reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Spółki > Zmiany w KRS od 2018 roku

Zmiany w KRS od 2018 roku

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), istniejący od 1 stycznia 2001 roku, stanowi jedno z podstawowych źródeł informacji na temat podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym na terytorium Polski. 15 marca 2018 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany przyniesie nowe prawo?

Nowelizacja ustawy o KRS stała się konieczna w związku z rosnącą liczbą podlegających wpisowi przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także z uwagi na potrzebę dostosowania krajowego porządku prawnego do regulacji unijnych, a dokładniej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017).

Zwiększenie bezpieczeństwa i pewności obrotu

Jednym z celów wprowadzanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i pewności obrotu poprzez wyeliminowanie z niego podmiotów, które nie posiadają organu powołanego do ich reprezentacji. Służyć temu ma poszerzenie zakresu podmiotowego postępowania przymuszającego stosowanego przez sąd rejestrowy w przypadku stwierdzenia braków w reprezentacji poprzez  objęcie nim zobowiązanych w tym zakresie wspólników lub członków innych organów takich jak rada nadzorcza, komisja rewizyjna, rada fundacji. Sąd może je wezwać pod rygorem zastosowania grzywny do wykazania (za pomocą stosownych dokumentów i w odpowiednim terminie), że organ został powołany lub wybrany, albo, że braki w jego składzie zostały usunięte. Grzywna w założeniu ma znaleźć zastosowanie wyłącznie w sytuacji całkowitego lekceważenia przez zobowiązanych swych obowiązków w tym zakresie.

Kolejną zmianą jest nałożenie na osoby składające wniosek o wpis, osoby reprezentujące podmiot oraz likwidatorów i prokurentów obowiązku dołączenia oświadczenia zawierającego nie tylko ich zgodę na powołanie, ale też ich adresy do doręczeń. Zapis ten nie znajdzie jednak zastosowania do członków organów podmiotów zagranicznych, posiadających w Polsce oddziały przedsiębiorców zagranicznych czy też główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji. Zmiany objęły instytucję kuratora, który będzie mógł być powołany nie tylko w przypadku braku organu podmiotu, ale również w przypadku braków w jego składzie. W nowych przepisach przesądzono także, że kurator będzie miał uprawnienia do reprezentowania podmiotu oraz prowadzenia jego spraw, a nie tylko, jak było do tej pory, do podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego powołania organów osoby prawnej i w razie potrzeby do podjęcia starań o jej likwidację. Nadzór nad kuratorem będzie sprawował sąd rejestrowy, który go ustanowił. W wyniku planowanych zmian z przepisów o KRS zniknie instytucja kuratora rejestrowego uregulowanego przepisami art. 26–33 ustawy o KRS.

Nowe technologie teleinformatyczne a KRS

W związku z rozwojem technologii teleinformatycznej w nowych przepisach wprowadzono obowiązek składania od 1 marca 2020 r wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Ma także zostać stworzone przez Krajową Radę Notarialną Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzone w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym etapie Repozytorium obejmie akty notarialne, które strona musi dołączyć do wniosku o wpis do KRS lub złożyć do akt rejestrowych, a także akty notarialne obejmujące czynności, o których notariusz zobowiązany jest z urzędu zawiadomić właściwy sąd rejestrowy. Rozbudowa Repozytorium będzie przedmiotem odrębnych prac analitycznych i koncepcyjnych.

Na mocy nowych przepisów także sprawozdania finansowe podmiotów podlegających wpisowi będą składane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Celem zmian technologicznych jest integracja KRS z jego odpowiednikami z krajów UE. Zgodnie z Dyrektywą 2017/1132/UE ma powstać jeden system- BRIS, w skład którego wejdą: rejestry handlowe państw członkowskich UE i EOG, platforma, portal E-Sprawiedliwość jako europejski elektroniczny punkt dostępu oraz opcjonalne punkty dostępu. Rozwiązanie to zaś ma umożliwić powszechny dostęp do informacji o podmiotach podlegających wpisowi we wszystkich państwach członkowskich UE i EOG.

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Polecamy: INFORLEX Biznes

Uproszczenie KRS

Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada uproszczenie procedur. Ma ono polegać m.in. na określeniu minimalnej kwoty wpisywanych do KRS na wniosek wierzyciela zaległości podatkowych, celnych, należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także należności o charakterze prywatnoprawnym. Zmianami zostaną objęte także zasady dokonywania wpisów ewidencyjnych poprzez, m.in., wprowadzenie zasady, że postanowienia sądu rejestrowego w zakresie dodania do firmy oznaczenia „w upadłości” nie będą podlegały zaskarżeniu. Pojawi się także możliwość dokonania jednego wpisu na podstawie kilku tytułów wykonawczych. Jedną z drobniejszych zmian będzie ujednolicenie terminologii stosowanej w Kodeksie postepowania cywilnego, ustawie o KRS i ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów poprzez zastąpienie zwrotu: „wniosek złożony drogą elektroniczną” zwrotem: „wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”.

Od kiedy zmiany?

Ustawa o zmianie ustawy o KRS wejdzie w życie 15 marca 2018 r. Niektóre uregulowania zaczną jednak obowiązywać w późniejszych terminach.

Urszula Wójcik,

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 4.0 – przegląd najważniejszych zmian

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama