| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Prokurent przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą od 1 marca 2018 roku

Prokurent przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą od 1 marca 2018 roku

Rozszerzenie możliwości ustanowienia prokurenta na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą to najlepsza zmiana proponowana w Konstytucji Biznesu zdaniem ekspertów Grant Thornton.

Konstytucja Biznesu to projekty ustaw przyjętych w listopadzie 2017 r. przez Radę Ministrów (trafiły już do Sejmu) i zarazem jeden ze sztandarowych jego projektów mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Najważniejszymi elementami projektu są ustawy: Prawo przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym oraz ustawa „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej”.

Pakiet ustaw przewiduje m.in. ustanowienie jasnego katalogu zasad relacji państwo-przedsiębiorca, „ulgę na start” przewidującą zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców.

Eksperci Grant Thornton dokonali analizy proponowanych zmian i wyróżnili jedną z nich, która zasługuje na szczególną uwagę – możliwość rozszerzenia uprawnienia do ustanowienia prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Prokura - jak jest teraz

Instytucję prokury regulują przepisy art. 1091-1098 Kodeksu cywilnego. W obecnym stanie prawnym prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ten szczególny rodzaj pełnomocnictwa musi być ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawową różnicą między prokurentem a pełnomocnikiem jest zakres kompetencji – w przypadku prokurenta jest on znacznie szerszy, ponieważ obejmuje wszystkie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (poza kilkoma wyjątkami enumeratywnie wymienionymi w art. 1093 k.c., m.in. zbyciem przedsiębiorstwa). Ustawa wyróżnia kilka rodzajów prokury – samodzielną, łączną czy oddziałową. Cała instytucja ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej.

Do tej pory prokura może być ustanowiona wyłącznie przez przedsiębiorcę wpisanego do KRS – czyli spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, akcyjną, partnerską, z ograniczoną odpowiedzialnością. Prokury nie może jednak udzielić przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ani spółka cywilna. Z możliwości ustanowienia prokurenta nie może zatem skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Propozycja rządu – rozszerzenie możliwości ustanowienia prokurenta

Teraz ma się to zmienić. Prokurę będzie mógł ustanowić każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej pory opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem odpowiednio pełnomocnictwa lub prokury na piśmie.

Zmianę Kodeksu cywilnego od 1 marca 2018 r. w tym zakresie przewiduje rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

W Kodeksie cywilnym mają nastąpić takie oto zmiany:

W art. 1091 § 1 otrzyma brzmienie:

„§ 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.”;

W art. 1097 § 2 otrzyma brzmienie:

„§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.”;

W art. 1098 § 1 otrzyma brzmienie:

„§ 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.

Prokurent ma szeroki zakres uprawnień i umocowanie zarówno do czynności sądowych, jak i pozasądowych, dlatego też proponowana zmiana znacznie ułatwi prowadzenie swoich spraw przedsiębiorcom prowadzącym działalność jednoosobową. Ponadto, zakres umocowania prokurenta określony jest w ustawie, co przyczyni się do zwiększenia pewności prawa, a tym samym bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Wydaje się więc, że dotychczasowe rozróżnienie uprawnień przedsiębiorców-osób fizycznych i tych niebędących nimi, było nieuzasadnione. Ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw potrzebom osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, co należy ocenić pozytywnie.

Ernestyna Pachała

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »