Kategorie

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – restrukturyzacja zamiast likwidacji

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – restrukturyzacja zamiast likwidacji / Fot. Fotolia
Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – restrukturyzacja zamiast likwidacji / Fot. Fotolia
W dniu 9 kwietnia 2015 r. Sejm RP uchwalił podczas III czytania ustawę prawo restrukturyzacyjne realizującą zasadę „nowej szansy”. Nowelizacja, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., zakłada również szereg zmian w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze.

Z tegoż aktu prawnego usunięte zostanie postępowanie:

- układowe,

- naprawcze,

- likwidacyjne z możliwością zawarcia układu.

Pozostanie postępowanie wyłącznie likwidacyjne. Postępowanie restrukturyzacyjne zastąpi je i umożliwi odformalizowanie, przyspieszenie postępowań sądowych jednocześnie zapobiegając likwidacji przedsiębiorstwa. Organy restrukturyzacyjne (sędzia-komisarz, nadzorca sądowy, zarządca) będą uprawnieni do porozumiewania się w sposób mniej sformalizowany, np. poczty elektronicznej, telefonu, co znacząco usprawni przebieg postępowania.

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Stworzenie dwóch autonomicznych regulacji umożliwi usunięcie zjawiska stygmatyzacji postępowania, z którym obecnie kojarzy się przedsiębiorcom ogłoszenie upadłości - z likwidacją przedsiębiorstwa. Zostanie również wprowadzona zasada subsydiarności postępowania likwidacyjnego wobec ewentualnego niepowodzenia restrukturyzacji. Zasada ta przyznaje pierwszeństwo otwarciu restrukturyzacji w przypadku kolizji z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Ustawa zakłada również utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, w którym umieszczane będą wszystkie postanowienia, zmniejszając przy tym koszty postępowania (dotychczas ogłoszenia były publikowane odpłatnie w MSiG) oraz gwarantując szybki dostęp wierzycieli do informacji o stanie majątkowym swego dłużnika. Zostaną wprowadzone terminy instrukcyjne dla sądu i organów egzekucyjnych mające za zadanie przyspieszenie postępowania.

Zdolność restrukturyzacyjną będzie posiadał:

- dłużnik niewypłacalny,

- dłużnik zagrożony niewypłacalnością.

Dłużnicy podatkowi trafią do rejestru Ministerstwa Finansów

Projekt zawiera domniemanie niewypłacalności, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. W obowiązującej ustawie prawo upadłościowe i naprawcze termin był znacznie krótszy i wynosił tylko2 tygodnie.

Możliwość złożenia wniosku wyłączona jest w przypadku, gdy postępowanie zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli. Zasadą jest wszczęcie postępowania na wniosek dłużnika. Zawarty z wierzycielami układ obejmie wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Nowością jest usunięcie obowiązku odrębnego uzasadniania poszczególnych propozycji układowych. Sądem właściwym do złożenia wniosku jest miejsce położenia głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Organy postępowania

Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy - wydział gospodarczy, orzekający w składzie jednego sędziego. Organami pozasądowymi postępowania są:

a) zarządca,

b) nadzorca (nadzorca układu albo nadzorca sądowy).

Polecamy produkt: Samochód w firmie 2015 - multipakiet

Nadzorca występuje w postępowaniu sanacyjnym. Do jego obowiązków należy wykonywanie zarządu nad majątkiem dłużnika. Do zadań nadzorcy układu należy zatem nadzorowanie działań dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu składające się na wspieraniu dłużnika w przeprowadzeniu restrukturyzacji, przygotowaniu propozycji układowych oraz przeprowadzenia nad nim głosowania. Dłużnik w powyższym postępowaniu nie jest pozbawiony zarządu nad swoim majątkiem. W przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym nadzór pełni nadzorca sądowy. W wymienionych postępowaniach dłużnik zobowiązany jest uzyskać jego zgodę na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd (chyba, że ustawa wymaga zgody rady wierzycieli).

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez stworzenie nowych instytucji prawnych których zadaniem będzie ochrona przedsiębiorstw przed upadkiem, pracowników przed utratą miejsc pracy, nie zapominając przy tym o zapewnieniu wierzycielom maksymalnej ochrony. Kolejnym istotnym założeniem nowelizacji jest przyznanie  prymatu zbiorowemu interesowi wierzycieli kosztem indywidualnego.  Priorytetem jest  przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań,  zmiana sposobu zarządzania majątkiem i  przedsiębiorstwem oraz redukcja zatrudnienia. Ustawodawca dokonuje zrównania wierzytelności Skarbu Państwa z wierzytelnościami innych wierzycieli, wobec czego traci on pozycję uprzywilejowaną.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika może się odbyć w jednym z 4 postępowań restrukturyzacyjnych:

1. postępowanie o zatwierdzenie układu,

2. przyspieszone postępowanie układowe,

3. postępowanie układowe,

4. postępowanie sanacyjne.

Prawo działalności gospodarczej – co znajdziemy w nowej „konstytucji dla firm”

Postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe mogą być przeprowadzone kiedy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % sumy wierzytelności. Cechą charakterystyczną tych postępowań jest uproszczona procedura tworzenia spisu wierzytelności. Znacząco zostanie ograniczona rola sądu na rzecz upadłego posiadającego uprawnienie do samodzielnego prowadzenia postępowania przy udziale nadzorcy sądowego.  Nowością jest możliwość ustalenia spisu wierzytelności  wyłącznie na podstawie dokumentów dłużnika bez zgłaszania ich.  W przypadku niepowodzenia przyspieszonego postępowania układowego  lub postępowania układowego poprzez, np. nieprzyjęcie propozycji układowych  lub pogorszenie się sytuacji finansowej dłużnika nowelizacja przewiduje możliwość złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Powyższe rozwiązanie zapewni ciągłość zabezpieczenia majątku dłużnika.

Postępowanie układowe jest przeznaczone dla podmiotów, które posiadają ponad 15 % spornych wierzytelności. Warunkiem otwarcia postępowania układowego i sanacyjnego, w przeciwieństwie do dwóch pierwszych jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania nie tylko kosztów postępowania, ale również  zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Postępowanie sanacyjne dotyczy przedsiębiorstw o najtrudniejszej sytuacji finansowej. Nie są one w stanie zawrzeć układu z wierzycielami w ramach wyżej wymienionych postępowań. W stosunku do pozostałych trwa najdłużej przez co daje bezcenny czas do pomyślnego zakończenia restrukturyzacji. Umożliwia oprócz zawarcia układu podjęcie zaawansowanych działań restrukturyzacyjnych przy wykorzystaniu takich narzędzi jak, np. szybka redukcja zatrudnienia, odstąpienia od umów wzajemnych.

Pomoc publiczna

W prawodawstwie UE możliwość uzyskania pomocy publicznej jest uzależniona od zbadania czy jej udzielenie nie zaburzy zasady gospodarki wolnorynkowej ( pomoc de minimis). W przypadku, kiedy układ zawiera możliwość udzielenia pomocy publicznej (przed przeprowadzeniem głosowania nad układem)konieczne będzie zatwierdzenie przez właściwy organ jej udzielenia, chyba że zostanie wykazane, iż nie jest ona wymagana. Należy zwrócić uwagę, że pomoc publiczna może mieć dwojaką postać:

- pomoc publiczna,

- pomoc publiczna przekraczająca próg pomocy de minimis.

 • w postępowaniu sanacyjnym dopuszczalne jest udzielenie pomocy przekraczającej pomoc de minimis.

Udział wierzycieli

Nowelizacja przewiduje uaktywnienie wierzycieli oraz uregulowanie instytucji znacząco zwiększających ich możliwości wpływania na przebieg postępowania. Zostanie im przyznane prawo wyboruwespół z dłużnikiem, osoby nadzorcy sądowego albo zarządcy w przypadku posiadania 30 % wierzytelności. Rada wierzycieli będzie mogła dokonać zmiany powyżej wybranych organów pozasądowych. Celem uniknięcia blokowaniaprzez biernych wierzycieli zatwierdzenia układu projekt przewiduje zmiany dot. wymaganej większości do jego zatwierdzenia.Zasadą ma być przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali głos, mających łącznie co najmniej połowę sumy wierzytelności przysługujących glosującym wierzycielom. Ponadto nowelizacja w przeciwieństwie do obowiązującej regulacji, nie przewiduje jakichkolwiek wymagań co do formy oddania głosu.

Układ częściowy

Nie zawsze jest konieczne zawieranie układu ze wszystkimi wierzycielami. Często zdarza się, że objęcie układem wierzycieli posiadających największe wierzytelności jest wystarczające do oddłużenia dłużnika, np. wierzyciele hipoteczni, którzy udzielili mu kredytów. Ustawodawca rozwiązał powyższą sytuację poprzez dopuszczenie zawarcia układu częściowego. Dobrym skutkiem powyższego rozwiązania jest szybsze zawarcie układu.

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

W przypadku niepowodzenia postępowania restrukturyzacyjnego (jego umorzenia lub odmowy zatwierdzenia układu) wniosek będzie miał prawo złożyć każdy podmiot, który jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin na jego przedłożenie sądowi jest tożsamy ze złożeniem zażalenia na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu.

W przypadku wystąpienia wątpliwości, bądź problemów prawnych w bardziej złożonych sytuacjach faktycznych prosimy o skontaktowanie się z naszą kancelarią.

Źródła:

1. Projekt ustawy prawo restrukturyzacyjne,

2. Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Katarzyna Kujawska, Aplikantka radcowska

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  4 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.