REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składki ZUS wspólników spółki z o.o. (jednoosobowej i wieloosobowej). Kto i kiedy nie zapłaci składek?

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Składki ZUS wspólników spółki z o.o. (jednoosobowej i wieloosobowej). Kto i kiedy nie zapłaci składek?
Składki ZUS wspólników spółki z o.o. (jednoosobowej i wieloosobowej). Kto i kiedy nie zapłaci składek?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych różnicują pozycję wspólników spółki z o.o. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w zależności od tego, czy spółka jest jednoosobowa czy wieloosobowa.

Spółka z o.o. a ubezpieczenia społeczne

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o., sp. z o.o.) powstaje na drodze zawarcia umowy spółki, wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, powołania organów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wniosek o wpis składać można wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych bądź Portalu S24.

Rejestracja spółki z o.o. w KRS powoduje z kolei automatyczne zgłoszenie jej również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. W tym zakresie nie jest zatem konieczne samodzielne wysyłanie przez spółkę z o.o. dodatkowych dokumentów do ZUS. Tym niemniej zgłoszeniu do ZUS podlegają pracownicy spółki z o.o. i członkowie ich rodzin na odpowiednich formularzach: ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZCNA.

Autopromocja

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych różnicują pozycję wspólników spółki z o.o. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w zależności od tego, czy spółka jest jednoosobowa czy wieloosobowa.

Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o. 

Wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz zdrowotnemu w następujących okresach:

OD dnia

wpisania spółki do KRS

albo

nabycia udziałów w spółce

DO dnia

wykreślenia spółki z KRS

albo

zbycia wszystkich udziałów w spółce

z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców

Tym samym wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ma obowiązek zgłoszenia siebie do ZUS w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń:

  • jako płatnika składek - na formularzu ZUS ZFA,
  • do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego - na formularzu ZUS ZUA bądź ZUS ZZA.

W przypadku jednoosobowych spółek z o.o. składka zdrowotna wyliczana jest w formie zryczałtowanej jako 9% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za IV kwartał roku poprzedniego. W 2024 r. jest to kwota 699,11 zł (9% liczone od podstawy 7767,85 zł). Ryczałtowa forma określenia wysokości składki zdrowotnej niesie za sobą tę zaletę, że wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. nie obciąża obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wraz z coroczną deklaracją za kwiecień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Ważne!

Składkę zdrowotną należy opłacać z tytułu każdej jednoosobowej spółki z o.o., w której posiada się udziały. Nie występuje bowiem co do zasady zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, tak jak w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Wyjątek!

Jedną składkę zdrowotną od wszystkich jednoosobowych spółek z o.o. (lub spółek komandytowych czy też jednoosobowych spółek akcyjnych) płacić można pod warunkiem jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej (JDG) albo w ramach spółki cywilnej, jawnej bądź partnerskiej. Wówczas jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się od sumy dochodów z działalności indywidualnej i/lub ze spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej oraz dodatkowo oblicza się odrębną, ale tylko "jedną" składkę na ubezpieczenie zdrowotne jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. (bądź spółki komandytowej, jednoosobowej spółki akcyjnej).

Stanowisko takie potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna wydana przez ZUS dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie DI/100000/43/648/2023.

 

Przykład
Osoba posiadająca w 2024 r. dwie jednoosobowe spółki z o.o. zobowiązana byłaby opłacić dwukrotną składkę zdrowotną w wysokości 699,11 zł, czyli łącznie 1398,22 zł. Jeśli jednak w tym samym czasie prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą przynoszącą stratę, to z tytułu tej działalności opłacałaby minimalną składkę zdrowotną ustaloną od lutego 2024 r. na poziomie 381,78 zł, a od obu posiadanych spółek opłacałaby jedną składkę zdrowotną w wysokości 699,11 zł. Suma tych kwota wynosi 1080,89 zł i jest niższa niż w sytuacji wyjściowej.

 

Składki ZUS w wieloosobowej spółce z o.o. Wspólnik dominujący i wspólnik iluzoryczny

 W odróżnieniu do jedynego wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. dwóch i więcej wspólników klasycznie rozumianej spółki z o.o. nie podlega zgłoszeniu do ZUS z tytułu wpisania spółki do KRS czy też nabycia w niej udziałów. Zgłoszenie takie staje się jednakże konieczne, gdy wspólnik zawiera ze spółką umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną, z którą związane jest podleganie pracowniczym ubezpieczeniom społecznym.

Znaczne wątpliwości w praktyce stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wywołała konstrukcja, w ramach której jeden ze wspólników spółki z o.o. ma charakter dominujący (np. 99% udziałów), a udziały drugiego wspólnika mają tzw. charakter iluzoryczny (np. 1%). Teoretycznie zatem żaden ze wspólników nie powinien podlegać zgłoszeniu do ZUS, ale w praktyce Zakład ten prezentował stanowisko, iż wspólnika dominującego w spółce z o.o. należy potraktować w sposób właściwy dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. W ten sposób następowało obciążenie dominującego wspólnika spółki z o.o. obowiązkiem zgłoszenia do ZUS w charakterze płatnik i osoby ubezpieczonej, a także opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W sprawie, która znalazła swój finał w Sądzie Najwyższym (sygn. akt: III USKP 17/23), ZUS stwierdził w decyzji, iż wspólnik dwóch jednoosobowych spółek z o.o. podlega ubezpieczeniom społecznym emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tego tytułu, ponieważ posiada aż po 95% udziałów w każdej ze spółek. Wspólnik odwołał się do Sądu Okręgowego w Lublinie, który zmienił zaskarżoną decyzję przez ustalenie, że ubezpieczony jako wspólnik nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Sąd Okręgowy podkreślił, że pojęcie "iluzorycznego wspólnika" nie jest kategorią prawną. Przyznał, że taka kategoria posiłkowo przyjmowana jest w orzecznictwie, jednak na tle sporów o pracownicze zatrudnienie wspólnika jedynego lub dominującego "w swojej" spółce. ZUS złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, która została oddalona. Sąd Apelacyjny podkreślił, że posiadanie choćby jednego udziału w dwuosobowej spółce z o.o. powoduje, że drugi wspólnik traci tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym. ZUS złożył następnie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, która została oddalona. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma definicji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Definicja taka istnieje w Kodeksie spółek handlowych i to ona musi mieć w sprawie decydujące znaczenie. Spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na wcześniejsze niejednolite orzecznictwo w przedmiotowym zakresie, ale ostatecznie opowiedział się za przyjęciem, iż wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., choćby był wspólnikiem większościowym, "niemal, prawie jedynym". W zależności od stanu faktycznego sprawy może on podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie innych tytułów (umów o pracę, o dzieło, zlecenia), zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego lub w ogóle nie podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Sąd Apelacyjny w Lublinie rozpoznając apelację w analogicznej sprawie o sygn. akt: III AUa 1054/22 z odwołania od decyzji ZUS o ustalenie istnienia obowiązku ubezpieczenia społecznego przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, czy dominujący wspólnik spółki z o.o. podlega ubezpieczeniom społecznym. Sąd Najwyższy dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt: III UZP 8/23 podjął uchwałę, iż wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2023.1230 t.j. ze zm.),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2024.146 t.j. ze zm.),
  • pismo Centrali ZUS z dnia 27 lipca 2023 r., sygn. DI/100000/43/648/2023,
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2023 r., sygn. akt: III USKP 17/23,
  • uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024 r., sygn. akt: III UZP 8/23.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Rzut na taśmę rządu: Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

Jak przenieść aktywa telekomunikacyjne? [3 modele] Aspekty prawne i podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia biznesu, a branża przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Z czasem ten model może okazać się niewystarczający ze względów biznesowych lub nieefektywny z organizacyjnego, prawnego i podatkowego punktu widzenia. Wielu przedsiębiorców na pewnym etapie zaczyna dostrzegać potrzebę reorganizacji swojego biznesu, dywersyfikacji ryzyka, uporządkowania struktur i realizacji długofalowej polityki zarządzania firmą oraz majątkiem.

Z perspektywy operatorów kluczowym aktywem jest posiadana przez nich sieć. Szczególne znaczenie dla optymalizacji biznesu powinna mieć więc kwestia prawidłowego jej ulokowania. Realia gospodarcze pokazują niesłabnącą popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla identyfikowanych powyżej potrzeb, dlatego niniejsze opracowanie skupi się na analizie wybranych metod wprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa ubezpieczenia na życie będzie mniej ryzykowna. Zmieni się stopień ochrony ubezpieczonych

Umowa ubezpieczenia na życie. Podniesienie stopnia ochrony ubezpieczonych na życie zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczególnych zasad związanych z lokowaniem przez zakład ubezpieczeń aktywów z umów ubezpieczenia na życie, w których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający.

Automatyczny zwrot podatku PIT w 2024 roku. Dla nadpłat do 10 tys. zł krócej niż w ciągu 45 dni

Z przepisów wynika zasada, że urzędy skarbowe mają obowiązek zwrócić nadpłatę podatku PIT w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. w usłudze Twój e-PIT) oraz 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego w tradycyjnej, papierowej formie. Ale w Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje od 2 lat system AUTOZWROT, który pozwala na szybszy zwrot podatku.

REKLAMA