reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Finanse i inwestycje > Kodeks budowlany - projekt

Kodeks budowlany - projekt

25 lutego 2015 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła projekt kodeksu budowlanego. Przewodniczący Komisji przekazał projekt Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. Ministerstwo analizuje przedstawiony projekt. Do najważniejszych zmian należą: wprowadzenie pojęcia zgody budowlanej, zwiększenie ilości obiektów realizowanych na zgłoszenie, skrócenie terminu rozpatrzenia zgłoszenia, ograniczenie wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W projekcie dokonano usystematyzowania przepisów prawa dotychczas zawartych w odrębnych ustawach: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z uwzględnieniem nowelizacji z 20 lutego 2015 r.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Kodeks budowlany będzie normował podstawy realizacji zamierzeń budowlanych. W części ogólnej określono także prawne ramy działań administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w procesie budowlanym, jego kontroli i nadzorze. Wprowadzono zespół zasad ogólnych o istotnym znaczeniu dla całego procesu inwestycji budowlanych i wzmocnienia pozycji inwestora.

Projekt wprowadza nowe rozwiązania mające na celu przede wszystkim uelastycznienie procedur (w tym również procedur legalizacyjnych i naprawczych), ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych, czy stabilizację wydanych pozwoleń na budowę.

Komisja omówiła też dotychczasowe prace nad częścią kodeksu poświęconą planowaniu przestrzennemu, zakładając przygotowanie jej w ramach drugiego etapu prac Komisji. Etap pierwszy to przygotowanie i przedstawienie projektu kodeksu budowlanego.

100 pytań o samochód w firmie + CD

 NAJWAŻNIEJSZE NOWE ROZWIĄZANIA PRZEWIDZIANE W KODEKSIE BUDOWLANYM

1) Wprowadzenie pojęcia zgody budowlanej.

W kodeksie wprowadzono pojęcie zgody budowlanej, obejmujące zarówno pozwolenie na budowę i tzw. „milczącą zgodę” organu – udzieloną w wyniku zgłoszenia i niewniesienia sprzeciwu przez organ. Wprowadzono możliwość przeniesienia zgody budowlanej na nowego inwestora (bez względu na to, czy przyjmie ona postać pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia w wariancie z projektem urbanistyczno-architektonicznym albo bez tego projektu). Inwestor będzie mógł również wystąpić z wnioskiem o uchylenie pozwolenia na budowę.

2) Utrzymano zasadę zwiększenia katalogu obiektów budowlanych realizowanych na zgłoszenie.

3) Zasady sytuowania budynków.

W kodeksie uregulowane będą podstawowe zasady sytuowania budynków od granicy działki. W związku z powyższym nie będzie możliwe uzyskanie odstępstwa od zastosowania normy dotyczącej odległości budynku od granicy działki. Przyjęto, że reguły kodeksowe będą miały zastosowanie wówczas, gdy odległości te nie będą w odmienny sposób określone w planie miejscowym. Ponadto wprowadzono nową instytucję – zgodę sąsiada na zbliżenie obiektu budowlanego do granicy działki (w formie aktu notarialnego).

4) Wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego nie wymaga zgody budowlanej.

Stosowanie przyjętej w kodeksie zasady, zgodnie z którą budowa obiektu budowlanego wymaga zgody budowlanej, ograniczono jedynie do robót budowlanych polegających na budowie. Wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego nie będzie wymagało zgody budowlanej (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie).

Komplet Kodeks pracy 2015 z komentarzem + CD + PDF

5) Zmiany dotyczące projektu budowlanego.

a) Zmiana elementów projektu budowlanego.

Dotychczas projekt budowlany składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, a także oświadczeń gestorów mediów i zarządców dróg publicznych oraz dokumentów geodezyjnych. Zgodnie z kodeksem projekt budowlany będzie obejmował projekt urbanistyczno-architektoniczny (odpowiednik projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawierający m.in. podstawowe parametry urbanistyczne) i projekt techniczny. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę nie będzie konieczne załączenie projektu technicznego.

b) Lista uzgodnień projektu budowlanego.

W kodeksie zawarto zamkniętą listę uzgodnień projektu budowlanego.

c) Złagodzenie wymogów dotyczących egzemplarzy projektu budowlanego.

Zgodnie z kodeksem do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć tylko jeden egzemplarz projektu urbanistyczno-architektonicznego w formie papierowej, a dwa dodatkowe egzemplarze w wersji elektronicznej.

6) Trwałość pozwolenia na budowę.

Zapewnieniu trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę ma służyć zaproponowana w kodeksie zasada, zgodnie z którą nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę (a także nie uchyla się decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wznowienia postępowania), jeżeli na jej podstawie obiekt budowlany został wybudowany, a od uzyskania zgody na użytkowanie upłynął 1 rok.

7) Skrócenie terminu rozpatrzenia zgłoszenia.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie miał 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia robót budowlanych.

8) Doręczanie pism w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego lub niemożności ustalenia adresu stron, a także w przypadku gdy liczba stron postępowania przekracza 20.

W kodeksie zaproponowano rozwiązanie usprawniające postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. W przypadku nieruchomości sąsiednich o nieuregulowanym stanie prawnym, a także w przypadku niemożności ustalenia adresu strony lub w przypadku gdy liczba stron postępowania przekroczy 20, pisma będą doręczane przede wszystkim poprzez obwieszczenie w siedzibie organu. Do ustalenia adresu strony będzie wykorzystana instytucja katastru.

9) Etapowanie.

Kodeks wprowadza instytucję etapowania, czyli obowiązku dokonania odbiorów cząstkowych określonych etapów robót. Ma to szczególnie znaczenie przy robotach ulegających zakryciu. Obecnie, jeśli odbiór odbywa się na zakończenie budowy – trudno zweryfikować poprawność robót budowlanych, które uległy zakryciu – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji.

10) Likwidacja obowiązku zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

W kodeksie zrezygnowano z obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Całokształt nowych rozwiązań umożliwi likwidację tego zbędnego obowiązku i nadmiernej bariery inwestycyjnej.

11) Wprowadzenie pojęcia zgody na użytkowanie.

Kodeks tworzy pojęcie zgody na użytkowanie obejmującej pozwolenie na użytkowanie oraz „milczącą zgodę” organu nadzoru budowlanego – niewniesienie sprzeciwu w stosunku do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

12) Ograniczenie wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pozwolenie na użytkowanie ma być wydawane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Przede wszystkim w przypadkach obiektów budowlanych, które były przedmiotem postępowań legalizacyjnych lub naprawczych, a także w przypadku obiektów budowlanych, których budowa nie została zakończona, ale wybudowane obiekty lub części tych obiektów nadają się do użytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Pozwolenie na użytkowanie będzie również wymagane w przypadku wolno stojących kominów i masztów, w tym masztów elektrowni wiatrowych, a także obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi w liczbie jednorazowo przekraczającej 50 osób.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe ERGOTAX

Księgowi & doradcy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama