reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Akcyza > Ulgi i zwolnienia > Akcyza od wyrobów węglowych – zasady opodatkowania i zwolnienia z podatku

Akcyza od wyrobów węglowych – zasady opodatkowania i zwolnienia z podatku

Od 1 stycznia 2019 zmieniły się zasady skorzystania ze zwolnienia w podatku akcyzowym w zakresie obrotu wyrobami węglowymi. Zmiany te w zasadzie oceniane są pozytywnie, zmniejszają bowiem nadmierny formalizm i ilość sporządzanej dokumentacji. Nadal jednak warunki skorzystania ze zwolnienia są dość rygorystyczne. Podmioty zajmujące się handlem węglem na tzw składach musza się liczyć z koniecznością gromadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Podatek akcyzowy od węgla

Wyroby węglowe co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Opodatkowaniu akcyzą podlega:

1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,

2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,

3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,

4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy,

5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:

- nabytych w ramach zwolnienia o którym mowa poniżej, do celów innych niż zwolnione na podstawie przepisów ustawy o podatku akcyzowym, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w ustawie, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów uprawniających do zwolnienia,

- uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

- jeżeli nie można ustalić podmiotu, który sprzedał wyroby węglowe finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości,

6.  użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary,

7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Wyroby węglowe podlegają zwolnieniu od akcyzy w przypadku gdy są  przeznaczone do celów opałowych (sprzedaż na rzecz finalnych odbiorców):

- w procesie produkcji energii elektrycznej;

 - w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

- przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego;

- do przewozu towarów i pasażerów koleją;

- do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

- w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;

- w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;

- przez zakłady energochłonne, w których wprowadzony został system prowadzący do osiągania celów dot. ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Reasumując, obrót wyrobami węglowymi będzie podlegał opodatkowaniu akcyzą, jednak po spełnieniu pewnych warunków istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia. Tu właśnie pojawia się rola tzw Pośredniczących Podmiotów Węglowych...

Pośredniczący Podmiot Węglowy - PPW

Osoby planujące handel wyrobami węglowymi powinny przed rozpoczęciem tego typu działalności zgłosić ten fakt właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego – czyli stać się Pośredniczącym Podmiotem Węglowym. Umożliwi to nabywanie i sprzedaż węgla bez akcyzy.

Co do zasady, podmioty dokonujące obrotu wyrobami akcyzowymi mają obowiązek zarejestrowania się jako podatnicy podatku akcyzowego. Jednak w przypadku PPW taki obowiązek nie powstaje. Jedynie co należy zrobić, to złożyć pisemne powiadomienie (nie ma jednolitego druku więc może mieć formę dowolną) o zamiarze wykonywania czynności jako Pośredniczący Podmiot Węglowy.

Jedyne warunki jakie musisz spełnić to:

 • mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce;
 • działać jako sprzedawca, dostawca lub nabywca wewnątrzwspólnotowy, importer lub eksporter wyrobów węglowych lub jako podmiot używający wyroby węglowe do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy lub podmiot używający wyroby węglowe do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą.

Zawiadomienie składa się do urzędu właściwego ze względu na miejsce faktycznego wykonywania obrotu węglem. Jeśli działalność wykonywana jest na terenie należącym do właściwości różnych urzędów, zgłoszenia należy dokonać ze względu na adres:

- siedziby twojej firmy – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

- zamieszkania – w przypadku osób fizycznych

Z kolei gdy, działalność jest prowadzona w różnych miejscach – wybór urzędu należy do podatnika, tzn on sam wybiera do którego z urzędów złoży zawiadomienie.

Po złożeniu zawiadomienia osoba taka zostaje wpisana na listę Pośredniczących Podmiotów Węglowych, która jest publikowana na na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Ekspert

Komu bez akcyzy

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych innemu PPW – czynność taka w ogóle nie będzie podlegała opodatkowaniu akcyzą. Należy jednak uzyskać od nabywcy potwierdzenie, że jest on zarejestrowanym Pośredniczącym Podmiotem Węglowym

W przypadku sprzedaży finalnemu nabywcy węglowemu, skorzystamy ze zwolnienia w akcyzie.

Kto jest finalnym odbircą węglowym? Jest nim podmiot który nabył wyroby węglowe, bądź posiada wyroby węglowe, a nie jest pośredniczącym podmiotem węglowym. Czyli jest on faktycznym „konsumentem”.

Warunki konieczne do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy

Z dniem 1 stycznia 2019 zmieniły się warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego przy obrocie wyrobami węglowymi. Przy sprzedaży konieczne jest:

 • wystawienie przez sprzedawcę wyrobów węglowych faktury zawierającej kod CN wyrobów węglowych i ich ilość wyrażoną w kilogramach oraz
 • złożenie przez kupującego (finalnego odbiorcę węglowego) oświadczenia potwierdzającego, że nabywane wyroby będą użyte do celów objętych zwolnieniem z akcyzy
 • dodatkowo do każdej wydanej ilości sprzedawca jest zobowiązany załączyć świadectwo jakości paliw stałych.

Oświadczenie kupującego może być zawarte na fakturze lub na osobnym dokumencie (również w okresowej umowie zawartej pomiędzy nabywcą a sprzedającym).

Powinno zawierać:

 • dla osób fizycznych - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i nr PESEL
 •  dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -  adres siedziby i nr NIP ,
 •  a ponadto: określenie ilości, rodzaju i przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych, datę i miejsce złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis

W przypadku dostaw wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie jest wymagane wystawienie faktury VAT ani złożenie przez nabywcę oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych do celów zwolnionych.

Ewidencje

Pośredniczący Podmiot Węglowy ma obowiązek przechowywać kopię wystawionych wymienionych powyżej dokumentów, a także prowadzić ewidencję zawierającą:

 • datę wystawienia i numer faktury
 • datę wydania wyrobów
 • ilość wyrażoną w kg
 • imię nazwisko lub nazwę oraz adres finalnego odbiorcy

Ewidencja ta może być prowadzona zarówno papierowo jak i elektronicznie

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Akcyza od wyrobów węglowych – zasady opodatkowania i zwolnienia z podatku
Akcyza od wyrobów węglowych – zasady opodatkowania i zwolnienia z podatku

Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama