reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Przychód dla udziałowca przy podwyższeniu kapitału

Przychód dla udziałowca przy podwyższeniu kapitału

Udziałowiec spółki z o.o. planuje dokonać podwyższenia jej kapitału zakładowego, przez wniesienie do niej środka trwałego w postaci nieruchomości. Nieruchomość nie jest przedsiębiorstwem ani zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Podwyższenie kapitału skutkować będzie podwyższeniem wartości dotychczasowych udziałów. Czy dla spółki, której podniesiony będzie kapitał zakładowy, w takim przypadku powstanie przychód? Czy przychód powstanie dla spółki wnoszącej ten wkład?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w momencie wpisania tego zdarzenia do rejestru sądowego. Dla uskutecznienia takiego wpisu zarząd spółki musi zawiadomić sąd rejestrowy o powzięciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, załączając do tego zawiadomienia wymagane dokumenty.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będą przychodem wkłady gotówkowe oraz niepieniężne otrzymane przez nią na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Tak więc w analizowanym przypadku nie dojdzie do powstania obowiązku podatkowego dla spółki, której kapitał będzie podniesiony.

Odrębnym problemem jest określenie przychodu wspólnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny. W analizowanym przypadku będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., zgodnie z którym przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przychód ten powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2008 r. (nr IBPB3/423-905/08/MS): „Nie ma natomiast znaczenia, czy podwyższenie kapitału następuje w drodze utworzenia nowych udziałów, czy też podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. (...) Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie wartość nominalna udziałów ulega zmianie i w tym przypadku przychodem jest kwota odpowiadająca zwiększeniu wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. W związku z powyższym należy stwierdzić, że przychód związany z objęciem podwyższonej wartości udziałów w zamian za wkład niepieniężny podlega opodatkowaniu zarówno w przypadku objęcia nowych udziałów, jak i podwyższenia wartości istniejących udziałów. Występuje tu bowiem ten sam skutek: kapitał zakładowy zostaje podwyższony, a podatnik posiada udziały o wyższej wartości nominalnej”.

Ponadto w przepisach u.p.d.o.p. nakazano odpowiednie stosowanie w analizowanym przypadku art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. Oznacza to, że w przypadku gdy wartość wkładu bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiegałaby od wartości rynkowej, przychód ten organ podatkowy określi w wysokości wartości rynkowej - co w odniesieniu do udziału jest niezwykle problematyczne.

Należy podkreślić, że przy przychodzie określonym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. podatnik ma prawo ustalić koszty uzyskania tego przychodu. Koszty te ustala się w wysokości:

1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, w tym również tych niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;

2) wartości:

a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

b) określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c) określonej zgodnie z art. 15 ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni,

3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

W analizowanym przypadku koszty przychodu dla udziałowca określone będę jako wartość początkowa wnoszonej nieruchomości pomniejszona o ewentualne odpisy amortyzacyjne.

dr Wojciech Maruchin

doradca podatkowy

Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 pkt 7, ust. 4 pkt 4, art. 15 ust. 1j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama