Kategorie

Czy bardziej opłacalny jest aport całego przedsiębiorstwa, czy pojedynczych składników majątku

Krzysztof Rustecki
inforCMS
Zamierzam wnieść przedsiębiorstwo do spółki jawnej. Rozważam też utworzenie spółki z o.o., do której zostanie wniesione przedsiębiorstwo. Pod uwagę biorę również wariant, w którym będę wynajmował posiadaną przeze mnie halę produkcyjną (nieruchomość), a do spółki wniosę jedynie maszyny. Jakie skutki spowoduje realizacja poszczególnych wariantów?

RADA

Wniesienie środków trwałych w ramach aportu przedsiębiorstwa spowoduje, że wartość początkowa tych środków będzie ustalana w wysokości wartości określonej w księgach osoby wnoszącej ten aport. Kontynuowana będzie również metoda amortyzacji tych środków trwałych. Wniesienie pojedynczych środków trwałych do spółki z o.o. spowoduje powstanie przychodu z objęcia udziałów. W spółce tej wartość początkowa wniesionego aportem środka trwałego będzie mogła być ustalona według jego wartości rynkowej oraz będzie możliwe przyjęcie nowej metody amortyzacji. W przypadku zaś wniesienia pojedynczych środków trwałych do spółki jawnej nie powstanie przychód z objęcia udziałów, natomiast będzie możliwe ustalenie wartości początkowej według wartości rynkowej środka trwałego oraz zastosowanie innej niż stosowana przez poprzedniego właściciela metody amortyzacji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 551 kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest definiowane jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności m.in. oznaczenie przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, wierzytelności, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2007 r. w przypadku wniesienia aportem do spółki kapitałowej czy spółki osobowej przedsiębiorstwa wartość początkową składników majątku, które były wprowadzone do ewidencji przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, przyjmuje się w wysokości wartości początkowej wykazanej w tej ewidencji (art. 16g ust. 10a updop, art. 22g ust. 14a updof). Kontynuowana jest również metoda amortyzacji poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16h ust. 3a updop, art. 22h ust. 3a updof). Dlatego też w spółce z o.o. bądź spółce jawnej wartość początkowa maszyn wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa powinna być ustalona w wysokości wartości początkowej ustalonej w księgach podmiotu wnoszącego ten aport. Odpisy amortyzacyjne będą dokonywane z uwzględnieniem metody amortyzacji i wysokości dokonanych odpisów przez zbywcę (zasada kontynuacji).

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Od 2007 r. w przypadku wnoszenia aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej lub spółki z o.o. obowiązuje zasada kontynuacji metody amortyzacji środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa stosowanej przez podmiot wnoszący ten aport.

W razie wniesienia przez osobę fizyczną przedsiębiorstwa do spółki z o.o. przychód z tego tytułu będzie zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 109 updof). W przypadku zaś wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej przepisy nie przewidują powstania z tego tytułu przychodu.

Przykład

Pan Nowak wniósł do spółki z o.o. przedsiębiorstwo. W ramach tego aportu m.in. została wniesiona maszyna. W ewidencji środków trwałych prowadzonej przez pana Nowaka jej wartość początkowa wynosiła 50 000 zł, dotychczasowe umorzenie wynosiło zaś 40 000 zł. Maszyna była amortyzowana metodą liniową. W spółce z o.o. wartość początkowa tej maszyny i jej dotychczasowe umorzenie będą przyjęte w tej samej wysokości. Kontynuowana będzie również liniowa metoda amortyzacji tej maszyny.

W przypadku wniesienia do spółki z o.o. pojedynczego środka trwałego powstanie przychód z objęcia udziałów. Na podstawie bowiem art. 17 ust. 1 pkt 9 updof przychodem jest również nominalna wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przepisy art. 19 ust. 1-3 updof stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio. A zatem przychodem z objęcia udziałów objętych w zamian za wniesioną aportem maszynę będzie wartość nominalna objętych udziałów. Jeżeli jednak wartość ta bez uzasadnionej przyczyny będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej, organ podatkowy może określić przychód w wysokości wartości rynkowej. Kosztem uzyskania tego przychodu będą natomiast wydatki na nabycie maszyny pomniejszone o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (art. 22 ust. 1e pkt 1 updof). Dochód z objęcia udziałów jest wykazywany w odrębnym zeznaniu rocznym zawierającym rozliczenie dochodów kapitałowych.

Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 upodp spółka z o.o. może przyjąć wartość początkową tej maszyny w wysokości jej wartości rynkowej. Będzie mogła również przyjąć inną metodę amortyzacji.

Przykład

Pan Nowak wniósł aportem do spółki z o.o. maszynę. Wartość rynkowa maszyny ustalona przez biegłego wynosi 15 000 zł i w tej wysokości objął udziały w spółce z o.o.

Uprzednio pan Nowak nabył tę maszynę za kwotę 50 000 zł, a dotychczasowe jej umorzenie wynosi 40 000 zł. Stosował liniową metodę jej amortyzacji.

W związku z powyższym pan Nowak osiągnął przychód z objęcia udziałów w wysokości 15 000 zł. Kosztem uzyskania przychodu będzie nieumorzona wartość początkowa maszyny w wysokości 10 000 zł (50 000 zł - 40 000 zł).

Pan Nowak wykaże dochód w wysokości 5000 zł (15 000 zł - 10 000 zł) w zeznaniu rocznym z dochodów kapitałowych. Dochód ten będzie opodatkowany według stawki 19%. Zapłaci zatem podatek w wysokości 950 zł (5000 zł x 19%).

Spółka z o.o. będzie mogła przyjąć wartość początkową maszyny w wysokości 15 000 zł. Będzie mogła również przyjąć inną niż liniowa metodę amortyzacji - np. indywidualną stawkę amortyzacji jako używanego środka trwałego (art. 16j ust. 1 pkt 1 updop) bądź jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą będzie mogła również dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (art. 16k ust. 7 updop).

W przypadku wniesienia pojedynczego środka trwałego do spółki jawnej nie powstanie z tego tytułu przychód. W odróżnieniu od objęcia udziałów w spółce kapitałowej przepisy nie przewidują powstania przychodów z objęcia udziałów w spółce osobowej.

Na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 updof w spółce jawnej wartość początkowa będzie mogła być ustalona według wartości rynkowej wniesionej aportem maszyny. Ponadto również i w tym przypadku będzie możliwe przyjęcie nowej metody amortyzacji tego środka trwałego.

Przykład

Pan Nowak jako wkład do spółki jawnej wniósł maszynę. Wartość rynkowa maszyny wynosi 15 000 zł i w tej wysokości pan Nowak objął udziały w spółce jawnej.

Uprzednio pan Nowak nabył tę maszynę za kwotę 50 000 zł, a dotychczasowe jej umorzenie wynosi 40 000 zł. Pan Nowak nie osiągnie z tego tytułu przychodu z objęcia udziałów w spółce jawnej. Spółka jawna będzie mogła przyjąć wartość początkową maszyny w wysokości 15 000 zł. Będzie również mogła przyjąć inną (szybszą) metodę amortyzacji niż metoda liniowa, którą stosował poprzedni właściciel.

- art. 12 ust. 1 pkt 7, art. 14 ust. 1-3, art. 16g ust. 1 pkt 4, ust. 10a, art. 16h ust. 3a, art. 16j ust. 1 pkt 1, art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

- art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 19 ust. 1-3, art. 21 ust. 1 pkt 109, art. 22 ust. 1e pkt 1, art. 22g ust. 1 pkt 4, ust. 14a, art. 22h ust. 3a, art. 22j ust. 1 pkt 1, art. 22k ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793

- art. 551 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935

Krzysztof Rustecki

ekspert w zakresie podatków dochodowych

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.