reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Fundacje, stowarzyszenia > Jak utworzyć związek sportowy?

Jak utworzyć związek sportowy?

Świadcząc pomoc prawną obserwujemy tendencję do tworzenia nowych struktur sportowych, niezależnie od istniejących już polskich związków sportowych. Dotyczy to między innymi nowych dyscyplin, które stają się u nas coraz popularniejsze, z czym oczywiście wiążą się dalsze działania zmierzające do uporządkowania kwestii prawnych i organizacyjnych. Jak w praktyce przedstawia się proces utworzenia związku sportowego? Na co zwracać uwagę organizując zebranie założycielskie?

Jedynym przepisem ustawy o sporcie dotyczącym związków sportowych (bez statusu polskiego związku sportowego) jest art. 6, który stanowi, że co najmniej trzy kluby sportowe mogą tworzyć związki sportowe (ust. 1). W ustawie znajduje się również odniesienie do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, w oparciu o które funkcjonują związki sportowe. W akcie tym nie zawarto jednakże żadnych przepisów obejmujących praktyczne aspekty rejestracji omawianych organizacji sportowych. Jak zatem krok po kroku wygląda proces zakładania polskiego związku sportowego?

Przygotowanie do zebrania założycielskiego

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty potwierdzające wolę udziału klubów zebraniu założycielskim związku sportowego. Z naszej praktyki wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie uchwały przez dany organ klubu (kompetencję należy ustalić w statucie lub umowie klubu sportowego) oraz udzielenie upoważnienia dla osoby, która reprezentować będzie klub na zebraniu założycielskim.

Po drugie, warto już na tym etapie zastanowić się nad głównymi założeniami statutu, który również będzie przedmiotem dyskusji i głosowania na zebraniu założycielskim. Przestrzegamy przed pobieraniem gotowych wzorów dokumentów. Pamiętajmy bowiem, że ustawa – Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera szczegółowych przepisów określających funkcjonowanie organizacji, jak ma to miejsce m.in. w kodeksie spółek handlowych. Funkcjonowanie związku sportowego będzie zatem całkowicie oparte na postanowieniach uchwalonego statutu.

Pozostaje nam następnie ustalić miejsce i termin zebrania założycielskiego.

Przebieg zebrania założycielskiego

Na samym początku należy przygotować listę obecności, na której warto wpisać nazwę klubu, jego adres a także dane umożliwiające jego weryfikację (w przypadku takich samych nazw; zdarzają się takie sytuacje), np. REGON. Ponadto na liście powinny znaleźć się dane umożliwiające identyfikację przedstawiciela klubu, który z kolei okazuje upoważnienie oraz uchwałę klubu o woli utworzenia związku sportowego. Zazwyczaj każdy klub jest reprezentowany jest przez jednego delegata, który ma jeden głos. Oczywiście możecie Państwo ustalić inną liczbę delegatów przy uwzględnieniu, że każdy klub posiada taką samą liczbę głosów.

Rozpoczynamy zebranie założycielskie. W pierwszej kolejności wybieramy przewodniczącego oraz protokolanta zebrania (zwykłą większością głosów). Nic nie stoi na przeszkodzie, by osoby te zostały następnie wybrane do władz tworzonego związku sportowego.

Pierwszą podjętą merytoryczną uchwałą jest ta o utworzeniu związku sportowego. Należy wskazać, ile osób głosowało „za”, „przeciw” lub wstrzymało się od głosu.

Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia statutu organizacji. Warto ustalić główne założenia przed zebraniem, ponieważ tworzenie dokumentu od podstaw na zebraniu może okazać się zbyt czasochłonne.

Ostatnie proponowane przez nas uchwały związane są z wyborem władz związku sportowego. Na tym etapie konieczny jest wybór zarządu, który złoży wniosek o wpisanie związku sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Innym rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi, który złoży taki wniosek w imieniu organizacji. Pamiętajmy, że zarówno wniosek jak i pełnomocnictwo podpisują wszyscy członkowie Zarządu. Nie obowiązują w tym zakresie przepisy dotyczące uproszczonego sposobu reprezentacji.

Członkowie Zarządu składają również oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie swojej funkcji, na którym wskazują również swój adres do korespondencji.

Możemy też już na zebraniu założycielskim wybrać skład Komisji Rewizyjnej. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy musieli zwołać zebranie członków już po zarejestrowaniu organizacji w KRS.

Z zebrania należy sporządzić protokół określający, jakie czynności zostały podjęte przez kluby w celu utworzenia związku sportowego. Zwyczajowo protokół oraz wszystkie uchwały podpisuje przewodniczący oraz protokolant zebrania.

Złożenie wniosku do sądu

Wniosek o wpisanie związku sportowego do Krajowego Rejestru Sądowego składamy do sądu na urzędowych formularzach. Ich liczba zależy m.in. od liczby członków władz w danej organizacji oraz treści statutu, m.in. w zakresie podjęcia działalności gospodarczej. Najczęściej stosowane formularze to:

  1. KRS-W20 – ogólny formularz zgłoszeniowy,
  2. KRS-WK – formularz dotyczący członków władz organizacji,
  3. KRS-WM – formularz dla zgłoszenia działalności gospodarczej.

Zalecamy również sporządzenie pisma przewodniego do sądu wskazującego na zakres sporządzanego wniosku.

Do wniosku dołączamy załączniki wymienione we wcześniejszej części pisma. Pamiętajmy, by statut złożony został w dwóch kopiach. Jedna z nich zostanie w aktach sądu, druga zostanie udostępniona organowi nadzoru nad związkiem sportowym.

Właściwość miejscowa sądu uzależniona jest od siedziby tworzonego związku sportowego. Adresy poszczególnych sądów można znaleźć tutaj w zakładce „Materiały”.

Koszty

W przypadku tworzenia związku sportowego, który nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, postępowanie sądowe jest wolne od opłat. W przypadku organizacji, która taką działalność będzie prowadzić, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł (500 zł tytułem wpisu rejestru przedsiębiorców oraz 100 zł tytułem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Co do zasady na tym kończą się nasze czynności związane z utworzeniem związku sportowego. Czekamy wówczas na postanowienie o wpisie do KRS albo na uwagi sądu co do statutu, nazwy, przesłanych dokumentów. Jedne są bardziej merytoryczne, inne mniej… ale to temat na inną dyskusję.

Starałem się w możliwe najprzystępniejszy sposób opisać proces rejestracji związku sportowego na gruncie obowiązujących reguł prawnych. Jeżeli jednak w dalszym ciągu macie Państwo wątpliwości związane z wyżej omówioną procedurą, oczywiście jestem do Państwa dyspozycji i zachęcam do zadawania pytań, m.in. poprzez formularz.

Maciej Broda, adwokat, ekspert w zakresie prawa sportowego
Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama