Kategorie

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – zmiany 2018

Kancelaria RK Legal
Od 13 lat wspieramy biznes naszych klientów
Koszty sądowe w sprawach cywilnych – zmiany 2018
Fotolia
Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Dostępna na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowelizacja przewiduje gruntowną reformę procedury cywilnej, dotyczy także kwestii kosztów i opłat sądowych. Co nasz czeka w tym zakresie? Niestety wysokość opłat sądowych wzrośnie.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Daleko idącej nowelizacji ulegnie ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej u.k.s.c.). Akt ten kompleksowo reguluje zasady, tryb pobierania oraz wysokość kosztów sądowych, czy reguły ich zwrotu, zasady zwalniania z kosztów, ich umarzania czy rozkładania na raty. Ustawa dzieli koszty sądowe na opłaty i wydatki.

Pierwsze z nich ulegną teraz znaczącemu podwyższeniu. Wzrosną przede wszystkim opłaty stałe, które pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz wybranych sprawach o prawa majątkowe. Ich wysokość jest niezależna od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia i do tej pory musiała mieścić się w widełkach 30 – 5000 zł. Nowy zakres obejmuje natomiast kwoty od 100 do 10 000 zł.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

Zmiany dotkną zarówno przeciętnego Kowalskiego, jak i przedsiębiorców

Reklama

Zwiększone zostaną m.in. opłaty związane z pozwami o rozwód (z 600 do 2000 zł), czy postępowaniem spadkowym (z 50 do 100 zł).  Zmiany czekają też przedsiębiorców – wzrosną koszty pozwów o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, uchylenie, stwierdzenie nieważności bądź ustalenie istnienia uchwały (z 2000 do 5000 zł). Z większą opłatą wiązać się będą także opłaty ponoszone w postępowaniu wieczystoksięgowym (z 60 do 100 zł), w niektórych sprawach rejestrowych (do 100 zł, art. 62-64 u.k.s.c.), w postępowaniu zabezpieczającym (do 100 zł, art. 68-69 u.k.s.c.) i egzekucyjnym (do 100 zł, art. 70-71 u.k.s.c.).

Na łagodne traktowanie nie mogą liczyć nawet naukowcy, freelancerzy czy twórcy - opłaty związane z ochroną praw na dobrach niematerialnych o charakterze intelektualnym wzrosną z 600 do 2000 zł.

Podwyższeniu z 30 do 100 zł, ulegnie także opłata podstawowa, która obowiązuje wówczas, gdy przepisy przewidują, że dane pismo podlega opłacie, ale jej wysokość nie została precyzyjnie ustalona.

Walczysz o swój majątek? Zapłacisz więcej!

Bardzo daleko idące zmiany dotyczą opłat stosunkowych, czyli tych pobieranych w sprawach majątkowych, w zależności od wysokości przedmiotu sporu. De lege lata wynoszą one 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, w przypadku roszczeń powyżej 20 000 zł. W przypadku roszczeń o niższej wartości wysokość wynosi dziś od 30 zł (dla roszczeń do 2000 zł) do 300 zł (dla roszczeń od 7500 do 20 000 zł).

Nowy projekt zakłada podwyższenie tych opłat: stawka minimalna podwyższona zostanie z 30 do 100 zł, a maksymalna ze 100 000 do 500 000 zł.

Wartość przedmiotu sporu lub zaskarżenia

Wysokość opłaty
po nowelizacji

Do 500 zł

100 zł

500 – 1 000 zł

150 zł

1 000 – 2 000 zł

200 zł

2 000 – 4 000 zł

300 zł

4 000 – 6 000 zł

400 zł

6 000 – 80 00 zł

500 zł

8 000 – 10 000 zł

600 zł

10 000 – 12 000 zł

700 zł

12 500 – 15 000 zł

800 zł

15 000 – 18 000 zł

900 zł

18 000 – 20 000 zł

1000 zł

20 000 – 4 000 000 zł

5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia

ponad 4 000 000 zł

200 000 zł i 0,5% od nadwyżki - nie więcej jednak, niż 500 000 złotych.

Podwyższeniu ulegną także opłaty sądowe w przypadku dochodzenia roszczeń w trybie postępowania nakazowego. Do tej pory osoba dochodząca swoich praw zobowiązana była do wniesienia jedynie 25% opłaty stosunkowej. Zgodnie z nowelizacją próg ten zostanie podwyższony do 50%. Z kolei obniżeniu z 75% do 50% wysokości opłaty stosunkowej, ulegnie opłata wnoszona przez pozwanego, w przypadku gdy wnosi on zarzuty od wydanego nakazu zapłaty. Po raz kolejny potwierdza to tendencję ustawodawcy do zwiększania ochrony dłużników, kosztem praw osób i podmiotów, które nie otrzymały należnej im zapłaty, co długofalowo może zahamować rozwój polskiej przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie mikroprzedsiębiorstw i małych firm.

Konsument i pracownik zapłacą mniej

Projekt zakłada także obniżenie niektórych opłat. Będzie to miało miejsce np. w sytuacji, gdy powód będący konsumentem podejmie próbę rozwiązania sporu przed stałym polubownym sądem konsumenckim. Wówczas opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 200 zł. Obniżeniu ulegną także opłaty ponoszone przez pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Uzasadnienie wyroku? Tylko za opłatą. Podobnie jak wezwanie świadka

Reklama

Projekt zakłada także kilka innych istotnych zmian. Najważniejsza z nich dotyczy likwidacji możliwości nieodpłatnego uzyskania wydanego w danej sprawie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Dziś strona, która w terminie zgłosiła wniosek o uzasadnienie wyroku, otrzymuje go nieodpłatnie. Po zmianach będzie natomiast pobierana opłata stała w wysokości 100 zł od wniosku o doręczenie orzeczenia lub zarządzenia z uzasadnieniem. W przypadku jednak wniesienia środka zaskarżenia, opłata ta zaliczana będzie na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie będzie podlegała zwrotowi.

Opłacie stałej, w wysokości 100 zł, podlegać będzie także, darmowy do tej pory, wniosek o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony. W przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia tej osoby, pobierana będzie dodatkowo opłata w wysokości 200 zł. Co ważne opłaty te pobierane będą osobno dla każdego świadka, biegłego czy strony.

Zmiany dotyczyć będą także opłaty kancelaryjnej. Jej wysokość zostanie zwiększona z 6 zł za stronę odpisu i 1 zł za stronę kserokopii, do kwoty 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron odpisu wydawanego dokumentu i każde rozpoczęte 20 stron kopii.

Ważne modyfikacje dotyczyć będą zwrotu opłat sądowych. Uchylony zostanie przepis przewidujący zwrot stronie 75% poniesionej opłaty, w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym.

Nowelizacja uwzględniła także planowana zmianę przepisów dot. doręczeń pism procesowych. Koszty związane z udziałem komorników sądowych w tym procesie w przypadku niemożności skutecznego doręczenia do strony obciążać będą stronę, która chce doręczyć pismo.

Dostosowanie opłat do siły nabywczej czy tworzenie barier fiskalnych?

Jak wskazuje się w uzasadnieniu zmian, nowelizacja ma spełniać cztery podstawowe cele, takie jak:

 1. dostosowanie wysokości opłat sądowych do aktualnej siły nabywczej i wartości pieniądza oraz aktualnego poziomu cen dóbr i usług.
 2. obniżenie nakładów finansowych Skarbu Państwa na utrzymanie aparatu wymiaru sprawiedliwości.
 3. racjonalizacja systemu opłat.
 4. redukcja zbędnego obciążenia sądów.

Podwyższenie kosztów oznaczać może zmniejszenie dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości poprzez tworzenie barier fiskalnych. Działanie takie nie jest niedopuszczalne, ale wymaga szczególnej ostrożności, na co wyraźnie i wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny.

Podkreślał on, że przepisy ustawy zasadniczej nie zakazują oczywiście wprowadzenia zasady odpłatności postępowania sądowego, wysokość opłat nie może jednak stanowić faktycznej bariery ekonomicznej dla stron, uniemożliwiającą im dostęp do sądu. Ustawodawca posiada pewną swobodę korzystania z instrumentu polityki państwa, jakim jest kształtowanie przepisów regulujących wysokość kosztów sądowych, nie może ona jednak oznaczać nadmiernego fiskalizmu.

Skutki wprowadzenia projektowanych rozwiązań dotyczyć będą także podmiotów, które dochodzą roszczeń wynikających ze świadczonych usług. Rozwiązanie to, wraz z projektowanym podwyższeniem opłat egzekucyjnych, bez wątpienia uczyni zarządzanie wierzytelnościami znacząco droższym.

Omawiany projekt przechodzi obecnie rządową procedurę legislacyjną (trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe). Nie wiadomo jeszcze kiedy projekt ten trafi do Sejmu. Zgodnie z projektem zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji ustawy nowelizującej. Można więc przypuszczać, że nowe przepisy w tym zakresie zostaną uchwalone i zaczną obowiązywać najwcześniej w II kwartale 2018 roku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Michał Kwieciński,

adwokat, współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci), specjalista z zakresu prawa handlowego oraz procesu cywilnego.

Tel:  +48 22 380 33 44

mail: kwiecinski@rklegal.pl

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?