Kategorie

Dla akcyzy fakty powinny być ważniejsze od formalności

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Anna Wibig, menedżer w Zespole Podatku Akcyzowego i Ceł, Deloitte
Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarówno ogólna systematyka, jak i cel Dyrektywa Rady 2003/96/WE opierają się na zasadzie, według której produkty energetyczne są opodatkowane zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. A zatem zastosowanie stawki akcyzy na olej opałowy jak dla paliwa napędowego w wyniku naruszenia warunku formalnego, podczas gdy faktyczne zużycie tego oleju na cele opałowe nie budzi wątpliwości, godzi w tę systematykę i cel, a przez to jest niezgodne z przepisami unijnymi.

Reklama

2 czerwca 2016 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał bardzo istotny wyrok w sprawie zgodności polskich przepisów akcyzowych z prawem Unii Europejskiej oraz stosowania zasady proporcjonalności (sprawa C-418/14). Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu pomiędzy spółką a Dyrektorem Izby Celnej we Wrocławiu, który odmówił spółce prawa do skorzystania obniżonej stawki podatku akcyzowego mającej zastosowanie do lekkiego oleju opałowego z powodu braku złożenia w terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń otrzymanych od podmiotów, którym spółka ten olej sprzedawała.

Zgodnie z polską ustawą o akcyzie w brzmieniu przed 1 stycznia 2016 r. złożenie do właściwego naczelnika urzędu celnego zestawienia oświadczeń w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży było warunkiem zastosowania obniżonej stawki dla lekkich olejów opałowych. W przypadku niespełnienia tego warunku przepisy wskazywały, że należy zastosować stawkę jak dla paliw silnikowych. W sprawie, która rozstrzygał TSUE spółka sprzedawała olej opałowy i zbierała oświadczenia od kontrahentów o przeznaczeniu oleju opałowego, w których potwierdzali oni zużycie oleju uprawniające spółkę do zastosowania obniżonej stawki akcyzy. Niemniej spółka nie złożyła na czas zestawienia pozyskanych oświadczeń. W konsekwencji, po przeprowadzeniu kontroli Dyrektor Izby Celnej określił Spółce zobowiązanie w akcyzie opodatkowując oleje według stawki dla paliw silnikowych. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który zadał pytania do TSUE mające na celu ustalenie, czy zgodnym z przepisami unijnymi było wprowadzenie wymogu o składaniu zestawienia oświadczeń dla możliwości zastosowania obniżonej stawki akcyzy jako mechanizmu kontroli wykorzystania paliwa czy też jako środka przeznaczonego do zwalczania oszustw podatkowych oraz czy zasada proporcjonalności nie sprzeciwia się wymogowi formalnemu uzależniającemu zastosowanie obniżonej stawki akcyzy przewidzianej dla olejów opałowych od konieczności sporządzenia i złożenia zestawienia oświadczeń nabywców w ustawowym terminie, abstrahując od zaistnienia warunku materialnego w postaci sprzedaży paliwa na cele opałowe. Ponadto WSA zapytał czy zgodna z zasadą proporcjonalności jest sankcja przewidziana w ustawie akcyzowej polegająca na obciążeniu sprzedawcy podatkiem akcyzowym wyliczonym według stawki przewidzianej dla paliw silnikowych w odniesieniu do oleju opałowego na skutek niespełnienia jedynie warunku formalnego.

Zerowa stawka akcyzy na wyroby energetyczne

Reklama

W rozstrzygnięciu TSUE wskazał, iż polski ustawodawca mógł wprowadzić warunek dla zastosowania stawki przewidzianej dla olejów opałowych w postaci obowiązku złożenia zestawienia oświadczeń oraz ustanowić sankcję za naruszenie tego obowiązku. Niemniej jednak sankcja ta powinna być proporcjonalna do ewentualnego naruszenia. W ocenie TSUE, sankcja w postaci automatycznego zastosowania stawki dla wyrobów zużywanych do napędu silników spalinowych nie jest proporcjonalna, gdyż znacznie wykracza poza to, co jest niezbędne dla celów wprowadzenia tego obowiązku mając na uwadze, że stawka dla paliw napędowych jest kilkukrotnie wyższa niż stawka dla olejów opałowych. TSUE podkreślił również, że zarówno ogólna systematyka, jak i cel dyrektywy 2003/96 opierają się na zasadzie, według której produkty energetyczne są opodatkowane zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. Zastosowanie stawki jak dla paliwa napędowego w wyniku naruszenia warunku formalnego, podczas gdy faktyczne zużycie tego oleju na cele opałowe nie budzi wątpliwości, godzi w tę systematykę i cel, a przez to jest niezgodne z przepisami unijnymi.

Wyrok ten w pierwszej kolejności ma bardzo duże znaczenie dla wszystkich podatników, którzy mieli analogiczne postępowania jak spółka i wyniku nieterminowego złożenia zestawienia oświadczeń (czy też złożenia w późniejszym terminie uzupełnienia/korekty tego zestawienia) zostało im określone wyższe zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu dokonania sprzedaży oleju opałowego. Wydany wyrok TSUE stanowi bardzo mocny argument w toczących się sporach z organami a także może być podstawą do wznowienia zakończonych już postępowań, w których dokonano wykładni niezgodnej ze stanowiskiem zaprezentowanym w niniejszej sprawie przez TSUE. W tym drugim przypadku możliwość wznowienia powinna być oceniona indywidualnie biorąc pod uwagę stan faktyczny danej sprawy. Czas na wznowienie postępowania jest również ograniczony. Podatnicy mają miesiąc od publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na złożenie stosownego wniosku. Na dzień dzisiejszy (23 czerwca 2016 r.) wyrok jeszcze nie został opublikowany.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik


Należy jednak wskazać, iż wyrok ten i tezy w zakresie stosowania zasady proporcjonalności może mieć znaczenie również w innych sprawach akcyzowych, w sytuacji, gdy z powodów czysto formalnych organy podatkowe kwestionowały prawo do zastosowania preferencji podatkowej (niższej stawki czy zwolnienia), a nie było wątpliwości o wypełnieniu podstawowego warunku, jakim jest faktyczne przeznaczenie/sposób zużycia wyrobu akcyzowego. Przepisy akcyzowe w szczególności przed nowelizacją, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., obfitowały w warunki formalne, które warunkowały preferencje akcyzowe. Jako przykład można podać warunek prowadzenia ewidencji dla stosowania zwolnienia olejów smarowych. Zdarzało się, że organy celne naliczały podatek akcyzowy, gdy podatnik nie zgłosił na przykład faktu prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej czy też nie było w ewidencji niektórych mniej istotnych danych jak na przykład ilości opakowań. Innym przykładem są oświadczenia, które podatnicy byli zobowiązani składać do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zużyli energię elektryczną do produkcji energii elektrycznej czy też do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji, aby móc zastosować zwolnienie dla tej energii elektrycznej. W przypadku spóźnienia się z oświadczeniem organy odmawiały prawa do zastosowania zwolnienia. Wydaje się, że wnioski z wyroku TSUE w sprawie można stosować również w takich przypadkach i twierdzić, że za braki formalne podatnik nie może być od razu „karany” pełnym opodatkowaniem wyrobów akcyzowych w sytuacji, kiedy nie ulega wątpliwości, że np. oleje smarowe czy energia elektryczna zostały wykorzystane w sposób uprawniający do zwolnienia. Podobnie jak w przypadku zestawień oświadczeń należy przeanalizować na ile wykładnia TSUE ma zastosowanie w danej sprawie i rozważyć powołania się na wyrok w toczącym się postepowaniu albo spróbować wznowić zakończoną sprawę decyzją ostateczną. W tym przypadku również obowiązuje zasada jednego miesiąca od publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Akcyza z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

Po 1 stycznia 2016 r. podatnicy nadal są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w przypadkach wyrobów zwolnionych, ale ewidencja przestała być warunkiem bezwzględnym dla możliwości stosowania preferencji. Ustawodawca jednak wprowadził np. warunek składania oświadczeń w przypadku tzw. zwolnień procesowych dla energii elektrycznej. Należy oczekiwać, iż w świetle wydanego wyroku TSUE nowy warunek nie powinien on być stosowany restrykcyjnie przez organy a Ustawodawca powinien znowelizować przepisy w tym zakresie.

Autor: Anna Wibig, menedżer w Zespole Podatku Akcyzowego i Ceł, Deloitte

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.