz. 34-46 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas (zob. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu z 9 stycznia 2006 r., nr III/443-2/06). W celu ustalenia limitu należy zsumować obroty z całej działalności, jeśli jest ona prowadzona w ramach jednej firmy, posiadającej jeden NIP (por. wyrok NSA z 25 sierpnia 1998 r., sygn. akt I SA/Łd 1248/96; niepublikowany).

Dlatego o tym, czy Czytelnik jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej, zadecyduje:

- kiedy rozpoczął działalność polegającą na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz

- wysokość obrotów z tej działalności.

PRZYKŁAD 1

Podatnik rozpoczął sprzedaż na targowisku odzieży w 2007 r. Korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania do dnia, w którym obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczą 20 000 zł. Załóżmy, że 30 września 2007 r. kwota limitu zostanie przekroczona. Kasa musi być uruchomiona od 1 października 2007 r. Jeśli kwota 20 000 zł nie zostanie przekroczona do końca 2007 r., zwolnienie z ewidencjonowania będzie obowiązywać do 31 grudnia 2007 r. W kolejnym roku podatkowym będzie już podatnikowi przysługiwało zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dla podatników kontynuujących działalność, dla których obowiązuje limit obrotu 40 000 zł.

PRZYKŁAD 2

Podatnik prowadzi stragan z odzieżą na targowisku. Prowadzi sprzedaż od 2005 r. Dotychczas korzystał ze zwolnienia z ewidencjonowania. W 2006 r. jego obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyły 40 000 zł. Podatnik w 2007 r. nadal korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas, pod warunkiem że w 2007 r. kwota jego obrotów na rzecz osób nieprowadzących działalności nie przekroczy 40 000 zł. Załóżmy, że 30 września 2007 r. podatnik przekroczył ten limit 40 000 zł obrotu. Przekroczenie spowoduje obowiązek instalacji kasy po upływie dwóch miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym to przekroczenie miało miejsce, czyli w tym przypadku 1 grudnia 2007 r.

Podatnicy, którzy mimo obowiązku stosowania kasy nie zakupili jej i nie rozpoczęli rejestracji obrotów na urządzeniu fiskalnym w obowiązującym terminie, podlegają karom z Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego kasa rejestrująca (fiskalna) to księga, podobnie jak księga przychodów i rozchodów czy ewidencje VAT. W związku z tym nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży są karane tak samo jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi.

Ponadto podatnicy naruszający obowiązek stosowania kas rejestrujących do czasu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie tracą prawo do odliczenia 30% podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług (art. 111 ust. 2 ustawy o VAT).

Ad 2. W jaki sposób zainstalować kasę w budce na rynku

W związku z instalacją kasy podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym następujące dokumenty:

1. Pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania.

Nie ma ustalonego urzędowego druku dla celów złożenia pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących. Pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących i ich miejscu (adresie) instalacji należy złożyć przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy.

2. Zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej, w którym należy podać:

    - dane identyfikacyjne podatnika: nazwa, dokładny adres, NIP, miejsce instalacji kasy,

    - typ/model kasy,

    - numer unikatowy kasy,

    - numer fabryczny kasy,

    - data fiskalizacji.

Druk „Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej” podatnicy otrzymują od serwisantów instalujących kasy rejestrujące (wzór zawiadomienia zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych). Należy go złożyć w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej, czyli od momentu zainicjowania pracy modułu fiskalnego kasy przez serwisanta. Fiskalizacji może dokonać tylko uprawniony serwisant. Urząd skarbowy powinien dostać dwa niezależne zgłoszenia o fiskalizacji kasy rejestrującej: jedno od podatnika, a drugie od serwisu.

Następnie urząd skarbowy nadaje kasie numer ewidencyjny i zawiadamia o tym podatnika. Zawiadomienie o nadaniu numeru ewidencyjnego kasie rejestrującej wydawane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia druku „Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej”.

Po fiskalizacji kasy można przystąpić do ewidencjonowania sprzedaży na kasie. Należy jednak pamiętać, że to nie koniec obowiązków związanych z użytkowaniem kasy rejestrującej. Przez cały czas jej używania trzeba, między innymi, prowadzić i przechowywać książkę kasy fiskalnej, a także poddawać ją obowiązkowemu corocznemu przeglądowi technicznemu. Na wypadek błędów w rejestracji obrotu na kasie należy również prowadzić odrębną ewidencję korekt.

Ad 3. Co z kasą zimową porą albo przy wysokich temperaturach

W Polsce jest wiele firm, które proponują małe i poręczne kasy fiskalne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. O tym, czy dany model kasy spełnia warunki techniczne, rozstrzyga decyzja Ministerstwa Finansów o spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Standardem tych kas fiskalnych jest określenie parametrów temperatury, w jakiej działają - jest to min. -10 stopni C do maks. 40 stopni C. W granicach tych temperatur nie powinno zatem być problemu. Jeśli jednak wystąpiłaby temperatura -20 stopni C i kasa fiskalna przestałaby działać, to podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego z zastosowaniem rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwa, podatnik nie może dokonywać sprzedaży (art. 111 ust. 3 ustawy o VAT).

Jeśli w sytuacji Czytelnika powstanie obowiązek zakupu kasy fiskalnej, najlepszym wyjściem jest zakup kasy fiskalnej jednostanowiskowej. Są to zwykle małe kasy ECR (choć nie jest to reguła). Takiego rodzaju kasy stosuje się zwykle tam, gdzie nie ma konieczności, by współpracowały w systemie sprzedaży z programem magazynowym. Ich idealne zastosowanie to: kioski, małe sklepy, stragany, taksówki itp. Kasy jednostanowiskowe są zwykle wyposażone w złącze pozwalające na podłączenie komputera, lecz wykorzystuje się je sporadycznie, np. aby szybko zaprogramować kasę towarami, odebrać dane o sprzedaży. W małych, rozproszonych sklepach stosuje się również łącze modemowe do komunikacji z kasami jednostanowiskowymi.

- art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

- § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących - Dz.U. Nr 116, poz. 804

- § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - Dz.U. Nr 108, poz. 948; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 85, poz. 798

Marta Wysocka

konsultant podatkowy 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?

  Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajem prywatny. Czy trzeba korygować odliczony VAT?

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Zamierzam wycofać z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nieruchomość - dom, w którym dotychczas mieściła się siedziba mojej firmy. Nieruchomość stanowi środek trwały, od nabycia którego odliczyłem VAT. Po wycofaniu z działalności do majątku prywatnego dom będzie wynajmowany innej firmie, w której będzie ona prowadziła działalność gospodarczą. Zatem najem będzie podlegał opodatkowaniu stawką 23%. Czy powinienem dokonać korekty podatku odliczonego w związku z wycofaniem nieruchomości do majątku prywatnego w celu jej dalszego wynajmu?

  Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej. Bezpłatne webinarium 15 czerwca

  Już 15 czerwca 2023 r. odbędzie się bezpłatne webinarium „Rola odbiorców energii w transformacji energetycznej”. Zapraszamy!

  Sprzedaż praw do projektu farmy (elektrowni) fotowoltaicznej - stawka VAT

  Sprzedaż praw do projektu elektrowni (farmy) fotowoltaicznej to świadczenie kompleksowe, dla którego właściwą stawką VAT jest 23 proc. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z lutego 2023 r.

  Open banking ułatwi obsługę KSeF?

  Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt trzeciej wersji dyrektywy PSD (Payment Service Directive). Nowe przepisy dotyczące otwartej bankowości mogą ułatwić m.in. płatność zobowiązań podatkowych oraz obsługę państwowych systemów faktur elektronicznych - m.in. powstającego w Polsce KSeF.

  MF: szerokie zmiany w egzekucji podatków

  Planowane zmiany w egzekucji administracyjnej poruszono podczas konferencji „Egzekucja administracyjna należności podatkowych” zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Zmiany mają dotyczyć sposobu negocjacji pomiędzy dłużnikiem a organem egzekucyjnym.

  Oszustwo na "zdalny pulpit" (aplikacja AnyDesk). Na czym polega? Jak uniknąć wyłudzenia danych i pieniędzy?

  Co to jest oszustwo na "zdalny pulpit"? Dlaczego oprogramowanie AnyDesk jest groźne? uniknąć wyłudzenia danych i straty pieniędzy?

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2023 - koniec maja, początek czerwca. Tabela

  Jakie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych oferują banki pod koniec maja 2023 r.?

  Abonament rtv 2024 - stawki takie same jak w 2023 roku

  W 2024 roku będą obowiązywać takie same stawki abonamentu rtv jak w 2023 roku. Tak wynika z rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 18 maja 2023 r., poz. 943. Rozporządzenie to wejdzie w życie 2 czerwca 2023 r.

  Obowiązkowy KSeF od lipca 2024 roku - projekt ustawy skierowany do Komisji Finansów Publicznych

  W dniu 26 maja 2023 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Sejm opowiedział się za przesłaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Ulga badawczo-rozwojowa jest coraz częściej wykorzystywaną przez przedsiębiorców preferencją podatkową. Wskazuje na to nie tylko liczba wydawanych interpretacji podatkowych w tym zakresie, która podawana jest już w tysiącach, lecz także dane ministerstwa finansów - kwoty odliczeń mierzone są w miliardach złotych. 

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.