| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Pakiety sportowe dla pracowników a składki ZUS

Pakiety sportowe dla pracowników a składki ZUS

Wartość pakietów (abonamentów) sportowych udostępnianych przez pracodawcę pracownikom i ich rodzinom na podstawie regulaminu wynagradzania i przy częściowej odpłatności za nie, nie stanowi podstawy wymiary składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). Taką interpretację prezentują organy ZUS.

Pakiety sportowe jako przychód ze stosunku pracy

Przedsiębiorca zwracał się do organu z wnioskiem o interpretację przepisów dotyczących objęcia składką dodatkowych świadczeń przewidzianych dla pracowników w formie pakietów sportowych. Świadczenie to miało przysługiwać w formie indywidualnej i rodzinnej, w taki sposób, że pracodawca pokryje częściowo koszty zakupu usługi, a pracownik w ramach stosunku pracy będzie mógł nabyć tę usługę od pracodawcy po cenie niższej niż detaliczna. Pracodawca będzie pobierał na ten cel co miesiąc odpowiednią kwotę z wynagrodzenia pracownika.

Uprawnienia te miały wynikać wprost z przepisów wewnątrzzakładowych, tj. z regulaminu wynagradzania, ale przewidywany koszt pakietu dla pracownika zostanie ustalony przez zarząd. Wnioskodawca zaznaczył jednocześnie, że dane świadczenie będzie stanowiło przychód w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 12 ust.1 tej ustawy stanowi, że:

„Za przychód ze stosunku pracy uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszystkie inne kwoty niezależne od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.”

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

Warunki nieobjęcia składkami na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie powyższego stanu faktycznego, Wnioskodawca przedstawił organowi dwie wątpliwości:

 „-Czy świadczenia wynikające z pakietów sportowych ubezpieczonego pracownika stanowią podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe)

-Czy świadczenia wynikające z pakietów sportowych ubezpieczonego pracownika obejmują również swoim zakresem rodzinę i stanowią podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne”

ZUS wydając ww. decyzję, zwrócił uwagę na §2 ust.1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w którym znajduje się katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i są to m.in.:

 „(…) korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług (…)” 

Z powyższego paragrafu wynika, że świadczenie musi spełniać dwa warunki, aby nie podlegało składkom na ubezpieczenia społeczne:

1. musi zostać przyznane pracownikowi na podstawie układu zbiorowego, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu

2. pracownik ponosi częściową jego odpłatność.

Wniosek z powyższego przepisu jest więc również i taki, że jeżeli pakiety są fundowane całości pracownikom przez pracodawcę, to trzeba będzie naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne od wartości tych pakietów.

Decyzja ZUS

W związku z powyższym ZUS wydał decyzję (nr 63/2018 z 31 stycznia 2018 r.)  i w następujący sposób podsumował ocenę przedmiotowego stanu faktycznego.

„W opisanym przez Przedsiębiorcę zdarzeniu przyszłym (…) w sytuacji gdy prawo do korzystania ze świadczenia w postaci pakietu sportowego po cenie niższej niż detaliczna i zasady jego współfinansowania będą wynikać z obowiązującego u Wnioskodawcy regulaminu wynagradzania, a wartość tego świadczenia w części finansowanej przez pracodawcę będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, to kwota ta nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracownika. Powyższe dotyczy zarówno sytuacji, gdy pracownik nabywa pakiet sportowy w formie indywidualnej, jak i w formie rodzinnej.”

Weronika Szuba

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »