REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r.

Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r. /Fot. Fotolia
Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 r. /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Na początku kwietnia 2018 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Składka dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych będzie obniżona do 1,67%, z obecnych 1,8%.

Autopromocja

Nowe rozporządzenie w sprawie składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zmiany zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ( z dnia 26 stycznia 2018 r.).

Wyjaśnijmy, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe, co oznacza, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2018 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

W związku z tym projektowane rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiany w zakresie kategorii ryzyka i wysokości składki

Nowe rozporządzenie przewiduje, że w stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki wypadkowej zachowają 32 grupy działalności.

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 4 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności wynosić będzie 0,67 %, natomiast najwyższa -  3,33%.

Z uwagi na to, że stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona niższa i wyniesie 1,67 % (obecnie 1,8 %).

Natomiast ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

Zobacz wskaźnik: Stopy procentowe składki wypadkowej

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że zaproponowane zmiany pozytywnie wpłynął na sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przyczyni się do poprawy ich sytuacji finansowej. Natomiast zmniejszenie kosztów funkcjonowania tych przedsiębiorstw może też pozytywnie wpłynąć na rynek pracy.

Stopy procentowe składki wypadkowej dla grup działalności

Poniższa tabela zawiera grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności, zaproponowane w projekcie rozporządzenia.

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Lp.

 

Grupy działalności

Kod PKD*

Kategorie ryzyka

Stopy procentowe składki (%)

1

 2

 3

 4

 5

1

 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 

A-01

 

9

 2,53

2

 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 

A-02

 

10

 2,80

3

 Rybactwo

 

A-03

 4

 1,20

4

 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 

B-05

 12

 3,33

5

 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 B-06

 10

 2,80

6

 Górnictwo rud metali

 B-07

 

11

 3,06

7

 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 B-08

 7

 2,00

8

 

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 

B-09

 11

 3,06

9

 

Produkcja artykułów spożywczych

 C-10

 5

 

1,47

10

 Produkcja napojów

 C-11

 4

 

1,20

11

 Produkcja wyrobów tytoniowych

 C-12

 

4

 

1,20

12

 Produkcja wyrobów tekstylnych

 

C-13

 5

 1,47

13

 

Produkcja odzieży

 C-14

 

3

 0,93

14

 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 C-15

 3

 0,93

15

 

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

C-16

 8

 2,26

16

 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 

C-17

 6

 1,73

17

 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

C-18

 3

 0,93

18

 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 

C-19

 

5

 1,47

19

 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 C-20

 5

 

1,47

20

 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 C-21

 4

 

1,20

21

 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 

C-22

 5

 

1,47

22

 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 

C-23

 6

 1,73

23

 

Produkcja metali

 

C-24

 

9

 2,53

24

 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 C-25

 6

 1,73

25

 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 C-26

 

3

 0,93

26

 Produkcja urządzeń elektrycznych

 C-27

 5

 

1,47

27

 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 C-28

 5

 

1,47

28

 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 C-29

 

5

 1,47

29

 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 

C-30

 6

 1,73

30

 

Produkcja mebli

 C-31

 5

 1,47

31

 

Pozostała produkcja wyrobów

 

C-32

 

4

 

1,20

32

 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 C-33

 5

 1,47

33

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

D-35

 

4

 1,20

34

 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 

E-36

 

5

 1,47

35

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 E-37

 5

 1,47

36

 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 E-38

 7

 

2,00

37

 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 E-39

 6

 

1,73

38

 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 F-41

 5

 1,47

39

 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 F-42

 6

 

1,73

40

 Roboty budowlane specjalistyczne

 

F-43

 4

 

1,20

41

 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 

G-45

 3

 0,93

42

 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 G-46

 

3

 0,93

43

 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 

G-47

 3

 0,93

44

 

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 

H-49

 

4

 1,20

45

 

Transport wodny

 H-50

 

8

 2,26

46

 Transport lotniczy

 

H-51

 2

 0,67

47

 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 

H-52

 5

 1,47

48

 

Działalność pocztowa i kurierska

 H-53

 5

 1,47

49

 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 I

 2

 0,67

50

 Informacja i komunikacja

 J

 2

 0,67

51

 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 K

 2

 0,67

52

 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 

L

 2

 0,67

53

 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

M

 2

 

0,67

54

 

Wynajem i dzierżawa

 N-77

 4

 1,20

55

 Działalność związana z zatrudnieniem

 

N-78

 4

 

1,20

56

 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 N-79

 

2

 0,67

57

 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 N-80

 

3

 0,93

58

 

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 N-81

 4

 

1,20

59

 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 N-82

 

2

 0,67

60

 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 O,U

 3

 

0,93

61

 Edukacja

 P

 3

 0,93

62

 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 

Q

 

4

 1,20

63

 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 R

 3

 0,93

64

 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 S,T

 

2

 0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U.  poz. 1885,  z 2009 r.  poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Zobacz także: Moja firma Kadry

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

REKLAMA