reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Stawki akcyzy > Dla akcyzy fakty powinny być ważniejsze od formalności

Dla akcyzy fakty powinny być ważniejsze od formalności

Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarówno ogólna systematyka, jak i cel Dyrektywa Rady 2003/96/WE opierają się na zasadzie, według której produkty energetyczne są opodatkowane zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. A zatem zastosowanie stawki akcyzy na olej opałowy jak dla paliwa napędowego w wyniku naruszenia warunku formalnego, podczas gdy faktyczne zużycie tego oleju na cele opałowe nie budzi wątpliwości, godzi w tę systematykę i cel, a przez to jest niezgodne z przepisami unijnymi.

2 czerwca 2016 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał bardzo istotny wyrok w sprawie zgodności polskich przepisów akcyzowych z prawem Unii Europejskiej oraz stosowania zasady proporcjonalności (sprawa C-418/14). Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu pomiędzy spółką a Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu, który odmówił spółce prawa do skorzystania obniżonej stawki podatku akcyzowego mającej zastosowanie do lekkiego oleju opałowego z powodu braku złożenia w terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń otrzymanych od podmiotów, którym spółka ten olej sprzedawała.

Zgodnie z polską ustawą o akcyzie w brzmieniu przed 1 stycznia 2016 r. złożenie do właściwego naczelnika urzędu celnego zestawienia oświadczeń w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży było warunkiem zastosowania obniżonej stawki dla lekkich olejów opałowych. W przypadku niespełnienia tego warunku przepisy wskazywały, że należy zastosować stawkę jak dla paliw silnikowych. W sprawie, która rozstrzygał TSUE spółka sprzedawała olej opałowy i zbierała oświadczenia od kontrahentów o przeznaczeniu oleju opałowego, w których potwierdzali oni zużycie oleju uprawniające spółkę do zastosowania obniżonej stawki akcyzy. Niemniej spółka nie złożyła na czas zestawienia pozyskanych oświadczeń. W konsekwencji, po przeprowadzeniu kontroli Dyrektor Izby Celnej określił Spółce zobowiązanie w akcyzie opodatkowując oleje według stawki dla paliw silnikowych. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który zadał pytania do TSUE mające na celu ustalenie, czy zgodnym z przepisami unijnymi było wprowadzenie wymogu o składaniu zestawienia oświadczeń dla możliwości zastosowania obniżonej stawki akcyzy jako mechanizmu kontroli wykorzystania paliwa czy też jako środka przeznaczonego do zwalczania oszustw podatkowych oraz czy zasada proporcjonalności nie sprzeciwia się wymogowi formalnemu uzależniającemu zastosowanie obniżonej stawki akcyzy przewidzianej dla olejów opałowych od konieczności sporządzenia i złożenia zestawienia oświadczeń nabywców w ustawowym terminie, abstrahując od zaistnienia warunku materialnego w postaci sprzedaży paliwa na cele opałowe. Ponadto WSA zapytał czy zgodna z zasadą proporcjonalności jest sankcja przewidziana w ustawie akcyzowej polegająca na obciążeniu sprzedawcy podatkiem akcyzowym wyliczonym według stawki przewidzianej dla paliw silnikowych w odniesieniu do oleju opałowego na skutek niespełnienia jedynie warunku formalnego.

Zerowa stawka akcyzy na wyroby energetyczne

W rozstrzygnięciu TSUE wskazał, iż polski ustawodawca mógł wprowadzić warunek dla zastosowania stawki przewidzianej dla olejów opałowych w postaci obowiązku złożenia zestawienia oświadczeń oraz ustanowić sankcję za naruszenie tego obowiązku. Niemniej jednak sankcja ta powinna być proporcjonalna do ewentualnego naruszenia. W ocenie TSUE, sankcja w postaci automatycznego zastosowania stawki dla wyrobów zużywanych do napędu silników spalinowych nie jest proporcjonalna, gdyż znacznie wykracza poza to, co jest niezbędne dla celów wprowadzenia tego obowiązku mając na uwadze, że stawka dla paliw napędowych jest kilkukrotnie wyższa niż stawka dla olejów opałowych. TSUE podkreślił również, że zarówno ogólna systematyka, jak i cel dyrektywy 2003/96 opierają się na zasadzie, według której produkty energetyczne są opodatkowane zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. Zastosowanie stawki jak dla paliwa napędowego w wyniku naruszenia warunku formalnego, podczas gdy faktyczne zużycie tego oleju na cele opałowe nie budzi wątpliwości, godzi w tę systematykę i cel, a przez to jest niezgodne z przepisami unijnymi.

Wyrok ten w pierwszej kolejności ma bardzo duże znaczenie dla wszystkich podatników, którzy mieli analogiczne postępowania jak spółka i wyniku nieterminowego złożenia zestawienia oświadczeń (czy też złożenia w późniejszym terminie uzupełnienia/korekty tego zestawienia) zostało im określone wyższe zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu dokonania sprzedaży oleju opałowego. Wydany wyrok TSUE stanowi bardzo mocny argument w toczących się sporach z organami a także może być podstawą do wznowienia zakończonych już postępowań, w których dokonano wykładni niezgodnej ze stanowiskiem zaprezentowanym w niniejszej sprawie przez TSUE. W tym drugim przypadku możliwość wznowienia powinna być oceniona indywidualnie biorąc pod uwagę stan faktyczny danej sprawy. Czas na wznowienie postępowania jest również ograniczony. Podatnicy mają miesiąc od publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na złożenie stosownego wniosku. Na dzień dzisiejszy (23 czerwca 2016 r.) wyrok jeszcze nie został opublikowany.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zdjęcia

Anna Wibig, menedżer w Zespole Podatku Akcyzowego i Ceł, Deloitte
Anna Wibig, menedżer w Zespole Podatku Akcyzowego i Ceł, Deloitte

Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama